Klaipėdos pradinukų leisti į mokyklas neskuba

Vyriausybės nutarimu nuo kovo 22 d. leista atnaujinti pradinių klasių mokinių kontaktinį mokymą tose savivaldybėse, kuriose epidemiologinė situacija yra geresnė. Klaipėdos miesto savivaldybė į šią kategoriją kol kas nepatenka, tačiau norą grįžti į mokyklas artimiausiu metu yra pareiškusios trys pradinio ugdymo programas įgyvendinančios uostamiesčio įstaigos.

Nuo kovo 24 d. į klases leista grįžti VšĮ Klaipėdos „Universa Via“ tarptautinės mokyklos, VšĮ „Vaivorykštės takas“ gimnazijos, o nuo kovo 29 d. – ir VšĮ Pajūrio Valdorfo bendruomenės Klaipėdos gamtos mokyklos pradinių klasių mokiniams. Visos šios įstaigos yra nevalstybinės, jose besimokančių mokinių skaičius sąlyginai yra nedidelis.

 „Visi norime kuo greičiau grįžti į įprastą gyvenimą, visi esame išsiilgę gyvo bendravimo, tačiau primygtinai kviečiu būti sąmoningiems, nes virusas niekur nedingo. Tai – lyg ėjimas per labai ploną ir trapų ledą, kada negali būti visiškai tikras, kad jis tikrai atlaikys. Todėl dar negalime pernelyg atsipalaiduoti. Turime labai rimtai pasirūpinti visomis saugumo priemonėmis, vengti nebūtinų kontaktų, testuotis ir, žinoma, neatidėliojant vakcinuotis, kai tik tam ateina laikas ir eilė“, - ragino Klaipėdos miesto meras Vytautas Grubliauskas.

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu nustatyta, kad visų trijų paminėtų mokymo įstaigų mokiniams ugdymo procesas gali būti įgyvendinamas mišriu (kontaktiniu ir nuotoliniu) būdu. Šiose mokymo įstaigose turi būti atliekamas mokinių namų ūkių ir kontaktiniu būdu dirbančių mokyklų darbuotojų bandomasis savanoriškas profilaktinis kaupinių tyrimas. Mokymo įstaigose, kuriose vykdomas bandomasis tyrimas, mokinių ugdymas bus organizuojamas taip: sutikusiems dalyvauti bandomajame tyrime – kontaktiniu arba nuotoliniu būdu (priklausomai nuo kaupinių tyrimų rezultatų), nesutikusiems tirtis – nuotoliniu būdu.

Užtikrinti sklandų tyrimą, koordinuoti tyrime dalyvaujančių asmenų veiksmus pavesta Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biurui. Organizuoti ir vykdyti ėminių kaupinių tyrimams paėmimą pavesta viešajai įstaigai Klaipėdos miesto poliklinika. Ji turės užtikrinti ėminių pristatymą į kaupinių tyrimus atliekančias laboratorijas.

Nuo šiol, plečiant kaupinių testavimo galimybes savivaldybėse, paimtų kaupinių laboratoriniai tyrimai bus vykdomi Klaipėdos universitetinėje ligoninėje.

Kaupinių tyrimų nereikės atlikti asmenims, kuriems prieš mažiau nei 90 dienų iki

kaupinių tyrimo atlikimo dienos buvo patvirtinta COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), kurie prieš mažiau nei 60 dienų yra gavę teigiamą serologinio tyrimo atsakymą bei kurie yra paskiepyti COVID-19 ligos vakcina pagal pilną skiepijimo schemą.

Ugdymą atnaujinusios pradinio ugdymo įstaigos turi užtikrinti valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo 2020 m. gruodžio 17 d. sprendimu Nr. V-2934 „Dėl pradinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ nustatytus reikalavimus (saugaus atstumo laikymasis, asmens apsaugos priemonės ir kt.).

Pasak savivaldybės Švietimo skyriaus specialistų, vaikų grįžimą į uostamiesčio mokyklas labai atsargiai vertina mokinių tėvai, nes Klaipėdos savivaldybė yra vadinamojoje „raudonojoje zonoje“, kur susirgimų vis dar yra nemažai. Dar vienas svarbus aspektas, dėl ko neskubama į mokyklas – ne rečiau kaip kas 4 - 7 dienas privalomas testavimas vaikams, besimokantiems kontaktiniu būdu.

Tikimasi, kad epidemiologinė situacija po mokinių pavasario (Velykų) atostogų padiktuos tolimesnius Klaipėdos švietimo įstaigų, įgyvendinančių pradinio ugdymo programas, apsisprendimus dėl kontaktinio mokymo atnaujinimo.

Raktažodžiai
Sidebar placeholder