Klaipėdos miesto parama kultūrai - gėdinga ir skandalinga?
Klaipėdos miesto parama kultūrai - gėdinga ir skandalinga?

Reaguodama į tai, kaip Klaipėdos kultūros ir meno programų projektams buvo paskirstytas dalinis finansavimas, Klaipėdos kultūros bendruomenė išplatino anoniminį viešą kreipimąsi, kuriame sprendimą išvadino skandalingu, neadekvačiu ir gėdingu. Didžiausias pasipiktinimas liejamas dėl to, kad finansavimo negavo Klaipėdos dramos teatro organizuojamas tarptautinis teatro festivalis "TheATRIUM" ir Lietuviško teatro vitrina.

"Darosi baisu ir nesuvokiama, kas vyksta mūsų mieste su finansavimu kultūrai. Kultūros atstovai yra šokiruoti dėl Klaipėdos miesto savivaldybės kultūros ir meno programų finansavimo ir jų ekspertų vertinimo.

Kyla įvairių klausimų, ar šioje taryboje sėdintys pinigus skirsto tik savo bičiuliams ar interesantams? Darosi isteriškai juokinga, kad Klaipėdos dramos teatras festivaliui "TheATRIUM" gavo 0 eurų finansavimą, o, pavyzdžiui, animacijos ir videožaidimų festivalis BLON - 40 tūkst. Eur. Per visą karantiną jaunuoliai tupėjo įlindę į videožaidimus, o mes dar skiriame 40 tūkst. Eur videožaidimų festivaliui. Kur elementarus suvokimas!?

Ar vertintojai supranta, kad šis festivalis ("TheATRIUM" - aut. past.) garsina Klaipėdą visame pasaulyje?! Ar yra suvokimas, kad tai elementari nepagarba didžiulei ir garbingai Dramos teatro meno bendruomenei!?

Mados savaitė "Fashion week Klaipėda", kuri garsina visą regioną, gauna 10 tūkst. Eur, o Klaipėdos džiazo orkestras, grojantis kelis koncertus per metus, - 25 tūkst. Eur", - rašoma kreipimesi.

Anoniminiame laiške užsipuolama, kad "vertinime nėra jokio adekvatumo, nes kai kurie ekspertai (be abejo, išskyrus gerbiamą profesūrą ir nusipelniusius narius) yra abejotinos reputacijos. Vienas, negrąžinęs pinigų žmonėms už neįvykusius koncertus, kitas, iš savivaldybės viešosios įstaigos maitinęs pusę savo giminės ir laukiantis iš VTEK audito vertinimo, ir kažkokia Žvejų rūmų koncertų organizatorė".

Priekaištaujama, kad nuolat finansavimą gauna ir yra išlaikomi "Žvejų rūmai su begale chorų ir neaiškių profesinių gebėjimų "būrelių". Kuo jie garsina Klaipėdą? O festivaliai "Parbėg laivelis", "Šermukšnis", "Muzikos pavasaris" ir vėl gaus be jokio konkurso finansavimą tiesiai iš biudžeto ar kažkaip kitaip?".

BE ŽADO. "Tai viena iš nedaugelio situacijų, kai komentaro nėra. Mums tai yra akibrokštas", - sakė Klaipėdos dramos teatro vadovas Tomas Juočys. Eimanto CHACHLOVO nuotr.

Pasipiktinimas liejamas ir dėl finansavimo didžiųjų burlaivių regatai "The Tall Ships Races", kuri "šiemet kainavo 700 tūkst. Eur už 3 dienas. Nors pandemijos metu žmonės net negalės nueiti į laivų vidų".

Laiškas reziumuojamas prašymu "pakeisti gėdingus sprendimus", keisti Kultūros ir meno tarybos sudėtį, akcentuojant, kad joje nėra kompetentingo dramos teatro meno eksperto, ir iš naujo svarstyti paraiškas.

Negavo tik du

Šią reakciją iššaukęs Klaipėdos savivaldybės administracijos direktoriaus Gintaro Neniškio įsakymas dėl Savivaldybės biudžeto lėšų paskirstymo 2021 metais kultūros ir meno programų projektams iš dalies finansuoti buvo pasirašytas kovo 1 d.

Įsakyme nurodyta iš viso meno programų projektams išdalinta 518 500 Eur. 70 tūkst. Eur skirta trims vizualiųjų menų projektams, 233 500 Eur - dešimčiai tęstinių tarptautinių meno renginių, 25 tūkst. Eur - vienai muzikinei programai, 190 tūkst. - penkiems teatrinio meno sklaidos projektams.

Finansavimo pagal šią priemonę negavo tik du projektai, kurių paraiškos, ekspertų vertinimu, nesurinko reikiamo balų skaičiaus. Tai Klaipėdos dramos teatro festivalis "TheATRIUM", įvertintas 54 balais, ir VšĮ "Lietuviškos šventės" projektas "Festivalis.lt - Meno kolona", įvertintas 24 balais.

Pažymėtina, kad Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas remiasi Kultūros ir meno tarybos posėdžio, vykusio vasario 22 d., protokolu.

Kultūros ir meno taryba - tik statistė

Vicemero, miesto Tarybos Kultūros, švietimo ir sporto komiteto pirmininko, Kultūros ir meno tarybos nario Arvydo Cesiulio iniciatyva vakar įvyko skubus Kultūros ir meno tarybos posėdis, kuriame aptarti anoniminiame kreipimesi išdėstyti kaltinimai.

"Noriu akcentuoti, kad laiškas yra anoniminis, tad reaguoti į jį mes neprivalome, tačiau reagavome todėl, kad ir Kultūros ir meno tarybai kilo nuostaba, jog ekspertai taip silpnai įvertino Klaipėdos dramos teatro festivalio "TheATRIUM" paraišką, nes visi puikiai žinome šio renginio kultūrinę ir socialinę reikšmę.

Vis dėlto neturėjome pakankamai argumentų nepritarti ekspertų išvadoms ir reikalauti naujo vertinimo.

Priminsiu, kad kiekvieną paraišką vertina trys ekspertai. Teatro srityje iš viso yra 18 ekspertų. Ekspertų pavardės nėra skelbiamos", - kalbėjo A. Cesiulis.

Pašnekovas apgailestavo, kad Kultūros ir meno taryba finansavimo paskirstymo procese atlieka tik statisto vaidmenį. "Ekspertų vertinimą galime pakeisti tik tiek, kad galime siūlyti tą patį lėšų kiekį padalinti didesniam skaičiui projektų, skirdami dar vienam ar dviem projektams, likusiems už brūkšnio. Tai ir buvo padaryta", - sakė pašnekovas.

Anot vicemero, Kultūros ir meno tarybos narių netenkina esama situacija ir jie sieks sugrąžinti šiai institucijai įtaką bei svorį - artimiausio posėdžio metu bus keičiama tarybos reglamentavimo tvarka.

Vakarykščiame neeiliniame posėdyje Kultūros ir meno taryba taip pat pasirašė kreipimąsi į Savivaldybės administracijos direktorių, kad, įvertinus Klaipėdos dramos teatro tarptautinio festivalio "TheATRIUM" kultūrinę ir socialinę reikšmę, jam būtų skirtas finansavimas.

Festivalis vis tiek bus

Klaipėdos dramos teatro vadovas Tomas Juočys stokojo žodžių padėčiai įvertinti.

"Tai viena iš nedaugelio situacijų, kai komentaro nėra. Mums tai yra akibrokštas. Festivalį "TheATRIUM" organizuojame ne pirmą, ne antrą kartą, o penktą. Iki šiol šiam renginiui visada gaudavome paramą iš Klaipėdos miesto savivaldybės", - teigė T. Juočys.

Anot direktoriaus, ekspertų vertinimas yra "akivaizdi problema".

"Ekspertams tik noriu palinkėti objektyvumo ir atvažiuoti vieną kartą į Klaipėdą, pasižiūrėti, kas čia vyksta.

Pažymėtina, kad pernai dėl pandeminės situacijos negalėjome atvežti spektaklių iš užsienio. Todėl juos perkėlėme į šių metų festivalį. Pernai mūsų paraiška buvo įvertinta labai gerai, o šiemet - patenkinamai..." - sakė Klaipėdos dramos teatro vadovas.

T. Juočys nesutinka, kad paraiška galbūt parašyta silpnai.

"Tikrai nenorime girdėti kaltinimų, kad paraiška prastai parašyta. Čia ne rašinių, o programų konkursas. Manome, kad neturime teatro ekspertams aiškinti, kas yra italų režisierius Alessandro Serra, kuris į festivalį atveš "Makbetą", geriausiu Europoje pripažintas čekų dramaturgas Jan Klata, kuris pristatys Gėtės "Fausto" interpretaciją, ar Agata Duda Gracz iš Lenkijos, kurios režisuota premjera "Tarp Lenos kojų, arba Šventos panelės Marijos mirtis" pradės festivalį birželio 7-8 d. Taip, festivalis vis tiek bus.

Tik liūdna, kad Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšos nėra skiriamos tam, kad Klaipėda stiprintų teatrinio miesto vardą, kurio ji tikrai yra verta", - sakė T. Juočys.

Sidebar placeholder