Europos Sąjunga griežtina žvejybos kontrolės taisykles

Europos Sąjunga griežtina žvejybos kontrolės taisykles

Neteisėta žvejyba užsiimantiems žvejams nuo šiol bus daug sunkiau išsisukti nuo atsakomybės, nes pradeda veikti naujoji Europos Sąjungos (ES) žvejybos kontrolės sistema.

Pagal naująją tvarką bus galima elektroniniu būdu patikrinti visą tiekimo grandinę nuo sužvejojimo iki žuvų pardavimo vartotojui ir atsekti pažeidėją, jei kuriame nors etape bus nustatytas pažeidimas. Todėl pirkdamas žuvies gaminį vartotojas galės būti tikras, kad žuvis buvo sužvejota teisėtai. O pažeidėjų lauks vienodai griežtos nuobaudos, ir jie negalės slėptis po kitos valstybės priedanga. Įdiegus naują taškų sistemą, pakartotinai neteisėtai žvejojantiems žvejams grės licencijos netekimas.

"Jei mūsų nustatytų taisyklių nebus laikomasi, susvyruos pasitikėjimas visa bendrąja žuvininkystės politika, net jei ji bus ir labai apgalvota, – sakė už žuvininkystę ir jūrų reikalus atsakinga Europos Komisijos (EK) narė Maria Damanaki.

– Nuo šiol turime išsamią kontrolės ir užtikrinimo sistemą, tad tikiuosi, kad žvejybos taisyklių ES bus laikomasi geriau. Net ir nedaugeliui žvejų nebegalime leisti pažeisti reikalavimų ir išsisukti nuo pasekmių. Neteisėta žvejyba – tai ne tik nesąžininga veikla: dėl jos sunkiau išsaugoti išteklius, susidaro nevienodos konkurencinės sąlygos ir pažeidžiama rinkos pusiausvyra, nukenčia įstatymo besilaikantys žvejai ir prastėja visas priežiūros procesas, o blogiausia – naikinami žuvų ištekliai.“

Pagal naująsias taisykles:

- kontrolė vykdoma visoje tiekimo grandinėje: nuo sužvejojimo iki žuvų produktų pardavimo vartotojui; atsekamumo sistema padės inspektoriams aptikti pažeidimus bet kurioje grandyje;

- vienodinamos nuobaudos, taip pat žvejų ir kitų sektoriaus subjektų veiklos sąlygos; nustatyta taškų sistema, pagal kurią už tokius pat nusižengimus pažeidėjai būtų vienodai baudžiami visose valstybėse narėse;

- ES žvejybos kontrolės taisyklės supaprastintos ir sujungiamos į vieną dokumentą;

- naujosios technologijos tampa standartine darbo priemone, todėl mažės veiklos vykdytojų ir institucijų administracinės išlaidos, duomenų patikrinimai taps paprastesni, o visa sistema veiksmingesnė.

Be to, daugės priemonių, kuriomis EK galės išreikalauti, kad valstybės narės tinkamai kontroliuotų žvejybą. Didės tikrinimo įgaliojimai, galės būti vykdomos nepriklausomos patikros ir auditas, administracinis tyrimas, bus galima stabdyti ar atšaukti ES finansavimą, mažinti kvotas ir žvejybos pastangas.

EK taip pat padės įgyvendinti reglamentą: finansuos tam tikrus projektus, ypač tuos, kuriais diegiamos naujos technologijos.

Pagrindiniai faktai

Žvejybos taisyklės ir kontrolės sistemas tvirtina ES, bet jas įgyvendina ES valstybių narių institucijos ir inspektoriai.

Naujuoju reglamentu užbaigiama 2008 m. pradėta ES žvejybos kontrolės politikos reforma. Sistemą sudaro 3 įstatymai: kovos su neteisėta žvejyba reglamentas, kuriuo nustatoma, kad visi į ES įvežami ir iš jos išvežami žuvininkystės produktai būtų gaminami tausojant išteklius; žvejybos leidimų reglamentas, kuriuo susisteminamas licencijos išdavimas ES žvejybos subjektams žvejoti ne ES vandenyse, o užsienio žvejybos subjektams – ES vandenyse; ir naujasis žvejybos kontrolės reglamentas.

Raktažodžiai
Sidebar placeholder