Lengvosios atletikos mokyklai - žalia šviesa

Lengvosios atletikos mokyklai - žalia šviesa

Vienas sporto centras Klaipėdoje naikinamas, tačiau kuriamas naujas sporto darinys - Klaipėdos lengvosios atletikos mokykla. Ją ketinama įsteigti iki 2014 metų sausio 1 dienos. Tam pritarė Klaipėdos miesto tarybos nariai.

Jos buveinė - Klaipėdos lengvosios atletikos maniežas (Taikos pr. 54), kuriam dabar vadovauja Algis Kazlauskas.

Teigiama, kad įsteigus naująją mokyklą, Lengvosios atletikos maniežo patalpos bus optimaliai panaudojamos, bus didinamas sportuojančių vaikus skaičius.

Pasak Klaipėdos savivaldybės sporto skyriaus vedėjo Manto Bagočiaus, naujai steigiamoje Klaipėdos miesto lengvosios atletikos mokykloje numatyti 46 etatai.

"Savivaldybės biudžeto asignavimai Klaipėdos miesto lengvosios atletikos mokyklos išlaikymui bus planuojami iš šiuo metu reorganizuojamos biudžetinės įstaigos Klaipėdos miesto sporto centro ir papildomų biudžeto lėšų nepareikalaus", - aiškino jis.

Tarp politikų - diskusijos

Visgi, šis klausimas sukėlė daug diskusijų tarp Tarybos narių.

Lilijai Petraitienei buvo įdomu, iš kokių lėšų bus išmokėtos kompensacijos atleistiems treneriams.

Sporto vadas patikino, kad tai papildomų lėšų iš Savivaldybės biudžeto nepareikalaus ir užteks pinigų sportininkų krepšeliui. anot jo, skaičiuojama, kad sportininko krepšeliui lieka apie 800 tūkstančiai litų.

Kitas Tarybos narys Viačeslavas Titovas piktinosi vykdoma sporto reforma ir teigė, jog "reforma yra įgyvendinama vardas reformos".

"Vienas sporto centras naikinamas, o kitas - kuriamas. Gal reikėjo atleisti direktorių ar paskirti pavaduotoją, jei neefektyviai dirbama, o ne kurti naują mokyklą?", - klausė jis.

Dar vienas politikas Arūnas Barbšys irgi nelabai suprato reformos esmės.

"Varome trenerius pereiti prie klubinės sistemos, tačiau ar jie išsilaikys? Gaila, kad šitaip yra elgiamasi su vaikais", - sakė jis.

Jiems oponavo vienas iš reformos iniciatorių Vytautas Čepas.

"Vieninteliai klaipėdiečiai iš biudžeto išlaiko 27 sporto šakas. Kitur išlaikoma 17 ar 15 sporto šakų. Pametame kelis grūdus ir sakome: "leskite vištytės". Dėl to nei vienas nepatenkintas. Turime tai keisti", - rėžė jis.

Reformos užmojai

Dar vienas iš šių metų sporto reformos planų - įsteigti papildomą etatą Sporto ir kūno kultūros skyriuje "Sportas visiems" programai įgyvendinti.

"Naujas žmogus būtų paskirtas konkurso būdu. Jis užsiimtų masinių sporto renginių mieste organizavimu, fizinio aktyvumo skatinimu", - ne kartą yra sakęs Klaipėdos sporto vadas.

Antrajame sporto reformos įgyvendinimo plane 2014 metais ketinama imtis BĮ Klaipėdos miesto sporto bazių aptarnavimo centro (KKRC) struktūros pertvarkymo.

Trečiajame etape 2015 metais norima BĮ sporto centro didelio sportinio meistriškumo struktūrinį padalinį reorganizuoti į Regioninį didelio sportinio meistriškumo sporto centrą.

Informacija

Lengvoji atletika - olimpinė sporto šaka, įtraukta į miesto prioritetus, apimanti ėjimo, bėgimo, metimų, šuolių rungtis. Šiuo metu lengvosios atletikos sporto šaka vystoma BĮ Klaipėdos miesto sporto centre. Pagal pasirinktas rungtis minėtoje įstaigoje sportuoja apie 320 sportininkų, dirba 21 treneris.

Sidebar placeholder