Neigia gandus apie bendrovės pardavimą latviams

Neigia gandus apie bendrovės pardavimą latviams

Kalbantis su žvejų atstovais ne iš vieno teko girdėti, esą didžiausia Lietuvos žvejybos Baltijos jūroje bendrovė AB "Senoji Baltija" parduota latviams. Jos direktoriaus pavaduotojas Artūras Maželis paneigė gandus teikdamas, kad ji tebėra Lietuvos bendrovė.

"Senoji Baltija" nėra parduota, nesiklausykite gandų. Ji kaip buvo, taip ir yra Lietuvos ūkio subjektas, turi 5 žvejybos laivus ir užsiima ta pačia veikla. Jos savininkai yra 101 akcininkas, todėl ji yra AB", - sakė A. Maželis.

Galimas daiktas, žvejus manyti apie bendrovės šeimininkų pasikeitimą paskatino tai, kad prieš kurį laiką pasikeitė bendrovės direktorius. Dabar jo pareigas eina Igors Fikks. Buvęs bendrovės direktorius A. Maželis dabar esą yra tik kaip samdomas direktoriaus pavaduotojas.

Paklaustas, kodėl jis nebeina bendrovės direktoriaus pareigų, A. Maželis atsakė: "Aš irgi pavargstu. Gerokai anksčiau tai bendrovei dvi kadencijas vadovavo Mindaugas Rimeikis, paskui dvi kadencijas Jonas Bartminas, po jo aš irgi dvi ar tris kadencijas buvau vadovas. Įmonėje vyksta vadovų rotacija. Tai ir yra vienintelis pasikeitimas mūsų įmonėje."

Paklaustas, kam dabar priklauso pagrindinis akcijų paketas, bendrovės direktoriaus pavaduotojas atsakė nežinąs, nes akcininkų apskaitą veda UAB "Finasta", šiuo atveju Šiaulių bankas vykdo visų vertybinių popierių apskaitą.

"Manau, tokius gandus sąlygojo tai, kad įmonės direktorius yra Igors Fikks. Jeigu kalbėtume apie tam tikras investicijas į įmonę, galbūt galima būtų ir taip interpretuoti. Bet "Senosios Baltijos" statusas nėra niekuo pasikeitęs. Visi laivai tebeplaukioja su Lietuvos vėlia, mokesčiai mokami Lietuvoje. Tik tai, kad jau kurį laiką yra kitas direktorius. Jis turbūt yra Latvijos pilietis, bet tai nieko keisto, nes Lietuva yra Europos Sąjungos narė. Vadovas - akcininkų visuotinio susirinkimo prerogatyva", - sakė jis.

Nurodytu telefonu bandėme paskambinti "Senosios Baltijos" direktoriui I. Fikks, bet atsiliepė tas pats A. Maželis.

Žvejų pamąstymai

Žvejai šneka, kad "Senoji Baltija" brangiai parduota jau šiemet vasarą, o tas naujasis bendrovės direktorius neva esąs savininkas ir gyvenąs Liepojoje. Be abejo, "Senosios Baltijos" laivai seni, bet jeigu jie bus pjaustomi, esą naujasis savininkas gausiąs neblogą kompensaciją.

Žinoma, bendrovės laivai turės žvejoti jūroje tam tikrą dienų skaičių, pavyzdžiui, 90 parų, kad gautų teisę būti supjaustyti, t. y. kad už juos būtų mokama kompensacija. Laivai dirba, bet visos sugautos žuvys esą pristatomos į Liepoją.

Žvejai sako, iš Žemės ūkio ministerijos atstovų girdėję, kad 2020-aisiais ruošiamasi supjaustyti 9 žvejybos laivus pagal galiojusią seną tvarką. O kaip bus vėliau su jų pjaustymu, dar iki galo neaišku. "Ir toje pačioje Europos Sąjungoje žuvininkystės klausimais daug kas neaišku. Jeigu menkių žvejyba Baltijos jūroje bus draudžiama ketverius, penkerius metus, tada jau viskas - bus kiti pinigai, kiti reglamentai", - sakė vienas žvejų atstovas, nenorėjęs viešinti savo pavardės.

"Tas žmogus, kuris įsigijo "Senosios Baltijos" akcijų, tikrai yra suinteresuotas plėtoti verslą, bet ar jis tai darys Lietuvos teritorijoje, negaliu pasakyti. Rytų Baltijoje menkių žvejoti negalės lenkai, lietuviai ir latviai iki Liepojos, t. y. draudimas galios tik pusei Latvijos. Vakarų Baltijoje menkes bus galima žvejoti", - savo nuomonę išsakė kitas žvejų atstovas, kurio pavardės neviešiname.

LAIVAI."Senoji Baltija" tebeturi 5 žvejybos laivus, kurie plaukioja su Lietuvos vėliava.

Asociatyvi Egidijaus JANKAUSKO nuotr.

Sidebar placeholder