Pristatys Klaipėdos miesto IIT VVG strategijos įgyvendinimo tarpinius resultatus

Klaipėdos miesto integruotų investicijų teritorijos vietos veiklos grupė (toliau – Klaipėdos m. IIT VVG) kviečia visus į nuotolinę konferenciją „Klaipėdos miesto integruotų investicijų teritorijos vietos veiklos grupės 2016-2022 m. vietos plėtros strategijos įgyvendinimas“, kurioje bus pristatyti Klaipėdos m. IIT VVG įgyvendinamos strategijos įgyvendinimo tarpiniai rezultatai, patirtimi pasidalins patys projektų įgyvendintojai.

Klaipėdos m. IIT VVG įgyvendina Klaipėdos miesto integruotų investicijų teritorijos vietos veiklos grupės 2016-2022 m. vietos plėtros strategiją, kuri parengta dar 2015 metais. Jai pritarė Klaipėdos miesto savivaldybės taryba ir Klaipėdos regiono taryba, o perėjus Vidaus reikalų ministerijos atranką strategijai įgyvendinti buvo skirta 1 493 200 Eur ES ir valstybės biudžeto lėšų, taip pat 513 600 Eur prie strategijos įgyvendinimo prisidėjo ir Klaipėdos miesto savivaldybė. 2021 m. Vidaus reikalų ministerijai skyrus papildomą 500 000 Eur finansavimą iš ES lėšų, buvo pradėti įgyvendinti dar 5 pirmieji projektai iš rezervinio Klaipėdos m. IIT VVG projektų sąrašo.

Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorija apima Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos patvirtintas Klaipėdos miesto tikslinę ir susietą teritorijas. Tikslinė teritorija, kuri sudaro 512 ha, yra išsidėsčiusi tarp Naikupės g., Taikos pr., Baltijos pr., Šilutės pl., Mokyklos g., Kapsų g., Žemaičių g., Joniškės g., Mokyklos g., Danės g. tęsinio, Artojo g., Liepų g., K. Donelaičio g., Vytauto g., Bokštų g., Naujojo Sodo g., S. Šimkaus g., Danės g., Tiltų g., Daržų g., Pilies g., Galinio Pylimo g., Taikos pr., Dubysos g., Minijos g. iki Naikupės g. (žr. prie kvietimo pridedamą schemą). Susieta teritorija, kuri sudaro 60 ha, jos dalys yra skirtingose miesto dalyse: viena dalis apima Klaipėdos senamiestį, o kita dalis yra Klaipėdos miesto šiaurėje – tai Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos šv. Kazimiero provincijos Klaipėdos šv. Pranciškaus Asyžiečio vienuolyno teritorija prie Savanorių prospekto.

Svarbiausi rodikliai, kurių siekiama strategijoje - gyventojų skaičiaus augimas tikslinėje teritorijoje, augantis besikuriančių verslų skaičius, populiarėjanti savanorystė. Strategijoje buvo numatyta 12 veiksmų, nukreiptų į svarbiausių tikslų pasiekimą, o projektus turėjo įgyvendinti bendruomenės, nevyriausybinės ir verslo organizacijos.

Siekdama įgyvendinti strategijoje užsibrėžtus tikslus, Klaipėdos integruotų investicijų teritorijos vietos veiklos grupė 2017-2020 m. intensyviai vykdė administravimo veiklas - skelbė kvietimus teikti bendruomenės inicijuotos vietos plėtros projektinius pasiūlymus, vykdė pareiškėjų mokymus ir teikė konsultacijas. 2021 m. sėkmingai vykdomas 21 bendruomenės inicijuotų vietos plėtros projektų, iš jų 10 verslo ir 11 socialinių paslaugų srities, o į projektų veiklas įtraukti 1 774 dalyviai.

Organizuojamoje konferencijoje savo patirtimi pasidalins šie vietos plėtros projektų vykdytojai: VšĮ „Kurianti partnerystė“, VšĮ Socialinių mokslų kolegija, asociacija Klaipėdos miesto neįgaliųjų draugija, VšĮ Šv. Pranciškaus onkologijos centras, VšĮ Asmenybės ugdymo kultūros centras, VšĮ „Liberi“, asociacija „Mano miestas Klaipėda“, Klaipėdos miesto savivaldybės ir asociacijos Klaipėdos miesto integruotų investicijų teritorijos vietos veiklos grupės atstovai.

Išsamią konferencijos programą rasite internetiniame tinklalapyje www.klaipedosvvg.lt

Konferencija vyks 2021 m. spalio 29 d. „Zoom“ platformoje.

Transliacijos nuoroda dalyviams: https://youtu.be/ztoRB6zMnAo

Klausimus bus galima užduoti https://www.sli.do/, prisijungimo kodas: #Klaipeda

Straipsnis parengtas finansuojant projekto Klaipėdos miesto integruotų investicijų teritorijos vietos veiklos grupės 2016-2022 metų vietos plėtros strategijos administravimas (Nr. 08.6.1-ESFAT-910-01-0014) lėšomis. Užsak. Nr. 292258.

fondai

Raktažodžiai
Sidebar placeholder