Liberalkomunistinė diktatūra jau stovi ant slenksčio

(6)

Kaip liaudis sako, nėra to blogo, kas neišeitų į gerą. Atrodo, kas čia gero, sėdėti namų arešte. Bet kai sėdi uždarytas namuose, turi laiko pamąstyti apie esamą padėtį: kas, po velnių, vyksta, kad sveikiems žmonėms negalima išeiti į lauką, lankyti giminių, sveikiems vaikams eiti į mokyklas, vaikų darželius...

Sveikiems tėvams negalima eiti į darbus ir už namų areštą, kaip kaliniams, gauti pašalpas... Kokia baisi turi būti ta priežastis, kad tai vyktų! Gal užpuolė ebola ar maras?

Bet gi ne. Dalis žmonių, iš baimės dar nepraradusių sveiko proto, pradėjo analizuoti situaciją, domėtis ne sisteminių profesorių, žmones varančių į paniką, bet realiai vertinančių situaciją specialistų, informacija.

Pasirodo, ta bėda ne tokia ir didelė, kad reikėtų visus areštuoti. Mirštamumas nuo tos bėdos siekia 0,7 proc. nuo bendro susirgusiųjų skaičiaus, tuo metu nuo paprasto gripo - 0,2 proc.

Statistika rodo, kad 99,3 proc. žmonių pasveiksta. Be to, nuo tos naujos bėdos miršta dauguma labai garbingo amžiaus piliečių, kai nuo įprasto mums gripo - nuo 30 iki 50 m. amžiaus.

Tai kodėl sveiki suaugę žmonės negali lankyti suaugusių sveikų tėvų?.. Eutanaziją net kai kur leidžia, o aplankyti tėvų - ne! Čia yra logika? Labiausiai gaila areštuotų vaikų.

Jau anksčiau jie buvo priklausomi nuo tų durninančių IT technologijų, tačiau dabartinėje situacijoje, jei nebus priimti adekvatūs sprendimai, užauginsime kvailesnę, socialiai degradavusią, kartą (gal to ir siekiama?).

Dalis tėvų suprato situacijos pragaištingumą, pabudo ir žadina kitus, iš baimės paralyžiuotus...

Koks kultūringas tas mūsų gripas...

Labai keistai atrodo ir mums įprasto gripo statistika. Kažkaip stebuklingai pas mus organizme gyvenantys gripo virusai užleido vietą naujajam, moderniajam...

Pvz., Telšių rajone per 2020-2021 m. sezoną net 6 kartus mažiau susirgimų įprastu gripu ir dar tokią šaltą žiemą. Pirmas kartas per daugybę metų.

Ar nekeista? Per 2019-2021 m. gripo sezono metus ligoninėse nesigydė nė vienas asmuo, sergantis gripu. Turiu pasakyti, kad, esant nerimui, įtampai, nuo virusinių peršalimo ligų miršta 3-4 kartus daugiau žmonių, nei nesant įtampos.

Tai patvirtina tyrimai, 1990-1994 m. atlikti subyrėjus TSRS. Baimė, nerimas dėl ateities išskiria į kraują daug adrenalino, kuris nusilpnina imuninę sistemą.

Prie to prisideda ir sėdėjimas patalpose. Ką mes girdime ir matome kasdien nuo ryto iki vakaro? Įtampos eskalavimą visuomenėje. Kaip čia jums derinasi su rūpesčiu žmonėmis?

Stebuklų stebuklai, Kašpirovskis grįžo!

Valdantieji deklaruoja, kad visos uždarymo priemonės - žmonių labui. Na, jeigu taip, tai kodėl neatkuriamos infekcinės ligoninės, kuriose tik susirgus ta sunkia liga būtų teikiama kvalifikuota pagalba, kaip tai daroma vienoje kaimyninėje diktatūroje, ir daugybę žmonių išgelbėtume.

Kodėl neatstatomas ambulatorijų tinklas, kad tik susirgus būtų suteikta pirminė kvalifikuota pagalba, būklės stebėjimas ir gydymas.

Dabar žmonės palikti savigydai, o jei gydomi, tai Kašpirovskio būdu... Į ligoninę priimami tik sunkūs ligoniai, kai jau išsikapstyti vilties nedaug. Jei rūpėtų žmonės, tai nuo kitų ligų - vėžio, širdies ir kraujagyslių ir kt. - nemirtų žymiai daugiau žmonių, nei anksčiau.

Kažkodėl lėšos metamos ne problemai spręsti, o situacijai nukelti, pinigus leidžiant sveikų žmonių dykinėjimui... O gal neapsimoka? Mes gi pavertėme žmonių gydymą biznio sritimi.

Privačios įstaigos dirba išsijuosusios.

Geriau nebūna!

Atsitiktinumas ar ne, bet uždarytiems žmonėms sėdint namuose, Lietuvos ultraliberalų valdžia (dabartinės Seimo daugumos visos tokios partijos) prastūminėja šeimos instituciją, moralę (narkotikų legalizavimas) griaunančius įstatymus.

Nenustebsiu, kad netrukus ir prostituciją pasišaus legalizuoti JAV demonokratų (klaida tyčinė) pavyzdžiu. Dar niekada taip agresyviai, nesiskaitant su daugumos žmonių nuomone, tai nebuvo daroma.

Pabudusių žmonių priešinimosi dėka atidėtas žodžio laisvę galutinai panaikinantis įstatymas.

Jau ir taip daugybė temų yra tabu, tos žodžio laisvės ir taip likę mažiau, nei Brežnevo laikais... Skubama, nes vėliau geresnės progos gali nepasitaikyti!

Kuo jūs piktesni, tuo mums geriau!

Dar niekada taip agresyviai nebuvo priešinama visuomenė. Ir televizijose (įskaitant LRT), ir naujienų portaluose, ir visur kitur, kas ima pinigus už šeimos institutą griaunančią informaciją, už „gender" propagandą, pilną žmones erzinančios informacijos ir pasityčiojimo laidų.

Už žmonių mulkinimą ir priešinimą moka užsienio agentai - Sorošo ir kiti fondai. Tas nesąmones apmokame ir mes visi, nes finansuojama ir iš Lietuvos biudžeto.

Užauginta ištisa armija mokytų parsidavusių naudingų idiotų, net mokslinius laipsnius gavusių už Lietuvos menkinimą, šeimos griovimą, istorijos falsifikavimą.

Veikia struktūra, pradedant nevyriausybiniu sektoriumi, informavimo (propagandos) priemonėmis, mokymo įstaigomis, baigiant aukščiausia valdžia.

Keliama įtampa visuomenėje, siekiant žmones priversti išeiti į gatves. Tam jau pasiruošta. Dar „valstiečių" vadovaujamas Seimas priėmė įstatymą, suteikiantį teisę kariškiams (lyg būtų karo padėtis) persekioti nepatenkintus žmones esama padėtimi, leido vykdyti Lietuvos žmonių cenzūrą.

Ar nekeista, kodėl taikos metu pasitelkiami kariškiai? O gal kaip tik to ir laukiama, kad, prasidėjus nepaklusnumo akcijoms, provokatoriams panaudojus smurtą, būtų įvesta ypatingoji padėtis ir autokratinis režimas. Ir jis jau nebūtų atšaukiamas! (Kinijos, Baltarusijos, Rusijos modelis!)

Mes išauklėsim kaimynus...

Labai keistai elgiasi mūsų valdžia kaimyninių valstybių atžvilgiu. Niekam ne paslaptis, kad dėl agresyvaus kišimosi į suverenių, pasaulyje pripažintų, valstybių reikalus esame žiauriai finansiškai baudžiami.

Štai paskutinis atvejas, kai bandėme įsiūlyti gražią mergaitę į prezidentus.

Mergelė taip ir liko su rūtų vainikėliu, o mūsų šalies biudžetas eilinį kartą patyrė didžiulius nuostolius, netekęs naftos produktų tra

Nei daug, nei mažai, bet bent po 40 eurų kiekvienas pensininkas negaus prie pensijos. Žinoma, gaunamos nesumažins, tik kai reikės didinti, nebus iš ko...

Kita žala padaryta daug didesnė - prie Lietuvos ir Baltarusijos sienos Rusija jau žvangina ginklais. 30 metų valdant blogajam Batkai, Rusija žvangino ginklais tik prie pietvakarinės sienos, o dabar įsitaisė ir prie rytinės, taip paimdama Lietuvą į žiedą ir uždengdama visą teritoriją ir oro erdvę.

Ar tai teisinga politika, ar ne - spręskite patys, bet kad Rusija įves savo kariuomenę į Baltarusiją, varydama Batką į kampą, net man, kaimiečiui, buvo aišku.

Kiek žinau, Valstybės saugumo departamento ataskaitoje apie tą grėsmę neužsiminta. O gal tai koks slaptas planas - priartinti priešą, įvilioti ir sunaikinti vienu ypu...

Tik gaila, kad jau ne XV amžius, nelabai turime su kuo. Kaip įviliosim, taip ir liks, kaip 1940 m.

Klimpdami į skolas, neišvengiamai bankrutuosime!

Tie visi uždarymai (lokdaunai) šalių ekonomikoms - masinių bankrotų šimtaprocentinis katalizatorius. Yra šalių ES, kurios jau prieš tą ligą turėjo net 100-200 proc. skolas nuo metinio BVP. Lietuva nuo 35 proc. išaugino iki 48 proc. BVP vos per 2020 metus.

Šiemet vėl skolindamiesi 5 mlrd. ir nesurinkdami biudžeto, tikėtina, pasieksime ir 60 proc. nuo BVP. Atrodo, mažiau už kitus (ES vidurkis apie 85 proc.).

Bet kai sveiki žmonės nedirba, kuo viskas gali baigtis? Nedarbas išaugo dvigubai, daugybė žmonių išbėgo iš Lietuvos, kur netaikomi tokie griežti reikalavimai.

Esame euro zonoje ir kai grius euras, garmėsime su visa euro zona! Tada mirusių bus nepalyginamai daugiau, nei nuo dabartinės bėdos. Ar yra šalyje paskirta institucija, kuri kvalifikuotai vertina galimas lokdaunų pasekmes?

Kol kas neteko nei girdėti, nei matyti. O gal darome tik tai, kas liepta? Galima įtarti, nes beveik kasdien tai iš vienų, tai iš kitų vadovų išsprūsta tokie posakiai: ,,kaip bus pasakyta, taip ir padarysim‘‘, „ne, dar nurodymų negavome" ir panašūs.

Susidaro įspūdis, kad valdo visiškai svetimi, nei regėti nei girdėti, o mes - tik ES pakraščio žemių gyventojai, kuriuos valdo jų paskirti (įsiūlyti rinkimų metu) prievaizdai...

Atrodo, pasaulis išprotėjo... Gal ne? Gal tik yra noras jį tokiu paversti, kad būtų galima didinti savo galią ir įtaką, ir, ja pasinaudojus, pasaulį pertvarkyti eilinį kartą, nesiskaitant nei su priemonėmis, nei su pasekmėmis (XX amžiuje išžudyta daugiau nei 100 mln. žmonių), toliau užsitikrinti valdžią, įtaką ir kontrolę, kuri buvo pradėjus sprūsti iš rankų!

Iš to, ką čia pasamprotavau, matosi viena ryški tendencija: kuo blogiau, tuo - geriau!

O kodėl taip vyksta, kokie to tikslai, ar tikrai viskas jau yra buvę ir ar tikrai komunizmas vėl grįžta ir baigia užtrenkti laisvės duris, gal pasiaiškinsime kitą kartą.

P.S. Tai tik mano subjektyvi nuomonė. Visus Dievas apdovanojo galimybe galvoti ir rinktis, tad laikas pradėti galvoti ir daryti teisingus pasirinkimus! Klysti nėra laiko! O tiems, kas galvoja, kad Dievo nėra, galiu trumpai pasakyti - jūs neigiate savo būtį...

Archyvų nuotr.

Nuotrauka išplatinta socialiniuose tinkluose.

Skaitomiausi portalai

Rašyti komentarą

Plain text

  • HTML žymės neleidžiamos.
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
Sidebar placeholder