Vytautas Sinica: "Pinigai mokslui pririšti prie nusilenkimo ideologijai"

Yra dalykų, kuriuos net per liūdna komentuoti. Vilniaus universiteto administracijos nusiteikimas universitetą paversti ideologine kontora - kaip tik toks. Daug kas komentavo (na, daugiausiai tiesiog piktinosi) VU paskelbtomis Lyčiai neutralios kalbos gairėmis, kuriomis reikėtų vadovautis įvardijant žmones universiteto bendruomenėje, o taip pat ir darbuose.

Archyvų nuotr.

Visos gairės remiasi idėja, kad moteris žeidžia ir diskriminuoja tai, kad dauguma bendrų kreipinių kaip žmonės, studentai, dėstytojai ir t.t. yra vyriškos giminės. Visi žinom, kad tokie žodžiai nurodo ir moteris, bet ideologinis šėlsmas galvoje vis tiek sako, kad reikia kažką daryti.

Ir penki kairieji žmogučiai - Arlauskaitė, Giniotaitė, Vaicekauskienė, Pakeris ir Vukotičius - surašė gaires, kuriose:

a) siūlo vietoje 'žmogus' vartoti "žmoga"';

b) sako, kad lyčiai jautrios kalbos įvedimas yra ideologinis pasirinkimas keisti tradicijas ir vertybes universitete;

c) sako, kad lyčių yra daugiau negu dvi ir šiaip jos pasirenkamos, todėl į žmogas reikia kreiptis tokia lytimi, kokią jos pasirenka.

Visa tai iš pažiūros juokinga, bet iš tiesų labai baisu.

Tikrovės suvokimą reiškiame per kalbą ir atitinkamai kalba formuoja tai, kaip tą tikrovę suvokiame. Neabejotinai toks kalbos keitimas pakeis ir ją vartojančiųjų lyčių suvokimą. Neabejotinai toks ir yra VU įvedamos naujakalbės tikslas - greičiau formuoti kitokį lyčių suvokimą.

Turbūt nė vienas nėra tiek naivus, kad manytų tai esant skirta tiesiog pagarbesniam bendravimui. Pabaigai, toks veiksmas turi ne tik ideologinius, bet ir finansinius motyvus.

TIKSLIAU, motyvai visi ideologiniai, bet dalis yra vietinių entuziazmas, o kita dalis - per paramos mechanizmus paskatinta ideologų iš ES institucijų.

Kaip rašo dr. Asta Katutė, ES programoje „Europos horizontas“, kurios biudžetas ~95,5 mlrd. eurų, numatyta būtina dalyvavimo sąlyga – oficialūs institucijų lyčių lygybės planai ir įrodymai, kad jie yra įgyvendinami. Įgyvendinimas dažniausiai susijęs su lyčių proporcingu atstovavimu naujai sudaromoms darbo grupėms, komitetams, komisijoms ir pan. arba atnaujinant jų sudėtį (pavyzdžiui, balansas 40/60) bei įvedant lyčiai neutralią kalbą.

Lyčių lygybės tema vedami mokymai personalui, temos integruojamos į dėstomus dalykus ir t. t.

Programa yra viena iš kertinių Europos Komisijos priemonių, siekiančių sukurti į lyčių lygybę orientuotą mokslo tyrimų aplinką pagal patvirtintą Lyčių lygybės strategiją.

Kitaip sakant, pinigai mokslui pririšti prie nusilenkimo ideologijai.

Šia tema galiu pasiūlyti dvi publikacijas ir abi jas verta perskaityti: - Astos Katutės straipsnis LRT portale su aktualiomis nuorodomis: https://www.lrt.lt/naujienos/pozicija/679/1523555/asta-katute-vilniaus-universitetas-ideologiniai-sprendimai-mainais-i-europos-sajungos-lesas - itin išsamiai situaciją analizuojantis neleftistinių Lietuvos žmogaus teisių organizacijų ir atskirų mokslininkų pareiškimas dėl mokslo ir studijų ideologizavimo: http://www.propatria.lt/2021/10/zmogaus-teisiu-organizacijos-del-mokslo.html

Na ir, žinoma, atiduokime pagarbą pirminiams šaltiniams - perskaitykite ir pačias VU gaires: https://www.kf.vu.lt/dokumentai/Ly%C4%8Di%C5%B3_lygyb%C4%97/VU_ly%C4%8Diai_jautrios_kalbos_gair%C4%97s.pdf

Raktažodžiai
Sidebar placeholder