Didžiųjų mokesčių mokėtojų sąrašas - www.vmi.lt

Didžiųjų mokesčių mokėtojų sąrašas - www.vmi.lt

Valstybinė mokesčių inspekcija savo interneto svetainėje paskelbė didžiųjų mokesčių mokėtojų, kuriuos administruoja VMI Didžiųjų mokesčių mokėtojų stebėsenos ir konsultavimo departamentas, sąrašą (http://www.vmi.lt/lt/?itemId=10822260).

Didžiųjų mokesčių mokėtojų stebėsenos ir konsultavimo departamentas vykdo didžiųjų mokesčių mokėtojų (DMM) kontrolės, stebėsenos ir aptarnavimo funkcijas, formuoja vienodą mokesčių įstatymų taikymo praktiką.

DMM sąrašas yra tvirtinamas VMI prie FM viršininko įsakymu. Priskiriant mokesčių mokėtojus didiesiems, sudaryta darbo grupė vertina šiuos pagrindinius kriterijus: metinė apyvarta (50 mln. Lt), darbuotojų skaičius (ne mažiau 10), ekonominė veikla (užsiima tam tikros rūšies veikla, t.y. vykdo finansinę ir draudimo veiklą), mokesčio mokėtojo teisinis statusas. Taip pat sąrašui gali būti priskirti mokesčių mokėtojai, siekiant užtikrinti DMM stebėjimo ir priežiūros procesų nuoseklumą, kai mokėtojo pagrindinės veiklos dalis po reorganizavimo ar atskyrimo yra perkeliama į kitą juridinį asmenį, bei siekiant efektyvios įmonių grupių priežiūros.

Sidebar placeholder