Žuvininkai nuo pirmadienio kviečiami teikti paraiškas

Žuvininkai nuo pirmadienio kviečiami teikti paraiškas

Žuvininkystės sektoriaus atstovai nuo pirmadienio iki spalio 5 d. kviečiami teikti paraiškas pagal dvi Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 m. veiksmų programos priemones.

Kaip informuoja Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA), pirmoji priemonė - „Pridėtinė vertė, produktų kokybė ir nepageidaujamos priegaudos naudojimas“, antroji - „Žvejybos poveikio jūrų aplinkai mažinimas ir žvejybos pritaikymas siekiant apsaugoti rūšis“. 

Pagal priemonę „Pridėtinė vertė, produktų kokybė ir nepageidaujamos priegaudos naudojimas“ (supaprastinta parama) remiamos investicijos, skirtos sugautų žuvų pridėtinei vertei didinti, visų pirma perdirbant (pavyzdžiui, technologinių inžinerinių sistemų įrengimas), vykdant rinkodarą ir (ar) tiesioginę prekybą (pavyzdžiui, dalyvavimas mugėse ir parodose, reklaminės medžiagos parengimas, interneto tinklalapio parengimas, palaikymas). Taip pat remiamos investicijos sugauto laimikio kokybei išsaugoti, pagerinti (pvz., konteinerių, sugautų žuvų iškrovimui skirtų priemonių įsigijimas) bei veiklai, skirtai nepageidaujamos priegaudos panaudojimui.

Priemonei įgyvendinti skiriama 485 tūkst. 993 eurai. Didžiausia galima suma projektui yra 50 tūkst. eurų. Lėšos priemonei įgyvendinti skiriamos iš Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo (75 proc.) ir valstybės biudžeto (25 proc.).

Pagal priemonę „Žvejybos poveikio jūrų aplinkai mažinimas ir žvejybos pritaikymas siekiant apsaugoti rūšis“ finansuojamos investicijos, kuriomis gerinamas žvejybos įrankių atrankumas dydžio arba rūšių atžvilgiu ir siekiama panaikinti išmetimą į jūrą išvengiant nepageidaujamos žuvų išteklių priegaudos, ją mažinant arba tvarkant. Taip pat remiamos investicijos, skirtos riboti ir, jei įmanoma, panaikinti fizinį ir biologinį žvejybos poveikį ekosistemai arba jūros dugnui bei investavimas į įrangą, įrankius, kuriais apsaugoma, kad į žvejybos įrankius ir sužvejojamą laimikį nepatektų žinduoliai ir paukščiai. 

Lėšos priemonei įgyvendinti skiriamos iš Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo (75 proc.) ir valstybės biudžeto (25 proc.). 

Šiam paraiškų priėmimo etapui skiriama 171 tūkst. 139 eurai. Didžiausia galima paramos projektui suma yra 50 000 eurų. 

Sidebar placeholder