Uosto direkcija greitai akcine bendrove netaps

Uosto direkcija prisijungė prie Lietuvos vandenilio platformos

Klaipėdos uoste siekiama diegti pažangias, aplinkai draugiškas technologijas, vystyti žaliuosius projektus. Viena iš galimų ateities krypčių – vandenilio technologijų plėtra.

VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija tapo Lietuvos vandenilio platformos nare.

„Pažangios technologijos jau dabar diktuoja ateities sprendimus dėl alternatyvių degalų panaudojimo. Klaipėdos uostas, orientuodamasis į inovatyvias  technologijas, ateityje galėtų pritaikyti alternatyviausias degalų rūšis, vandenilio technologijas – taip pat. Įsiliejome į Lietuvos vandenilio platformą, siekdami prisidėti prie ateities susisiekimo politikos. Ši platforma apima ne tik energetikos, bet ir pramonės, transporto ir kitus sektorius“, – sako Algis Latakas, Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinis direktorius.

Vandenilio technologijų plėtra Lietuvoje prisideda prie Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos tikslų, susijusių su įtakos klimato kaitai ir aplinkos oro taršai mažinimu, konkurencingumu, energetiniu saugumu bei šalies verslo dalyvavimu siekiant energetikos pažangos, įgyvendinimo.

Lietuvos vandenilio platforma Lietuvos energetikos ministerijos įkurta praėjusių metų pabaigoje. Šiuo metu platformai priklauso Susisiekimo ir Ekonomikos ir inovacijų ministerijos, Valstybinė energetikos reguliavimo taryba, Lietuvos pramonininkų konfederacija, Vandenilio energetikos asociacija ir kitos organizacijos bei įmonės.

Europos Sąjungos Vandenilio strategijoje konstatuojama, kad vandenilis, pagamintas iš atsinaujinančių energijos išteklių, bus ypač svarbus iki 2050 m. siekiant ES klimatui neutralios ekonomikos. ES Vandenilio strategijoje taip pat numatyta siekti integruoti vandenilį dekarbonizuojant pramonės, transporto, energijos gamybos ir pastatų sektorius visoje Europoje.

Sidebar placeholder