Ar saugu važiuoti keleiviniais autobusais Klaipėdoje?

Ar saugu važiuoti keleiviniais autobusais Klaipėdoje?

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) Klaipėdos departamento specialistai 2020 m. balandžio 2 d. įvertino, kaip Klaipėdos miesto vietinio susisiekimo keleiviniuose autobusuose užtikrinamas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 16 d. sprendimo Nr. V-399 „Dėl karantino režimo priemonių nustatymo organizuojant ir vykdant keleivių vežimą“, reikalavimų laikymasis. 

Reikalavimai vykdantiems keleivių vežimą vietinio susisiekimo maršrutais

Minėtame teisės akte nurodyta, kad:

 -  autobusų vairuotojai turi būti atitverti nuo keleivių;

-  autobusuose draudžiama keleiviams sėsti dviejose sėdimų vietų eilėse už vairuotojo;

-  draudžiama keleivius įlaipinti/išlaipinti per priekines autobuso duris, jeigu autobusas turi daugiau negu vienas duris;

- privaloma kiekvienoje transporto priemonėje įrengti keleiviams gerai matomoje ir naudoti patogioje vietoje dezinfekavimo priemones, turi būti aiškiai matoma informacija apie prevencines Covid-19 priemones;

- privaloma autobusą išvėdinti ir dezinfekuoti ranktūrius, rankenas ir dažnai liečiamus paviršius po kiekvieno autobuso reguliaraus reiso pradinėje ir galinėje stotelėse;

- autobusas po paskutinio  reiso turi būti dezinfekuojamas

- autobusų vairuotojams rekomenduojama neprekiauti bilietais transporto priemonėse.

Patikrinimo rezultatai:

Atitiktis teisės aktų reikalavimams įvertinta dvidešimt trijuose autobusuose. Patikrinimo metu nustatyta:

- visuose autobusuose vairuotojai nuo keleivių buvo atitverti (stop juosta arba plastiko pertvara);

- visuose autobusuose, kurie turi daugiau negu vienas duris, keleivių įlaipinimas/išlaipinimas buvo vykdomas ne per priekines duris;

- tik dviejuose autobusuose keleiviams gerai matomoje ir naudoti patogioje vietoje buvo rankų dezinfekavimo priemonės;

- viename autobuse nebuvo aiškiai matomos informacijos apie prevencines COVID-19 priemones;

- ne visuose autobusuose po kiekvieno reiso pradinėje ir galinėje stotelėse buvo vykdomas autobusų išvėdinimas (buvo jaučiamas stiprus rūkalų ir prakaito tvaikas), ranktūrių, rankenų, turėklų ir kitų dažniausiai liečiamų paviršių dezinfekcija, autobusai nešvarūs;

- kai kurių autobusų vairuotojų dezinfekcinės medžiagos buvo perpiltos į langų valiklių, tualetų valiklių, aušinimo skysčio talpas, todėl identifikuoti naudojamų dezinfekcinių priemonių tinkamumo nebuvo galimybės.

Administracinė atsakomybė

Už nustatytus pažeidimus atsakingų asmenų traukimas administracinėn atsakomybėn bus vykdomas Administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka ir terminais.

Sidebar placeholder