Danės upės ir Kuršių marių teršimas 2020-aisiais
Danės upės ir Kuršių marių teršimas 2020-aisiais

Neįtikėtina, kad Savivaldybės pastangos, atlikti darbai padedant Švedijos, Danijos, Suomijos partneriams, gavus Europos Sąjungos finansinę pagalbą Danės upės, Kuršių marių, Baltijos jūros ekologinei būklei gerinti, 2020 metais buvo žlugdomi. Mūsų Klaipėdoje įsivyravo ekologinis chaosas.

2020 metai prasidėjo LR aplinkos apsaugos įstatymo, ES bendrosios vandenų direktyvos pažeidimais. Taip pat LR vietos savivaldos įstatymo bei Europos vietos savivaldos chartijos nuostatų ignoravimu.

Faktai

Vykdomo Klaipėdos miesto aplinkos monitoringo 2016-2021 metų ataskaitoje (2020 m. vasaris) nurodoma, kad Danės, Smeltalės upių žiočių ekologinė būklė labai bloga. Malūno (Trinyčių) parko, Draugystės parko tvenkinių ir Žardės vandens telkinio vandenų būklė bloga.

Nepaisydama tokio neigiamo mokslininkų miesto vandens telkinių būklės įvertinimo, Savivaldybė paskutiniais metais nevykdė prisiimtų įsipareigojimų. Prieš Danę vykdomas ekocidas.

2020 01 07

Išaiškėja skandalingi faktai apie " Grigeo Klaipėda" ilgametį (10 metų) Kuršių marių teršimą. Įmonė imitavo gamybinių nuotekų valymą. Jos beveik nevalytos tekėjo į marias ir jūrą. Savivaldybės Aplinkos apsaugos skyrius nevykdė jam priskirtų funkcijų: nevaldė pramonės įmonių aplinkos teršimo situacijos, nenagrinėjo, nederino taršos integruotos prevencijos kontrolės (TIPK) leidimų išdavimo, nesupažindino visuomenės su TIPK leidimų išdavimo tvarka.

Pagarsinta ir UAB "Klaipėdos vanduo" vadovybės, dirbusios iki 2019 m., neatsakinga pramonės įmonių gamybinių nuotekų priėmimo į nuotekų valyklą tvarka. Paaiškėjo ne vieną dešimtmetį kaupiamo ir netvarkomo dumblo sukeliama oro tarša - smarvė.

Paruoštoje Klaipėdos savivaldybės 2020 m. aplinkos apsaugos programoje (Nr. 05) Danės upės ekologinei būklei gerinti skiriamas minimalus dėmesys.

2020 03 02

Pastebėti naftos produktų teršalai Danės krantinėje ties Gluosnių sk. Net 100 metrų teršalų ruožas buvo ugniagesių neutralizuojamas. Esančią taršą upėje patvirtino AA departamentas (specialistė I. Krištopaitytė), tačiau teršėjai, teršimo priežastys - nenustatytos.

2020 07 09

Įvyko Savivaldybės Jūros ir vidaus vandenų reikalų komisijos ir Jūrinės kultūros koordinacinės tarybos narių išvažiuojamasis posėdis plaukiant valtimis Danės upe (dalyvavo per 20 žmonių). Tikslas - aiškintis priežastis dėl dešimtmetį nevykdomų projektų Danės upės įveiklinimo turizmo, vandens transporto sąlygų upėje gerinimo srityje.

Prie Tauralaukio tilto iš esančio paviršinių nuotekų išleistuvo tekėjo smirdantis vanduo. Tai pajautė visi dalyvavę posėdyje-išvykoje.

Asociacijos "Žalia banga" iniciatyva "Klaipėdos vandens" nuotekų valyklos laboratorija paėmė iš nuotekų išleistuvo nuotekų mėginius, atliko tyrimą, informavo Savivaldybę.

Išvykos dalyviai matė vandenyje perteklinius augalus, kurie net iki 1,5-2 metrų siaurina upės vagą, kelia pavojingus eutrofikacijos procesus. Dalyvavo ir ponia Irena Šakalienė, kuri jau antri metai žada, bet nevykdo jai priklausančių darbų.

2020 08 11

Į marias išsiliejo teršalai - dyzelinas, tekėjo į jūrą, pasiekė paplūdimius. Poilsiautojai maudėsi užterštame vandenyje. Surinkta 140 kb. m užteršto vandens. Iki šiol Uosto direkcijos generalinio direktoriaus Algio Latako ir mero Vytauto Grubliausko pažadai nustatyti teršėjus - neįvykdyti. A. Latakas sakė: "Tai pamokos, kurias reikia išmokti..."

2020 08 21

Danėje vėl mįslingai atsiranda naftos dėmių. Teršalus vėl rinko priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbuotojai. Savivaldybė, Klaipėdos Aplinkos apsaugos inspekcija iki šiol neįvardijo teršėjų. Įtariama, kad tai teršalai, patekę iš paviršinių miesto nuotekų išleistuvų. Jų Danėje yra per 20.

2020 10 07

Iš Danės pakrantėje (Baltijos 1-oji g.) statomo namo buvo nešamos statybinės atliekos, akmenys ir verčiami į Danės upę. Tai pastebėjo asociacijos "Žalia banga" nariai. Pranešė Savivaldybės Viešosios tvarkos skyriui. Jam padedant teršimas sustabdytas, teršėjas nustatytas, atliekos iš upės pašalintos.

2020 11 04

TV, radijas paskelbė apie katastrofišką įvykį Malūno (Trinyčių) parko tvenkinyje. Vandens lygis sumažėjo iki 2 m. Pakrantėse pasirodė tvenkinio šiukšlės: padangos, buteliai ir kt., dvokiantis dumblas. UAB "Klaipėdos vanduo" atstovė pranešė, kad, vykdant kasimo darbus ties Bangų g., prie išleistuvo-kolektoriaus į Danės upę, netyčia įvyko avarija.

2020 11 08

Skendo laivas "Ole Wilassen", prišvartuotas prie Savivaldybei priklausančios krantinės, jau antrą kartą, pirmą - 2020 10 04. Iki šiol neaišku, kokia žala padaryta upės vandenims.

UAB Klaipėdos pilies uosto vadovas Alvydas Butkus, Pilies uostelio kapitonas Tautvydas Malinauskas, Savivaldybė atidėliojo pasenusio laivo, "gimusio" 1948 m., pašalinimą iš upės.

2020 11 14

Pranešama, kad marių ekologinė būklė toliau bloginama. Nuo Malkų įlankos išilgai uosto akvatorijos į jūrą sklinda teršalai. Uosto direkcijos vadovas A. Latakas vėl "darbuojasi" - renka teršalus dieną ir naktį (jo žodžiai "Žinių radijui 2020 11 14 ), žada nustatyti kaltininkus.

2020 11 08. To dar nebuvo

Ankstus sekmadienio rytas. Klaipėdiečiai žadinami garsaus sirenos signalo. Kodėl kaukia sirena, kas nutiko, ką turi daryti miesto gyventojai, nežinia. Paaiškėjo, kad tai sirena iš Suskystintųjų gamtinių dujų terminalo. Be reikalo kaukė. Miestiečiai buvo gąsdinami, tai įvyko netyčia.

2020 11 19

Laivas "Vega Vela" (su Liberijos vėliava) atplaukė į uosto akvatoriją ir išleido 195 t balastinių vandenų. Pažeisti Tarptautinės jūrų organizacijos Laivų balastinių vandenų valdymo konvencijos reikalavimai. Galimai pateko invazinių gyvūnų ir mikroorganizmų. Daugiau miesto gyventojams jokios informacijos nėra.

2020 11 28

Į Danės upę tekėjo naftos produktai. Pastebėti ties bendrove "Klaipėdos baldai". Apie konkrečius teršėjus nepranešta.

2020 11 30

Į marias išsiliejo naftos produktai. Pasklido 20-30 kv. m plote. Įtariamas laivas, stovėjęs ties uosto 120 krantine. Aptverta boninėmis užtvaromis, daugiau informacijos nėra.

Nevykdomi projektai Akmenos-Danės upės taršai mažinti

1. Akmenos-Danės upės užterštumo mažinimo veiksmų programa, parengta 2000 m.

2. Danės upės pakrančių specialusis panas, 2001 m.

3. Danės upės slėnio specialusis planas, 2006 m.

4. Akmenos-Danės upės baseino šiuolaikiškas valdymas "Moment" - 2015 m., Klaipėdos universiteto Jūrų tyrimo institutas.

5. Vidaus vandenų kelių tinklo išplėtimas Akmenos-Danės upe, 2016 m.

6. Danės upės slėnio teritorijos nuo Biržos tilto iki Palangos kelio konversija ir panaudojimo vandens ir kultūros turizmo plėtrai galimybių studija, 2008 m.

Kiti projektai

Juose yra Danės upės taršos mažinimo ir tvarkymo akcentų:

1. Klaipėdos savivaldybės 2013-2020 m. ilgalaikės strategijos plėtros programa.

2.Klaipėdos miesto strateginiai planai 2019-2023 m.

3. Klaipėdos miesto ekonominės plėtros strategija iki 2030 m. "Mėlynasis proveržis".

4. Kiti projektai...

Dalia ŽUKIENĖ, asociacijos "Žalia banga" pirmininkė, Jūrinės kultūros koordinacinės tarybos narė

Raktažodžiai
Sidebar placeholder