Švietimo įstaigos naujiems mokslo metams pasirengs laiku

Užsitęsęs karantinas nesutrukdė remonto darbų Klaipėdos švietimo įstaigose – didelė dalis jų naujus mokslo metus pradės atnaujintose patalpose. Įvairiems švietimo įstaigų remonto darbams Klaipėdos miesto savivaldybė šiemet skyrė beveik 4 mln. Eur.

„Švietimo įstaigų remontui savivaldybė šiemet skyrė 3 mln. 850 tūkst. Eur, tačiau lėšų poreikis yra keliskart didesnis, nes absoliuti dauguma įstaigų – senos statybos pastatai, kuriuos būtina remontuoti dėl natūralaus nusidėvėjimo. Taip pat turime užtikrinti, kad visos švietimo įstaigos atitiktų higienos reikalavimus. Žinome įstaigų problemas, todėl neturime abejonių, kaip būtų paskirstytos lėšos, gavus papildomą finansavimą“, – sako Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius Gintaras Neniškis.

Baigiami atlikti iš anksto suplanuoti remonto darbai 24-iose įstaigose (9 – iose mokyklose, 14-oje darželių ir 1- oje neformaliojo ugdymo įstaigoje). Šiems darbams atlikti savivaldybė šiemet skyrė didžiausią sumą lėšų – 525 tūkst. eurų. Patalpų vidaus remonto darbai, kaip sakė Klaipėdos savivaldybės Statinių administravimo skyriaus vedėja Diana Gerasimovienė, šiemet buvo pradėti anksčiau – išnaudojant karantino laikotarpį, kuomet daugelyje švietimo įstaigų mokymo procesas vyko nuotoliniu būdu.

Hermano Zudermano gimnazijoje atlikti laiptinių remonto, taip pat dar bus vykdomi fasado hermetizavimo darbai. „Ąžuolyno“ gimnazijoje suremontuota 1 a. fojė bei koridorius. Klaipėdos „Žemynos“ gimnazijoje suremontuota išorinė lietaus nuvedimo sistema, pakeista kabineto grindų konstrukcija, atlikti koridorių, laiptinės remonto darbai. Vydūno gimnazijoje atlikti laiptinės remonto ir koridoriaus grindų keitimo darbai. Laiptinės suremontuotos Vitės bei Martyno Mažvydo progimnazijose. „Versmės“ progimnazijoje atlikti koridoriaus, buitinių nuotekų tinklų remonto darbai, dar numatyta hermetizuoti pastato sienos siūles. Pakeistos „Verdenės“ progimnazijos pagrindinio įėjimo durys.

Pagal poreikį atlikti remonto darbai miesto lopšeliuose - darželiuose „Traukinukas“, „Sakalėlis“, „Alksniukas“, „Bangelė“, „Pagrandukas“, „Pušaitė“, „Radastėlė“, „Sakalėlis“, „Švyturėlis“ ir kt.

Dešimtyje švietimo įstaigų baigiama atlikti sanitarinių patalpų remonto darbus, kuriems savivaldybė skyrė iš viso 172 tūkst. Eur. Iki naujų mokslo metų pradžios 3 - ose švietimo įstaigose bus atlikti darbai, kurie būtini siekiant įvykdyti priešgaisrinius reikalavimus, tam skirta 42 tūkst. Eur.

Šilumos ir karšto vandens tiekimo sistemų renovacija ir remontas atlikti 29 - iose įstaigose, bendra šių darbų kaina – 75 tūkst. Eur.

Toliau tęsiamas Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų sporto aikštynų atnaujinimo programos įgyvendinimas. Pabaigti darbai pagal Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazijos stadiono Debreceno g. 29 rekonstravimo projektą. Šiuo metu atliekami baigiamieji darbai.

Netrukus prasidės Vitės progimnazijos stadiono J. Janonio g. 32 supaprastinto statybos projekto rengimo procedūra. Iš Aplinkos kokybės skyriaus gavus užterštos teritorijos sutvarkymo planą, bus ieškoma rangovo, atliksiančio statybos darbus. Jeigu pavyks nupirkti užteršto grunto šalinimo darbus, remonto darbai prasidės dar šiemet.

Šiuo metu vyksta viešojo pirkimo procedūros ir dėl Maksimo Gorkio progimnazijos stadiono statybos darbų.

Iš esmės atnaujinta Klaipėdos „Žaliakalnio“ gimnazija. Čia buvo atlikti pastato inžinerinių sistemų ir vidaus patalpų remonto darbai, įstaiga pritaikyta neįgaliųjų poreikiams.

Šiuo metu dar vyksta Pedagoginės psichologinės tarnybos patalpų, esančių Debreceno g. 41, remonto darbai, juos atlikus patalpose atsiras naujų erdvių.

Ketvirtį milijono eurų savivaldybė skyrė 11 - os švietimo įstaigų elektros instaliacijos remontui. Kai kuriose įstaigose dėl didesnių darbų apimčių remontą pabaigti numatyta rudenį.

200 tūkst. Eur savivaldybė skyrė 13 – os švietimo įstaigų stogų  ar lietaus sistemų remontui.   Daugumoje įstaigų šie darbai jau yra pabaigti, likusiose darbai bus atlikti iki rudens.

Raktažodžiai
Sidebar placeholder