Olava Strikulienė: Konstitucija - tik bevertė brošiūra?

Prieš 29 metus, spalio 25 d., patvirtinome Konstituciją. Ne bet kaip, o piliečių referendumu. O dabar, nuo 2021 m. liepos 1 d., jau esame palikti be referendumo teisės. Kadaise buvome piliečiai, šiuo metu - ne?

Organizatorių nuotr.

Gal ir gerai. Mažiau painiavos. Nes dabar atrodo, jog Konstitucijos rengėjai kadaise pateikė piliečių referendumui stebuklinę pasaką „Tinkio Vinkio orus ir laisvas gyvenimas".

Nors po 29 metų aiškėja, jog stebuklinė pasakėlė, vadinama Konstitucija, visai negalioja.

Yra „Tinkio Vinkio neorus ir nelaisvas gyvenimas su Galimybių pasu (GP)".

Atlikime eksperimentą. Jaunuolis, negimęs prieš 29 metus, vis dar tiki, jog tokią fantaziją, kaip Konstitucija, tikrai patvirtino blaivūs ir musmirių neužkandę jo tėvai. Vaikinas į vieną striukės kišenę įsideda Konstituciją. Į kitą kišenę - GP. Popierinį.

Kad vaizdžiai įsitikintų, kuris popierius 2021 m. Lietuvoje svarbesnis.

Tarkime, jaunuolis - Vilniaus universiteto studentas. Drožia į paskaitas.

Apsaugininkams rodo Konstitucijos 41 str. Tvirtinantį, jog aukštasis mokslas yra prieinamas visiems pagal kiekvieno žmogaus sugebėjimus.

Bet tarpduryje stūksantis apsauginis to niekam nereikalingo niuanso suvokti nesugeba.

Atseit, ko kaišioji man prieš nosį kažkokią aplamdytą brošiūrą-maldaknygę. Rodyk GP! Kitaip negalioji! Jaunuolis tą jokios įstatyminės galios neturintį popieriuką parodo - ir priėjimas prie mokslo šaknų laisvas.

Išvada - Konstitucija merdėja.

Ją pakeitė GP. Kapojantis Konstitucijos galvą kaip išprotėjęs varnėnas. Kapojantis žmogaus teises į darbą, į mokslą, į orumą.

Net į teisę nusipirkti maisto. Valdžios cinizmas neslepiamas, todėl dar labiau apgailėtinas. Pvz., vakcinacija galioja mažiausiai pusmetį, o GP - tik du mėnesius.

Kodėl? O todėl, kad valdžios nebrendyloms suteiktų triskart dažnesnį malonumą mus kontroliuoti, valdyti. Tarsi prieš laiką paleistus iš įkalinimo įstaigos.

Organizatorių nuotr.

Prieš 29 metus, spalio 25 d., patvirtinome Konstituciją. Eltos archyvo nuotr.

Raktažodžiai
Sidebar placeholder