Vytautui Čepui - kaltinimai supainiojus interesus

Vytautui Čepui - kaltinimai supainiojus interesus

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos narys Arūnas Barbšys kreipėsi į Vyriausiąją tarnybinės etikos komisiją dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos nario, mero pavaduotojo Vytauto Čepo. Miesto tarybos narys nori išsiaiškinti, ar vienas iš pagrindinių Klaipėdos miesto sporto sistemos reformos iniciatorių ir rengėjų Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos narys, mero pavaduotojas Vytautas Čepas nesupainiojo viešųjų ir privačiųjų interesų.

„Informuojame, kad Klaipėdos miesto savivaldybės taryba 2013-05-30, priėmė sprendimą Nr. T2-129 DĖL SPORTO ŠAKŲ, FINANSUOJAMŲ KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖSE SPORTO ĮSTAIGOSE, SĄRAŠO PATVIRTINIMO. Šiuo sprendimu patvirtintas sąrašas sporto šakų kurios bus finansuojamos Klaipėdos miesto savivaldybės biudžetinėse sporto įstaigose nuo 2014 m. sausio 1 d“, - rašoma kreipimesi.

Taip pat pažymima, kad vienas iš pagrindinių projekto iniciatorių ir rengėjų yra Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos narys, mero pavaduotojas Vytautas Čepas, kuris aktyviai dalyvavo svarstyme ir dalyvavo balsavime.

"Vytautas Čepas yra Lietuvos sunkiosios atletikos federacijos prezidento pavaduotojas. Atkreipiame dėmesį, kad Klaipėdoje sunkioji atletika buvo įtraukta į finansuojamų Klaipėdos miesto savivaldybės biudžetinėse sporto įstaigose sporto šakų sąrašą. Todėl vadovaujantis Viešųjų ir privačiųjų interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymu Vyriausiąją tarnybinės etikos komisiją prašome išsiaiškinti ar Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos narys Vytautas Čepas nenusišalindamas, bet aktyviai dalyvaudamas svarstant ir Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2013-05-30 posėdyje balsuodamas už sprendimą nesupainiojo viešųjų ir privačiųjų interesų“, - rašomas A. Barbšio pranešime žiniasklaidai.

Sidebar placeholder