Klaipėdos miesto savivaldybė

Klaipėdos miesto savivaldybės mero potvarkis dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos posėdžio sušaukimo

2021 m. sausio 21 d. Nr. M-4 Klaipėda

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 4 ir 111 dalimis, 20 straipsnio 2 dalies 1 punktu ir atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro - valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 16 d. sprendimo Nr. V-1471 "Dėl valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, valstybės ir savivaldybių valdomų įmonių bei privataus sektoriaus darbo organizavimo būtinų sąlygų" 1.2 papunktį, šaukiu 2021 m. sausio 28-29 d. 9.00 val. 23-iąjį Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos posėdį. Posėdis vyks nuotoliniu būdu realiuoju laiku elektroninių ryšių priemonėmis.

Darbotvarkė:

1. Dėl valstybinės kitos paskirties žemės sklypo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Klaipėdos miesto savivaldybei. Pranešėja R. Gružienė.

2. Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo įgyvendinimo. Pranešėja R. Gružienė.

3. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo. Pranešėja I. Gelžinytė-Litinskienė.

4. Dėl viešosios įstaigos "Mažųjų pasaulis" atleidimo nuo vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą išdavimą. Pranešėja K. Petraitienė.

5. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. T2-76 "Dėl Mokesčio už naudojimąsi Klaipėdos miesto gatvėmis važiuojant didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis ar jų junginiais dydžių ir šio mokesčio mokėjimo, administravimo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo. Pranešėja J. Uptienė.

6. Dėl techninių klaidų ištaisymo Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 22 d. sprendime Nr. T2-299 "Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2018 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T2-247 "Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės stipendijų kultūros ir meno kūrėjams skyrimo nuostatų patvirtinimo" pakeitimo". Pranešėja E. Deltuvaitė.

7. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T2-211 "Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės stipendijų skyrimo perspektyviems sportininkams aprašo patvirtinimo" pakeitimo. Pranešėja R. Rumšienė.

8. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T2-139 "Dėl Budinčio globotojo veiklos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo. Pranešėja A. Liesytė.

9. Dėl Socialinių paslaugų teikimo vaikams tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja A. Liesytė.

10. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2021 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo. Pranešėja A. Liesytė.

11. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 23 d. sprendimo Nr. T2-315 "Dėl Leidimų laidoti išdavimo, laidojimo ir Klaipėdos miesto viešųjų kapinių lankymo tvarkos aprašo ir Netvarkomų kapaviečių pripažinimo neprižiūrimomis ir kapavietės identifikavimo komisijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo. Pranešėja I. Šakalienė.

12. Dėl dalyvavimo Mėlynosios vėliavos programoje. Pranešėja I. Šakalienė.

13. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T2-23 ,,Dėl akcinės bendrovės "Klaipėdos energija" 2015-2017 metų investicijų plano ir jo finansavimo šaltinių suderinimo" pakeitimo. Pranešėjas A. Gaižutis.

14. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T2 347 ,,Dėl akcinės bendrovės "Klaipėdos energija" 2018-2022 metų investicijų plano ir jo finansavimo šaltinių suderinimo" pakeitimo. Pranešėjas A. Gaižutis.

15. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise. Pranešėjas E. Simokaitis.

16. Dėl savivaldybės būsto dalies pardavimo. Pranešėjas E. Simokaitis.

17. Dėl nekilnojamojo turto nurašymo. Pranešėjas E. Simokaitis.

18. Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Klaipėdos miesto savivaldybės biudžetinėms įstaigoms. Pranešėjas E. Simokaitis.

19. Dėl pritarimo Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2020 metų veiklos ataskaitai. Pranešėja E. Mantulova.

20. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T2 129 "Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos Etikos komisijos sudarymo" pakeitimo. Pranešėjas M. Vitkus.

Gemius

Rašyti komentarą

Plain text

  • HTML žymės neleidžiamos.
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
Sidebar placeholder