Klaipėdos miesto savivaldybė

Klaipėdos miesto savivaldybės COVID-19 valdymo ir pagalbos verslui priemonių planas 2021 metams

Suprasdama sudėtingą verslo situaciją dėl pandeminės situacijos ir besitęsiančio karantino, Klaipėdos miesto savivaldybė parengė pagalbos priemonių 2021 metais projektą. Jį palankiai įvertino savivaldybės socialiniai partneriai – Klaipėdos pramonininkų  asociacija, Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai, dar šį mėnesį sprendimo projektas dėl pagalbos priemonių paketo bus teikiamas svarstyti Klaipėdos miesto savivaldybės tarybai.

Kaip ir ankstesniais metais, 2021 m. numatytas COVID-19 valdymo bei pagalbos priemonių paketas verslui, NVO ir klaipėdiečiams sąlyginai suskirstytas į 3 dalis: viruso plitimo suvaldymas mieste, siekimas išsaugoti darbo vietas ir klaipėdiečių pajamas bei parama verslui.

Priemonės viruso plitimui mieste sustabdyti

2020 m. savivaldybė šiam tikslui iš miesto biudžeto skyrė 1 243 600 eurų, šiais metais planuojama skirti – 600 000 Eur.

Pagrindinės veiklos kryptys išliks tos pačios kaip 2020 m.:

aprūpinimas medicininėmis apsaugos priemonėmis;

saugumo viešosiose erdvėse užtikrinimas (patalpų, transporto dezinfekcija, aprūpinimas medicininių atliekų konteineriais);

saviizoliacijos užtikrinimas (izoliuotų asmenų apgyvendinimas, izoliuotų asmenų maitinimas, pervežimų į Mobilų punktą bei sergančiųjų pervežimų į namus ir saviizoliacijos vietas užtikrinimas);

Mobilaus punkto ir Karščiavimo klinikos išlaikymas.

 

Priemonės išsaugoti darbo vietas NVO sektoriuje ir klaipėdiečių pajamas

2020 m. savivaldybė šiame sektoriuje suteikė lengvatų už daugiau nei 1 mln. eurų, šiais metais planuojama tęsti praėjusių metų veiklas.

 

Atleidimas nuo įmokų už ugdymą:

savivaldybės neformalaus ugdymo įstaigose;

pailgintose dienos grupėse savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklose;

savivaldybės sporto mokyklose;

savivaldybės lopšeliuose-darželiuose.

 

Darbo vietų NVO išsaugojimas

 mokesčių kompensavimas ne savivaldybės ugdymo įstaigoms (darželiams, sporto klubams, neformalaus ugdymo įstaigoms). Šiuo metu ne savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigas lanko 527 vaikai, o privačius sporto klubus lanko 2 900 vaikų.

Priemonės verslui

2020 m. pagalbos priemonių paketo vertė verslui siekė daugiau nei 516 000 Eur., 2021 m. planuojamų priemonių vertė – 733 200 Eur.

Šiais metais ypatingą dėmesį numatyta skirti pandemijos stipriausiai paveiktiems svetingumo sektoriuje dirbantiems verslams, į kurių veiklos skatinimą ir lengvinimą nukreipta didžioji dalis priemonių:

Atleidimas nuo vietinių rinkliavų:

už leidimų prekybos ir paslaugų teikimą miesto viešosiose vietose išdavimą – už visus 2021 m. (vertė: 2020 m. – 84 000 Eur., 2021 m. – 84 000 Eur.);

už leidimų įrengti išorinę reklamą ant Klaipėdos miesto savivaldybei priklausančių ar patikėjimo teise valdomų objektų ar teritorijų išdavimą – viso karantino laikotarpiu (vertė: 2020 m. – 50 000 Eur., 2021 m. – 60 000 Eur.).

 

Mokesčių sumažinimas bei atidėjimas:

nekilnojamojo turto, žemės ir žemės nuomos mokesčiai (vertė: 2020 m. – 314 000 Eur., 2021 m. – 531 200 Eur.). Mokesčių mokėtojams įtrauktiems į VMI sudarytą pandemijos paveiktų įmonių sąrašą 10 % bus sumažinti mokesčiai už komercinės paskirties nekilnojamąjį turtą, žemę ir žemės nuomą už visus 2021metus. Svetingumo sektoriaus įmonėms (EVRK skyrius 56 (maitinimo ir gėrimų teikimo veikla) ir klasė 55.10 (viešbučių ir panašių laikinųjų buveinių veikla)) įtrauktoms į VMI sudarytą pandemijos paveiktų įmonių sąrašą, siūloma 40 % sumažinti mokesčius už komercinės paskirties nekilnojamąjį turtą, žemę ir žemės nuomą už visus 2021 metus;

savivaldybės nekilnojamojo turto nuomos mokesčio lengvata (vertė: 2020 m. – 10 347 Eur.). 30 proc. karantino laikotarpiui siūloma mažinti nuomos mokestį savivaldybės nekilnojamojo turto nuomininkams, kurie dėl paskelbto karantino negalėjo vykdyti veiklos arba jų veikla buvo apribota;

savivaldybės nekilnojamojo turto nuomos mokesčio atidėjimas. Atidėsime iki karantino pabaigos ir vienam mėnesiui po karantino režimo pabaigos siūloma atidėti nuomos mokesčio mokėjimą su galimybe nuomos mokesčio sumą išmokėti per ne ilgesnį kaip 6 mėnesių laikotarpį;

nekilnojamo turto mokesčiai verslo subjektams, veikiantiems Senamiestyje, centre ir Smiltynėje (vertė: 2020 m. – 57 587,95 Eur., 2021 m. – 58 000 Eur.). Bus tęsiamas nekilnojamojo turto mokesčio lengvatų teikimas asmenims, vykdantiems Klaipėdos miesto istorinėse dalyse veiklą, susijusią su menu, dailiaisiais amatais, etnografiniais verslais bei turizmo skatinimu.

 

Verslo sąlygų lengvinimas:

parama lauko kavinėms apsirūpinant dezinfekciniu skysčiu. Planuojama tęsti praėjusių metų gerąją patirtį ir lauko kavines nemokamai aprūpinti dezinfekciniu skysčiu, skirtu saugiai aplinkai užtikrinti;

išduodamų leidimų lengvatos. Siūloma lengvinti  sąlygas verslo subjektams, norintiems užsiimti ar plėsti lauko kavinių, maisto furgonų ar kitas veiklas, kurioms reikalingi Savivaldybės administracijos išduodami leidimai;

komunalinių paslaugų lengvatos. Verslui ketinama siūlyti lengvatines komunalinių atliekų rinkliavos bei mokesčių už kitas suteikiamas komunalines paslaugas sąlygas.

 

Veiklos skatinimas:

paramos verslui projektai (vertė: 2020 m. – 139 157 Eur., 2021 m. – 212 149 Eur.). Siūloma tęsti kofinansavimą per VVG vietos plėtros strategiją vykdomiems smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) plėtros projektams bei savivaldybės SVV paskatas;

savivaldybės vykdomų projektų tęstinumo užtikrinimas. Siekiama nestabdyti vykdomų veiklų, išlaikyti užsakymų verslui srautą ir taip skatinti bei stimuliuoti ekonomiką: numatyta tęsti ir spartinti savivaldybės strateginiame veiklos plane numatytų priemonių, investicinių projektų vykdymą; savivaldybė aktyviai ieško galimybių papildomai skolintis ir užtikrinti nepertraukiamą veiklų ir projektų finansavimą; dalyvaujama visose valstybės siūlomose programose siekiant gauti ES finansavimą, valstybės investicijų programos lėšas.

Skaitomiausi portalai

Rašyti komentarą

Plain text

  • HTML žymės neleidžiamos.
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
Sidebar placeholder