Vytautas Čepas: "Ačiū už rūpestį visų Lietuvos žulikų gerove"

Viską supranta ir viską paaiškinti gali tik asmenys susipykę su protu ir Seimo nariai. Tačiau paskutiniu metu pastariesiems kažkaip nesiseka, lyg ir nori, ir stengiasi į aptemusius tautiečių protus įpūsti šiek tiek šviesos, deja, neišeina.

Bala žino, gal visi mes stipriai apkiautome, atitolome nuo tikrovės, nebesigaudome gyvenimo realijose, nebematome perspektyvos, o gal kažkas ne taip su pačiais aiškintojais?

NEAPSAKOMAS GERŲ ŽMONIŲ GERUMAS

Tokios juodos mintys kilo atsitiktinai pažiūrėjus dvi televizijos laidas.

Vienoje jų žurnalistas kalbino energetikos ministrą Kreivį.

Kažkuo nepatenkintas ir įniršęs ministras tikino, kad Lietuvoje su energetika yra viskas taip šaunu ir ministerijos dėka taip sustyguota, jog dėl tokio nenuilstančio jų rūpesčio už elektrą mokame tris kartus pigiau nei kad iš tiesų turėtume mokėti! (štai kaip yra iš tiesų, tik ne mums tai suprasti).

Ir tai tada, kada gyventojams ir verslui kainos už elektrą pakilo ne keliais ar net ne keliasdešimt procentų, o kartais!

Toliau klausydamas ministro vogrojimo (kitaip negaliu įvardinti to, kas liejosi iš televizijos ekrano), supratau, kad elektros kainos kyla visoje ES, bet nevienodai (štai Švedijoje jos beveik 100 kartų mažesnės, bet ministras apie tai kažkodėl užmiršo priminti), kad yra elektros gamintojai, yra birža, algoritmai, tiekėjai, paskirstytojai, perskirstytojai, kad būna kažkokios perkrovos ir dar bala žino kas, kol galų gale suvokiau, kad pačiam ministrui nė velnio neaišku.

Vis tik vieną dalyką ministras paaiškino nors ir nenoriai, bet ganėtinai kvalifikuotai.

Pasirodo, dėl tokios elektros ir, savaime suprantama, visų kitų kainų pasiutpolkės, gerai bus lyg tai valstybinei, lyg tai privačiai įmonei „Ignitis“, kurį per pusmetį susižėrė beveik pusantro šimto milijonų eurų pelną!

Ir šitie gerieji žmonės tik pusę to pelno išsidalins sau kaip dividendus!

Likusi dalis bus investuota (tik įsiklausykite!) elektros tiekimo infrastruktūrai gerinti.

Tad ko čia triukšmauti – juk ne viską pasiims sau – tik pusę, likusius paaukos mylimos tautos ir Tėvynės labui!

Tikrai neišmatuojamas ministro ir „žulikų“ prie elektros laidų gerumas.

Taip ministras aiškino, bet geriau būtų patylėjęs ir nepaviešinęs savo ir daugiau nei 100 ministerijos tarnautojų neveiklumo, aplaidumo ir nekompetencijos.

Tiesą sakant, tai niekam nebuvo paslaptis, juk iš ministerijos išgujus profesionalius energetikus, o į jų vietą priėmus politinius bendražygius, vargu ar galėjo būti kitaip.

VIENIEMS ŠPYGA, KITIEMS MILIJONAI

Kiek kitaip apie elektros kainų katastrofišką didėjimą per TV aiškino Seimo vicepirmininkas Saudargas.

Keli į laidą pakviesti kiti dalyviai mažai ką galėjo pasakyti, nes įsišvankavęs vicepirmininkas putojo kaip šviežias alus statinėje.

Pasirodo, kad dėl visko yra kaltas karas Ukrainoje ir jei kas nors to nenorėjo suprasti, kaip įprasta tos pakraipos politikams, tuojau pat buvo apkaltintas dirbantys Kremliui.

Tikrai, karas kainų nemažina, tad nenorintiems pakliūti į „vatnikų“ ar „Kremliaus agentų“ kompaniją, siūlau su tuo sutikti.

Tačiau vis tik drįstu pasiteirauti vienos neesminės smulkmenos, kuri išslydo iš ugningojo vicepirmininko dėmesio lauko.

Jei dėl karo Ukrainoje gyventojams, pramonei ir verslui kaina už elektrą pakilo ne procentais, bet kartais, tai kaip visokiems elektros pardavėjams, tiekėjams paskirstytojams ir kitiems prilipusiems „prie laido“ pelnas išaugo dešimtimis milijonų?

Kad ir kaip bedėliotum, išeina, kad karas vienus stumia į bankrotą ir visišką skurdą, o kitiems tos pačios valstybės gyventojams tas pats karas krauna milijonus!

Gal jie vis tik ne šitos valstybės piliečiai, gal su rusais yra sudarę kokias nors slaptas sutartis, o gal būtent jie ir yra tie „Kremliaus agentai“, kurie jums jau daug metų vaidenasi už kiekvieno kampo?

Vargiai ar kokie tai šnipai kalti, kad kuo toliau į nepriklausomybę žengia mūsų valstybė tuo dažniau ir daugiau kam nors už ką nors reikia kompensacijų.

Tai kaip iš tiesų yra vicepirmininke?

Bet ir čia dar ne viskas.

Vicepirmininkas nors ne kartą pabrėžė, kad viskas ateityje bus dar blogiau, neužmiršo ir „gerų naujienų“.

Pasirodo, kad dalį elektros kainų augimo (savaime suprantama!) kompensuos valdžia.

Tiesa, kukliai nutylėjo, kad tie pinigai bus iš visų mūsų kišenės, kad juos teks gražinti, kad už juos turės mokėti mūsų vaikai, anūkai ir proanūkiai.

Be to kompensuos ir elektros „žulikų“ nuostolius, mat jie apsiriko skaičiuodami pelnus iš elektros rinkos liberalizavimo, apkvailino nemokančius elektros tiekėjo pasirinkti gyventojus. Ir kas čia nuostabaus juk jie, viso labo, tik savo godumo aukos, tad kodėl už juos nesumokėjus!

Taip sakant, ačiū partijai už neišsenkantį rūpestį visų Lietuvos vagių gėrove.

Bet vis tik paaiškinkite suprantamai, kodėl vienos ir tos pačios valstybės piliečiams karas Ukrainoje (ne Lietuvoje!) yra akmuo po kaklu, o kitiems - aukso gysla.

Kodėl prie valstybės lyg siurbėlės prilipę visokie „AmberGrid“, „Baltpool“, „Tetas“, „Energycells“ ir kt. skaičiuoja šimtamilijoninius pelnus, darbuotojai gauna dešimt tūkstančių siekiančius atlyginimus ir dividendus, o eiliniams piliečiams ant kaklo neriama kilpa ir begėdiškai aiškinama, jog jie yra „kremliniai“ nesuprantantys, kad Ukrainoje karas!?

Ar jaučiate, kad jau peržengėte visas įmanomos cinizmo ribas?

Ir paskutinis klausimas – kas Lietuvoje gina viešąjį interesą?

Lyg ir prokuratūra?

Bet kur ji yra?

elektros-energija

Sidebar placeholder