Gyvenimas pro langą: Nuo varnėnų iki Liudvigo van Bethoveno...
Gyvenimas pro langą: Nuo varnėnų iki Liudvigo van Bethoveno...

177 - oji istorija, kovo 3, trečiadienis

Kažko trūksta peizaže pro langą. Pirmiausiai - Dragūnų kvartalo daugiaukščių...Juos pakavojo migla. Na, gerai, gerai - rūkas. Žodį "migla" mažai kas bevartoja. Nors šiuo atveju jis visai tinka - asfaltas šlapias...

Žinokit,- kuo toliau, tuo labiau žaviuosi kaimynu iš namo gretimo įėjimo. Aną dieną jis, atrėmęs kopėčias į medį, kopinėjo inkilą. Kad švariame, o ne kokiame priterštame varnėnai jauniklius perėtų. Jis, o ne kas kitas tuos inkilus įkelti prieš 15 metų ir pasirūpino. Jo bendruomeniškumas vėrėsi nuo pat pradžios, kai sugarmėjome į šitą namą. Dar pirmąjį mėnesį, kai čia apsigyvenau, pro šalį makalavosi linksma kompanija, nešina šašlykų kibirėliais. Kai pakvietė ir mane prie jų dėtis, baisiausiai nustebau: ne tie laikai, kai kaimynai kokias šventes kartu švęstų...

O paskui tas kaimynas su kitu ėmė organizuoti talkas, galų gale ir kaimynų šventes. Ne bile kokias ten. Mūsų kvartale daug žvaigždžių, įskaitant Kąstyti Kerbedį su "Pienių vynu", yra pastūgavę...

Bet šį sykį ne apie kaimynus, o apie paukštulius pačiulbėti "užsivedžiau". Mat per radiją nugirdau, kad Liudvigą van Bethoveną 5 - ąjai, "Likimo" simfonijai sukurti geltonoji starta inspiravusi. Tokio paukščio nepažįstu, o be to - kaip galėjo kompozitorių įkvėpti savo giesmele, jei jis buvo kurčias...

Griebiu knygas, kurių dar dėl vietos stygiaus neišpirdolinau, gūglinu - kaip čia yr su ta geltonąja starta ir tuo kurčiu Bethovenu?  Vėrėsi lobiai, įskaitant ir mokytojų išradingumą internete vaikus mokyti muzikos istorijos. Na, man atrodė - patraukliai. Kaip vaikams - nežinau...

Ką bendra turi L. van Bethovenas ir geltonoji starta? Iš pirmo žvilgsnio kaip ir nieko... Bet įsiklausius įdėmiau, paukštulio giesmelėje galima išgirsti pagrindinį "Likimo simfonijos" motyvą. Geltonoji starta, kiek didesnė už žvirblį, nevengia žmogaus kaimynystės. Galima aptikti ir priemiesčio parkuose. Peri ant žemės arba žemai krūmynuose, tačiau giedoti mėgsta aukščiau - medžiuose, krūmuose, ant elektros laidų, tvorų. Kažin, ar tos geltonosios startos veisiasi mūsų kvartale? Reikės stebėti ir klausytis.

Manau,- karantinai man į naudą. Nes kiek daug atradau. Vis per tą smalsumą, kai už ko nors "užsikabinu". Šiuo atveju - už Bethoveno kurtumo. Pasirodo, jis 26 m. ėmė kursti, o 48 metų visiškai apkurto. Tad to paukštulio giesmelę jis galėjo įsidėmėti iki 26 m. O ir girdėti galėjo iki 48 - erių. Ir, gal būt, ypatingai girdėti tos startos skleidžiamus garsus pagal tonus. Bet čia jau ausų "remonto" specialistų kompetencija.

Jau ir taip per giliai įbridau, nes sužinojau, kaip paukščių giedamas melodijas savo kūryboje naudojo Ravelis, Sen - Sansas. Pasirodo, net Lietuvoje pasidairius paukščių giesmes pasitelkenčių kūrėjų - prūdais: kompozitorius Algirdas Martinaitis, fleitistas Algirdas Vizgirda, dainininkė Veronika Pavilionienė, džiazistas Dainius Pulauskas.

Va, kokiuose ežeruose per tą geltonąją startą pabraidžiau. Jeigu brisčiau dar giliau, tai gal kokiuose informacijos okeanuose ir paskęsčiau.

...Kažin, ar kaimyno iškoptuose inkiluose šiemet varnėnai apsigyvens? Nors ne Liudvigas van Bethovenas, mielai jų giesmių klausyčiausi...

Visas „Gyvenimo pro langą“ istorijas galite rasti čia

Raktažodžiai
Sidebar placeholder