Klaipėdos SGD terminalas – įsitvirtinęs pasaulinės rinkos dalyvis
Klaipėdos SGD terminalas – įsitvirtinęs pasaulinės rinkos dalyvis

Per Klaipėdoje esantį suskystintųjų gamtinių dujų (SGD) terminalą bus importuotas ir išdujintas jau antras, didžiausias šiais metais SGD krovinys iš Jungtinių Amerikos Valstijų. Apie 155 tūkst. kub. m SGD atgabena dujovežis „Energy Liberty“, kuris terminalą turėtų pasiekti gegužės 22 į 23 d.

Galimybę įsigyti ir importuoti tokio masto krovinį iš JAV Klaipėdos SGD terminalo komerciniams naudotojams lėmė palanki situacija tarptautinėje SGD rinkoje. Nuo metų pradžios stebima tendencija, jog į Lietuvą importuojamos gamtinės dujos terminalo komercinių naudotojų yra įsigyjamos pigiau nei vidutinė svertinė visų SGD sandorių, sudarytų pagal neatidėliotinas sutartis, kaina (TTF indeksas, žr. diagramą).

Dujovežis „Energy Liberty“ į Klaipėdą atvyksta iš „Sabine Pass“ SGD terminalo JAV, Luizianos valstijoje. Tai penktasis iš viso ir trečiasis šiais dujų metais SGD krovinys iš JAV. Iki šio krovinio atvykimo SGD, importuotos iš JAV, sudarė 5,47% nuo viso importuoto SGD kiekio Klaipėdos SGD terminale (nuo terminalo veiklos pradžios). Amerikietiškosios SGD pirmą kartą importuotos į Lietuvą 2017 m. rugpjūtį. Jos mūsų rinką pasiekė taip pat iš „Sabine Pass“ terminalo.  Kiek anksčiau šį mėnesį iš JAV į Klaipėdą atplukdyta 125 tūkst. kub. metrų SGD.

SGD iš JAV importo suaktyvėjimą lėmė neeilinė situacija SGD rinkoje, kai daugelis Europos dujų saugyklų buvo maksimaliai užpildytos, o JAV gamintojų kroviniai – prieinami rinkos dalyviams patraukliomis kainomis. Klaipėdos SGD terminalas, savo ruožtu, užtikrina terminalo naudotojams galimybes importuoti SGD iš gamintojų skirtinguose regionuose reaguojant į besikeičiančią situaciją neatidėliotinų sandorių rinkoje ir taip mažinti sąnaudas energetikos ištekliams.

Pasak dr. Arūno Molio, KN Klaipėdos SGD direktoriaus, SGD terminalo Lietuvoje regioniškumas, dujų tiekimo lankstumas ir skaidri kainodara turi teigiamą įtaką SGD paklausai regione pasinaudojant pasaulinės SGD rinkos galimybėmis.

„Kalbant apie SGD prekybą, JAV yra balansuojantis SGD tiekimo šaltinis pasaulyje, o Europa yra balansuojantis paklausos šaltinis jau kelerius pastaruosius metus. JAV yra statomos ir paleidžiamos naujos SGD skystinimo gamyklos, todėl atsiranda daugiau lankstaus, nebūtinai sutartimis su galutiniu pirkėju susaistyto, krovinio. Tokie kroviniai rinkoje turi paklausą.

Šiame kontekste mūsų SGD terminalas jau yra suprantamas kaip įsitvirtinęs rinkos dalyvis ir terminalo naudotojai gali lanksčiai ir pagal aktualius poreikius rinktis importo šaltinius. Ir ne tik Lietuvoje ar Baltijos jūros regione kaip iki šiol  – kaip skelbiama neseniai EK publikuotoje ataskaitoje, Klaipėdos SGD terminalas, ypač po jungties su Lenkija atsiradimo, yra konkurencingas aprūpinimo SGD būdas Ukrainai, Baltarusijai ir kitoms ES Rytų Partnerystės šalims, matančiomis SGD panaudojimo perspektyvas pramonės, transporto ir kituose sektoriuose“, – komentuoja dr. Arūnas Molis.

KN Klaipėdos SGD direktoriaus teigimu, atsižvelgiant į faktą, kad per tris analizuojamus mėnesius vidutinis TTF dydis buvo didesnis nei vidutinė svertinė gamtinių dujų importo kaina Lietuvoje, galima daryti prielaidą, kad terminalo naudotojai, turintys ilgalaikius kontraktus, perka SGD pigiau. „SGD terminalo naudotojai tokią dujų importo alternatyvą renkasi patys, lygindami produkto ir visos logistinės grandinės sąnaudas su atitinkamais vamzdžiu importuojamų dujų kaštais. Mūsų skaičiavimai rodo, kad turint šią alternatyvą, gamtinių dujų naudotojai per metus gauna didesnę finansinę naudą, nei visos su terminalu susijusios metinės sąnaudos. Toks reiškinys ypač išryškėja, kai rinkoje yra dujų perteklius ir tiekėjams labai svarbu parduoti savo turimas atsargas. Šiame kontekste yra dėsninga ir suprantama, kad SGD vartojimo Lietuvos skatinimo priemonės randa savo vietą, pavyzdžiui, ir Lietuvos Vyriausybės Ateities ekonomikos DNR plane“, – sako A. Molis.

Priedas: Diagrama „Vidutinės svertinės gamtinių dujų importo kainos* EUR/MWh ir TTF** indekso palyginimas“

* Šis rodiklis apima informaciją, susijusią su į Lietuvą importuotomis dujomis, t. y. tiek per vamzdį, tiek per SGD terminalą.

** TTF kainų indeksas yra vidutinė svertinė visų sandorių, sudarytų pagal neatidėliotinas sutartis, kaina, kuri TTF pristatoma konkrečią dujų dieną. Jis yra atskaitos taškas sudarant SGD pirkimo/pardavimo sandorius

Raktažodžiai
Sidebar placeholder