Iš Klaipėdos miesto biudžeto – per 100 tūkst. eurų paramos už gimusius vaikus

Beveik 150 eurų – tiek šalia gaunamos išmokos iš valstybės papildomai iš miesto biudžeto skiriama klaipėdiečiams, susilaukusiems naujagimio. Šią simbolinę miesto dovaną gavę tėveliai gali ją panaudoti savo nuožiūra.

Šiais metais klaipėdiečiams, kuriems gimė vaikas, iš uostamiesčio savivaldybės biudžeto išmokėta 114 250 Eur. Šią  vienkartinę materialinę paramą gavo 847 klaipėdiečiai vaikai. 147 Eur parama (1 valstybės remiamų pajamų dydis) skiriama papildomai prie kiekvienam vaikui LR valstybės skiriamos vienkartinės išmokos gimus vaikui. Materialine parama siekiama padėti gimusio vaiko tėvams, įtėviams ar globėjams užtikrinti naujagimio poreikius.

2021 m. materialinė parama vaikui gimus buvo skirta 1447 klaipėdiečiams vaikams – iš miesto biudžeto buvo skirta 185 105 Eur. Pažymėtina, kad ši paramos rūšis yra patvirtinta ne visose šalies savivaldybėse. Ten, kur ji yra patvirtinta, savivaldybės taryba pati nustato tvarką, kokio dydžio parama ir kam ji turi būti skirta.

Klaipėdos miesto savivaldybėje parama vaikui gimus skiriama ir mokama vienam iš vaiko tėvų, kuris LR gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka deklaruoja gyvenamąją vietą arba yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą Klaipėdos miesto savivaldybėje, taip pat ir tam, kuris nedeklaruoja gyvenamosios vietos ir nėra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą Lietuvos Respublikoje, tačiau faktiškai gyvena Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje.

             Ši parama skiriama be atskiro asmens prašymo, asmeniui pateikus prašymą vienkartinei išmokai vaikui gauti elektroniniu būdu portale www.spis.lt arba Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus Socialinių išmokų poskyryje, atsižvelgiant į prašyme vienkartinei išmokai vaikui gauti pateiktus duomenis.

Tuo atveju, jeigu kitas iš vaiko tėvų vienkartinę išmoką gimus vaikui gavo ne Klaipėdos miesto savivaldybėje, Klaipėdos miesto savivaldybėje gyvenantis tėvas turi pateikti prašymą dėl materialinės paramos vaikui gimus elektroniniu būdu Klaipėdos miesto portale www.klaipeda.lt arba Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus Socialinių išmokų poskyryje.

     Išsamesnė informacija dėl materialinės paramos teikiama telefonais:

     Vytauto g. 13 – tel. (8 46) 41 08 40.

     Laukininkų g. 19A – tel. (8 46) 32 46 96, (8 46) 39 10 68.

Klaipėdiečiams uostamiesčio savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojama materialinė parama vaikui gimus yra skiriama nuo 2019 m. spalio 1 d. Paramos dydis kasmet didėja, didėjant valstybės remiamų pajamų dydžiui. Nuo 2019 metų spalio 1 d. šios rūšies parama skirta per 4300 vaikų, iš miesto biudžeto išmokėta per pusę milijono Eur.

             Praėjusiais metais klaipėdiečiams iš miesto savivaldybės biudžeto skirtas beveik 1 mln. Eur materialinės paramos. Pinigai skirti pagal Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos patvirtintą Materialinės paramos įstatyme nenumatytais atvejais teikimo tvarkos aprašą, kuriame nustatyta, kam ir kokiais atvejais gali būti skiriama materialinė parama, kurios yra 15 rūšių.

Raktažodžiai
Sidebar placeholder