Naujoji karta mokyklose ieško tarptautinių programų – anglų kalba mokytis norima jau nuo 5 klasės

Lietuvoje iš viso yra vos dvi ugdymo įstaigos, akredituotos mokyti pagal dvi tarptautinio bakalaureato vidurinio ugdymo (IB diplomo) ir pagrindinio ugdymo (IB MYP) programas. Klaipėdos licėjus – vienintelė tokia mokykla Vakarų Lietuvoje, kurioje pagal tarptautinio bakalaureato (IB) programas mokytis gali 5-12 klasių mokiniai. Skirtingos tarptautinio bakalaureato programos mokiniams atveria kur kas platesnes galimybes įstoti į prestižines aukštąsias mokyklas ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje.

Tarptautinio bakalaureato programų vadovė Klaipėdos licėjuje Ramunė Petrauskienė

Tarptautinio bakalaureato nauda: nuolaidos mokslui, studijų kreditai, stipendijos

 Kembridžo, Oksfordo universitetai Jungtinėje Karalystėje, Stanfordo universitetas Jungtinėse Amerikos Valstijose arba Aarhus universitetas Danijoje – tai tik keletas geriausių pasaulio universitetų, kuriuose pripažįstamas ir vertinamas IB (International baccalaureate – Tarptautinio bakalaureato) diplomas.

Šio diplomo prestižą pripažįsta kone 2000 universitetų pasaulyje. Tarptautinio bakalaureato fondas jau daugiau nei 50 metų vadovaujasi misija, kad mokslas yra įrankis kurti geresnį pasaulį. Šis fondas vienija per 5000 ugdymo įstaigų 156 valstybėse ir padeda abiturientams įstoti į prestižinius pasaulio universitetus.
 

Klaipėdos licėjaus direktorė dr. Regina Kontautienė

Turintiems IB diplomą atsiveria galimybės gauti dideles nuolaidas mokslui, studijų kreditus, stipendijas ir kitą su stojimu susijusią naudą daugelyje geriausių pasaulio universitetų. Turint IB diplomą, Lietuvoje stojant, pvz., į mediciną – patogesnė balų konversija iš IB diplomo nei laikant nacionalinės programos valstybinius egzaminus, tad baigusieji mokslus pagal IB programą gali lengviau rinktis savo svajonių studijas tiek gimtojoje šalyje, tiek užsienyje.

Dėmesys anglų kalbai ir matematikai

Visame pasaulyje pagal IB programas besimokantiems mokiniams ugdomos socialinės-emocinės kompetencijos, principingumas, atvirumas pasauliui, padedama tapti aktyviais, savarankiškais, visapusiškais, suvokti savo stipriąsias savybes ir trūkumus bei tobulėti. Tokias kryptis skatina ir geriausi pasaulio universitetai, todėl IB diplomas gali atverti prestižinių mokslo įstaigų duris.

„Aukšto lygio anglų kalbos įgūdžiai, gebėjimas šią kalbą naudoti kaip darbinę kalbą, gebėjimas naudotis mokslinės literatūros šaltiniais bei šios programos filosofijos ir mokymo strategijos dėka vaikai išsiugdo platų pasaulio suvokimą, kritinį, kūrybinį mąstymą ir kitus svarbius gebėjimus, kurie yra puikus startas mokantis ir bet kurioje aukštojoje mokykloje ir tolimesnei karjerai“, – įsitikinusi Klaipėdos licėjaus direktorė doc. dr. Regina Kontautienė.

Ramunė Petrauskienė, Klaipėdos licėjaus direktorės pavaduotoja ir IB programos koordinatorė akcentuoja, kad ne mažiau svarbi disciplina yra matematika: „Besimokantiems pagal IB programą svarbu turėti gerus ne tik anglų kalbos įgūdžius, bet ir matematikos pagrindus, nes visiems mokiniams reikia mokytis matematikos ir baigus programą laikyti matematikos egzaminą“. Lietuvoje diplomo programos baigiamųjų egzaminų įvertinimai palankiai konvertuojami į Lietuvos 100-balę vertinimo sistemą.

Pedagogai trejus metus tobulinosi įvairiose Europos šalyse

Iš viso Lietuvoje yra vos 8 ugdymo įstaigos, akredituotos mokyti pagal IB diplomo programas (III-IV gimnazijos klasės) ir vos dvi – pagal tarptautinio bakalaureato pagrindinio ugdymo (IB MYP) programą 5-10 klasėse. Klaipėdos licėjus – viena iš jų. Klaipėdos licėjaus direktorė pažymi, kad visi IB programoje pasiruošę dirbti Klaipėdos licėjaus pedagogai dalyvavo net 31 profesinio rengimo kursuose įvairiose Europos šalyse, lankė intensyvius anglų kalbos mokymo kursus Lietuvoje ir užsienyje. Taip pat beveik visi pedagogai dalyvavo stebėsenos vizituose užsienio mokyklose, kuriose ši programa sėkmingai vykdoma.

Mokytojai patirties sėmėsi Suomijoje, Anglijoje, Danijoje, Švedijoje, Italijoje, Vokietijoje, Lenkijoje, Prancūzijoje, Belgijoje ir kt. Pasak direktorės, reikėjo įgyti ne tik dalykinių bei metodinių žinių, kaip realizuoti programos ugdymo turinį, bet ir pasirengti kiekvieno dalyko mokymui anglų kalba, modernizuoti mokyklos mokymo aplinką. Pedagogų pasiruošimas dėstyti IB programoje užtruko apie trejus metus, o investicijos siekė apie 68 tūkst. eurų. Į įvairias mokymo kokybės gerinimo priemones Klaipėdos licėjus investavo apie 430 tūkst. eurų, iš jų – apie 160 tūkst. eurų padengta ES lėšomis.

Mokymasis vyksta lietuvių-anglų kalbomis

„Labai svarbu tai, kad IB programose besimokantiems mokiniams taikomas vieningas, aiškiais kriterijais paremtas vertinimas, yra daug savarankiškos kūrybinės bei patyriminės veiklos, o svarbiausia, kad mokytis pagal šią programą mokiniams yra labai įdomu“, – teigia R. Petrauskienė. Nuo penktos klasės mokiniai mokosi pagal parengiamąją IB MYP programą. Kaip ir visoje IB MYP, taip ir parengiamojoje programoje mokymas vyksta lietuvių-anglų kalbomis. Klaipėdos licėjaus absolventai jau sėkmingai siekia savo būsimos karjeros aukštumų studijuodami geriausiai vertinamose Lietuvos aukštosiose mokyklos bei tokio lygio mokslo įstaigose kaip Kembridžo universitetas, King‘s College, Londono ekonomikos mokykloje ir kt.

Moko planuoti laiką, interpretuoti, analizuoti, eksperimentuoti

Viduriniosios grandies (6-10 klasės) programą (IB MYP) sudaro 8 vienodai svarbios mokomųjų dalykų grupės. Parengiamosios (pre-IB) programos klasėse mokiniai tobulina anglų kalbos įgūdžius, mokosi įvairių mokomųjų dalykų terminų anglų kalba, ugdo mokslinės tiriamosios veiklos ir grupinio darbo įgūdžius. Mokiniai taip pat mokosi atsakomybės ir planuoti laiką: jiems yra skiriamos ilgalaikės savarankiškos užduotys.

Nuo 11-os klasės gimnazistai tęsia mokymąsi pagal tarptautinio bakalaureato diplomo (IB DP) programą, kurioje mokymas(is) vyksta tik anglų kalba. 11-12 klasėse mokiniai mokosi po 6 pasirinktus mokomuosius dalykus pagal sudarytą individualų mokymo(si) planą. Pirmaisiais ir antraisiais IB diplomo programos metais laikomi visų 6 dalykų egzaminai. Kadangi IB DP programos klasėse mokymas vyksta anglų kalba, mokytis pagal šią programą atvyksta mokiniai ir iš kitų užsienio šalių.

„Tarptautinio bakalaureato programa turi skirtingus ir detalius kriterijus, pagal kuriuos vertinamos žinios ir supratimas, gebėjimas tyrinėti, komunikacija ir kritinis mąstymas. Mokiniai turi aiškiai formuluoti mintis, argumentuoti, demonstruoti kūrybos žinias. Būtina skaityti, domėtis, remtis ir kitais nei vadovėliai šaltiniais, įvertinant reiškinius visais aspektais. Norint pateikti sėkmingą rašto arba žodinį darbą, reikia analizuoti, komentuoti, palyginti, rasti skirtumus, aptarti, įvertinti, ištirti pasirinktą argumentą, paaiškinti, interpretuoti, ištirti eksperimentuojant, patvirtinti hipotezę, pateikti savo stebėjimo pristatymą – tai galioja visiems dalykams“, – teigia R. Petrauskienė.

Komplektuojamos klasės

2021-2022 mokslo metams komplektuojamos 9-os klasės mokymuisi pagal parengiamąsias pre-IB ir 11-os klasės – pagal IB diplomo programą. „Pageidaujantiems mokytis pagal IB programą, vyksta anglų kalbos ir matematikos žinių patikrinimas. Parengiamosiose (pre-IB) I-II gimnazijos klasėse mokymas vyksta lietuvių-anglų kalbomis, o IB diplomo programos III-IV klasėse visas mokymas vyksta tik anglų kalba. Taip pat komplektuojamos būsimų pirmokų ir penktokų dvikalbio ugdymo (lietuvių-anglų k.) klasės bei formuojama papildoma nauja 6 klasė pagal IB MYP programą (lietuvių-anglų k.).

Dėl priėmimo į tarptautinio bakalaureato ir dvikalbio ugdymo klases Klaipėdos licėjuje kreiptis [email protected]

Mokinių matematikos ir anglų kalbos žinių patikrinimas vyksta nuotoliniu būdu.

Klaipėdos licėjus – tarptautinė mokykla, įsteigta 1995 metais. Ši mokykla lyderiauja tarp geriausių Lietuvos gimnazijų, ne vienerius metus tvirtai išlaiko aukščiausias pozicijas geriausių Lietuvos mokyklų reitinguose, vienintelė mokykla Vakarų Lietuvoje, kurioje pagal tarptautinio bakalaureato (IB) programas mokytis gali 5-12 klasių mokiniai.

Sidebar placeholder