"Mažeikių nafta": ne privatizuota, o padovanota

Tyrimo išvadų projektas

"Mažeikių naftos" privatizavimo aplinkybes tyrusi laikinoji Seimo komisija savo išvadų projekte konstatuoja, jog bendrovė nebuvo privatizuota.

Komisija nustatė, jog "faktiškai akcinė bendrovė "Mažeikių nafta" buvo ne privatizuota, o pagal Akcinių bendrovių "Būtingės nafta", "Mažeikių nafta" ir "Naftotiekis" reorganizavimo įstatymą Seimo sprendimu pripažintam strateginiam investuotojui buvo suteikta teisė įsigyti po reorganizavimo veiklą tęsiančios bendrovės "Mažeikių nafta" naujai išleidžiamų akcijų".

"Tai, komisijos nuomone, buvo paprasčiausias akcinės bendrovės "Mažeikių nafta" atidavimas "Williams International Company", - sakoma išvadų projekte, kuris vakar buvo pateiktas susipažinti visiems komisijos nariams.

Komisija konstatuoja, jog iš šio sandorio valstybė negavo "nė vieno lito", bet pačios valstybės įsipareigojimai buvo "itin ženklūs".

Komisijos išvadose teigiama, jog amerikiečių bendrovė ir jos dukterinės įmonės bei kiti juridiniai asmenys per 1998-2002 metus gavo daugiau kaip 220 mln. litų valdymo mokesčio, 21,6 mln. litų palūkanų už "Mažeikių naftai" suteiktą 75 mln. litų paskolą bei uždirbo 10 mln. JAV dolerių parduodama turėtas akcijas.

Pasak išvadų, "Williams International Company" turėtas akcijas pardavė už 85 mln. JAV dolerių, o pirko iš "Mažeikių naftos" už 75 mln. litų.

Komisijos išvadų projekte teigiama, jog atsakomybė už "Mažeikių naftos" privatizavimo būdą tenka tuometiniam Seimui, kuriame sudarė daugumą konservatoriai ir krikščionys demokratai, taip pat tuometiniam prezidentui Valdui Adamkui, kuris privatizavimo procese "aktyviai dalyvavo ir esminius sprendimus politiškai įtakojo".

Išvadų projekte taip pat teigiama, jog tuometinė Rolando Pakso vadovaujama Vyriausybė per penkių mėnesių derybų laikotarpį "nepasiekė jokių esminių sutarčių pakeitimų, gerinančių valstybės poziciją", o R. Pakso ir derybas vedusių finansų ir ūkio ministrų Jono Liongino ir Eugenijaus Maldeikio atsistatydinimas sutarčių pasirašymo išvakarėse rodo jų "nepakankamai atsakingą požiūrį" į premjero ir ministrų pareigas.

Komisija išvadų pateikimas yra numatytas šiandieninio Seimo plenarinio posėdžio darbotvarkėje.

Sidebar placeholder