Nidos evangelikų liuteronų bažnyčia lankytojus pasitiks atsinaujinusi
Nidos evangelikų liuteronų bažnyčia lankytojus pasitiks atsinaujinusi

Šiuos metus Nidos evangelikų liuteronų bažnyčia pradeda vėl atsinaujinusi - įsigytos 155 naujos kėdės religinėms apeigoms organizuoti, kultūrinėms ir socialinėms veikloms vykdyti. Tikimasi, kad šios investicijos suteiks daugiau funkcionalumo čia vykstančioms sakralinėms apeigoms, leis geriau pažinti unikalų bažnyčios - nekilnojamojo kultūros paveldo - pastatą, taip pat religinės bendruomenės narius, kurorto svečius ir vietos gyventojus paskatins aktyviau dalyvauti organizuojamuose kultūriniuose renginiuose, socialinėse inciatyvose ir veiklose.

Praėjusių metų pradžioje buvo užbaigti bažnyčios pastato išorės tvarkybos darbai, kurių metu buvo restauruoti visi keturi raudonų plytų fasadai, pakeičiant ar priauginant plytas. Taip pat sustiprintos stogo laikančiosios konstrukcijos, pakeistos susidėvėjusios bažnyčios bokšto stogo čerpės. Buvo restauruoti langų išoriniai rėmai, o esami berėmiai stiklai pakeisti naujais - su rėmu. Taip pat atnaujintos aptrupėjusios bažnyčios puošybos dalys, nuvalytos apnašos nuo lauko akmenų mūro pamatų, užtaisytos jų siūlės, perklota nuogrinda.

Atsižvelgiant į tai, kad dėl geografinių ypatumų bažnyčia yra sunkiai pasiekiama žmonėms, turintiems judumo problemų, įgvendinant projektą įsigytas mobilusis kopiklis. Naudodamiesi juo judumo negalią turintys žmonės galės lengviau patekti į bažnyčią.

Praėjusiais metais iš papildomai skirtų Neringos savivaldybės lėšų buvo atlikti Nidos evangelikų liuteronų bažnyčios pastato vidaus tvarkybos darbai. Šie darbai baigti praėjusių metų pavasarį, siekiant atnaujintą erdvę atverti ir parapijiečiams, ir vasaros renginių organizatoriams bei lankytojams. Taip siekta ne tik išsaugoti unikalaus nekilnojamojo kultūros paveldo objekto būklę, bet ir atskleisti jo vertingąsias savybes bei kultūrinį potencialą ir tokiu būdu skatinti visuomenę aktyviau domėtis išskirtiniais Neringos kultūros paveldo objektais ir jų istorija.

Neogotikinio stiliaus bažnyčia pastatyta 1887-1888 metais, kai, sunykus senajam pastatui, naują statyti ėmėsi liuteronų kunigas Gustavas Echtenrachas. Nidos evangelikų liuteronų bažnyčia pašventinta 1888 m. spalio 10-ąją, tad šiais metais jai sukanka 133 metai. Per šį laikotarpį pastatas ne visada veikė kaip maldos namai. Kai kurie neringiškiai dar mena čia buvus Kuršių nerijos istorijos muziejų, bažnyčios patalpose veikusį daugiau kaip du dešimtmečius - nuo 1966 iki 1988 m. Pamaldos bažnyčioje vėl vyksta nuo 1988-ųjų pabaigos.

Projektą kartu su Neringos savivaldybe įgyvendino Nidos evangelikų liuteronų parapija. Pastato išorės tvarkybos darbai atlikti įgyvendinant ES ir Neringos savivaldybės biudžeto lėšomis įgvendinamą projektą "Nidos evangelikų liuteronų bažnyčios Nidoje tvarkyba, pritaikant kultūrinėms ir socialinėms reikmėms". Bendra projekto vertė - 109 688,49 Eur. Projektui skirtos lėšos iš Europos regioninės plėtros fondo - 93 235,21 Eur. Neringos savivaldybės biudžeto lėšos - 16 453,28 Eur. Vidaus tvarkybos darbams papildomai buvo skirta 41 177,70 Eur Neringos savivaldybės biudžeto lėšų.

 


Kviečia aktyviai testuotis dėl COVID-19

Pagal 2021 m. vasario 10 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro - valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 ,,Dėl tikslinių ir profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo" naujausią redakciją ir pakeitimus, savivaldybėms sudaryta galimybė didinti testavimo apimtis.

Prie jau seniau galiojusių profilaktinių periodinių COVID-19 ligos PGR tyrimų medicinos, socialinės globos, socialinių paslaugų, švietimo įstaigų, psichologinės pagalbos darbuotojams (ne dažniau kaip kas 7 dienas ir ne rečiau kaip kas 10 dienų) pridėta galimybė vieną kartą profilaktiškai savanoriškai išsitirti šių grupių asmenims: dirbantiesiems paslaugų ir (ar) prekybos vietose; turintiesiems tiesioginį (nuolatinį ar laikiną) kontaktą su kitais asmenimis atliekant darbo funkcijas; pradėsiantiesiems dirbti šalyje atlaisvinant karantino sąlygas.

Profilaktiškai netiriami asmenys, kuriems likus mažiau nei 90 dienų iki profilaktinio tyrimo dienos SARS-CoV-2 (2019-nCoV) RNR nustatymo tikralaikės PGR metodu arba SARS-CoV-2 antigeno tyrimu buvo patvirtinta COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), arba kurie nurodytu laikotarpiu buvo paskiepyti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina ir asmenys, likus mažiau nei 60 dienų iki profilaktinio tyrimo dienos gavę teigiamą serologinio antikūnų tyrimo (kaip turimo imuniteto žymenį nustatant anti-S, anti-S1 arba anti-RBD IgG) atsakymą.

Ėminiai imami, tyrimas atliekamas savivaldybės mobiliajame punkte vadovaujantis Ėminių iš paciento nosiaryklės ir ryklės paėmimo mobiliuose punktuose COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) laboratoriniams tyrimams atlikti organizavimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka. Registracija į mobilų punktą profilaktiniams tyrimams vykdoma per Karštosios koronaviruso linijos 1808 sistemą telefonu arba elektroniniu būdu.

Neringos mobilus punktas veikia adresu Nidos-Smiltynės pl. 2, Nida. Priėmimas vyksta II ir V 10-12 val. Mobiliojo punkto darbo apimtys bus didinamos atsižvelgiant į LR sveikatos apsaugos ministerijos reikalavimą, kad iš viso per savaitę savivaldybėje turi būti ištiriama ne mažiau nei 1 proc. savivaldybės gyventojų.

Gyventojams ir darbuotojams, priklausantiems profilaktinėms, periodiškai testuojamoms asmenų grupėms, ir tiems asmenims, kurie vykdo savo darbinę veiklą Neringos savivaldybės teritorijoje, turi tiesioginį (nuolatinį ar laikiną) kontaktą su kitais asmenimis, suteikiama vienkartinė galimybė išsitirti mobiliajame punkte nemokamai (valstybės lėšomis).


Atsisakantiems dujų balionų daugiabučiuose - valstybės parama

Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) vasario 26 d. skelbs kvietimą teikti paraiškas daugiabučių namų gyventojams dėl suskystintųjų naftos dujų balionų daugiabučiuose pakeitimo kitais energijos šaltiniais.

Tam iš viso skirta 10 mln. eurų valstybės parama. Prašymus finansavimui gauti galės teikti trijų ir daugiau aukštų daugiabučių namų gyventojai. Parama vienam butui sieks iki 726 Eur su PVM. Daugiabučių namų bendrųjų elektros arba dujų inžinerinių sistemų pertvarkymui - 242 Eur, butų elektros arba dujų sistemos pertvarkymui - 242 Eur, elektrinės arba dujinės viryklės įsigijimui - 242 Eur.

Šios priemonės tikslas - užtikrinti dujų balionų pašalinimą iš daugiabučių namų ir saugų bei patikimą elektros energijos ar gamtinių dujų tiekimą šių namų gyventojams.

Paraiškas per informacinę sistemą APVIS gyventojai galės teikti iki birželio 1 d. Visi projektai bus vertinami iš karto po paraiškos pateikimo, todėl projektai bus pradėti įgyvendinti greičiau. Atranka galės būti baigta anksčiau, jeigu pagal priimtus sprendimus dėl projektų finansavimo ir pateiktas naujas paraiškas bus galima paskirstyti visą kvietimui teikti paraiškas skirtą lėšų sumą.

Taip pat bus kompensuojamos daugiabučio namo atstovo administravimo išlaidos už darbus, susijusius su daugiabučių namų bendrųjų ir vartotojų inžinerinių sistemų pertvarkymu ir viryklių įsigijimu - 3 proc. nuo bendrų pertvarkymo darbų ir viryklėms įsigyti numatytų maksimalių finansavimo įkainių.

Šiemet energetikos ministro įsakymu buvo sumažinta administracinė našta ir atsisakyta skirstomųjų tinklų operatoriaus (ESO) tarpininkavimo surenkant iš daugiabučių namų atstovų paraiškas ir mokėjimo pranešimus.

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) iki 2021 m. vasario 26 d., bendradarbiaudama su savivaldybėmis ir daugiabučių namų atstovais, peržiūrės ir, jei reikės, atnaujins daugiabučių namų sąrašus, iš kurių turi būti pašalinti dujų balionai.

2020 m. butuose naudojamų dujų balionų atsisakė ir prie kitų energijos šaltinių perėjo per 900 daugiabučių namų gyventojų. Paraiškas finansavimui gauti 2020 metais pateikė per 400 gyventojų. 309 asmenims buvo suteikta beveik 4,5 mln. eurų subsidija, iš daugiabučių namų buvo pašalinta 5 860 dujų balionų.

Šiuo metu šalyje yra apie 1 500 daugiabučių namų, kuriuose maistui ruošti vis dar naudojami dujų balionai.

Informaciją teikia: Lina Čepienė, tel. 8 602 83 770, el. p. [email protected];Romuald Grabštunovič, tel. 8 602 87 322, el. p. [email protected].

LR aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros (APVA) inf.

1 500. Šiuo metu šalyje yra apie 1 500 daugiabučių namų, kuriuose maistui ruošti vis dar naudojami dujų balionai.

Užuojauta

Dėl mylimos Mamytės mirties nuoširdžią užuojautą reiškiame Neringos socialinių paslaugų centro direktorei Rasai Baltrušaitienei. Telydi Jus paguoda ir dvasios stiprybė šią sunkią netekties valandą.

Neringos savivaldybės meras Darius JASAITIS, Savivaldybės taryba ir administracija

Raktažodžiai
Sidebar placeholder