Ačiū Jums visiems!
Ačiū Jums visiems!

Romantikai teigia, kad muzikos instrumentai išsaugo, atsimena visus garsus, kuriuos jie išgavo. Aš irgi romantiškai tikiu, kad kiekvienas dienraščio numeris išsaugo tam tikrą energetiką, to meto stilistiką ir spalvas.

Pakanka atsiversti 20, 15 ar 5 metų senumo jau pageltusius laikraščius ir jau po kelių akimirkų pagauni to meto įvykių svarbą, vertinimus, skaitytojų lūkesčius, gyvenimo ritmą ir nuotaikas.

Randi tai, kas tuo metu džiugino, kuo didžiavomės, kuo tikėjome ir ko tikėjomės, suvoki, kokiomis nuotaikomis gyveno pasaulis, Lietuva ir uostamiestis, kokios temos, problemos ir bėdos tuo metu atrodė svarbiausios.

25 metai šiandien sukanka nuo tos dienos, kai gimė "Vakarų ekspresas" - pirmasis veržlus ir drąsus Atgimimo laikotarpio informacinis leidinys Klaipėdoje. Iš pradžių jis buvo leidžiamas du kartus per savaitę, vėliau - tris, galiausiai tapo dienraščiu.

Niekas nebesuskaičiuos, kiek tūkstančių įdomių, aktualių ir skaudžių temų per tą laiką išgvildenta, kiek smagių, džiuginančių naujienų pranešta. Niekas nebesuskaičiuos, kiek milijonų kartų dar spaustuvės dažais kvepiantys laikraščiai anksti ryte nugulė Klaipėdos, Vakarų Lietuvos ir visos šalies pašto dėžutėse.

Per tą jau istorinį laikotarpį keitėsi šalies politinė santvarka, ekonominė ir kultūrinė aplinka. Keitėsi ir pats dienraštis. Iš aktyvaus, jaunatviško, labiau jaunimo auditorijai skirto leidinio išaugome į rimtą, solidų dienraštį, dosniai su skaitytojais besidalijantį Klaipėdos krašto naujienomis ir tvirtai kovojantį už gimtąją kalbą, lietuvių tautos kultūrinio paveldo išsaugojimą, lietuvybės puoselėjimą ir sergėjimą.

Stengiamės, kad kriminalines ir korupcines temas mūsų dienraščio puslapiuose vis dažniau pakeistų geros ir pozityvios naujienos, negatyvą užgožtų pasididžiavimas pasiektais laimėjimais ir atliktais darbais.

Kada, jei ne šiandien, rasime geriausią progą padėkoti buvusiems ir esamiems redakcijos kūrybiniams ir techniniams darbuotojams, patiems ištikimiausiems dienraščio skaitytojams, prenumeratoriams, draugams, talkininkams, verslo partneriams. Tą ir darau su didžiausiu malonumu.

Ačiū Jums visiems, gerieji žmonės. Už viską, ką jau padarėte ir dar padarysite. Už viską, ką mes kartu jau padarėme ir dar padarysime.

Ačiū Jums visiems už ištikimybę, lojalumą, žinių troškimą, patriotizmą ir bendruomeniškumą.

Sidebar placeholder