Klaipėdos miesto taryboje - nauja frakcija "Už Klaipėdos ateitį"
Klaipėdos miesto taryboje - nauja frakcija "Už Klaipėdos ateitį"

Siekdami konstruktyvesnio darbo Klaipėdos miesto savivaldybės taryboje, mes, tarybos nariai Artūras Razbadauskas, Vytis Radvila ir Elida Mantulova, traukiamės iš savo frakcijų ir jungiamės į naują frakciją "Už Klaipėdos ateitį‘‘ .

Pranešame, kad mūsų frakcija dirbs miesto tarybos valdančiojoje daugumoje bei vadovausis jos programa, kurios kūrime mes aktyviai dalyvavome.

Šiuo metu įsibėgėja naujas Europos Sąjungos politikos įgyvendinimo etapas. ES politika ir jos nuostatos,  perkeltos į nacionalinę vystymosi strategiją, yra grindžiami žaliąja ekonomika, mokslo ir inovacijų sprendinių taikymu tradicinėms pramonės šakoms, siekimu suvaldyti ir minimizuoti neigiamą Klimato kaitos dinamiką.

Lietuvoje keičiasi nacionalinė regioninė politika, atsiranda suvokimas, kad viešos paslaugos, tokios, kaip sveikatos įstaigų prieinamumas, transportas, visų lygių švietimo ir mokslo tinklas turi būti arčiau žmogaus.

Esame bendraminčiai, vienijami siekio įgyvendinti ES, nacionalinės regioninės politikos bei Klaipėdos ekonominės plėtros strategijos tikslus.

Kadencijos pradžioje pasirinkę darbą valdančiojoje daugumoje, puikiai supratome, kad nuomonių išsiskyrimas yra neišvengiamas.

Tačiau esame įsitikinę, kad vardan bendro tikslo, būtina užgniaužti asmenines ambicijas, nebijoti būti nepopuliariais.

Mūsų frakcijos nariai yra įsitikinę, kad tik tokia laikysena yra brandaus bendro darbo laidas.

Miesto tarybos posėdyje buvo tvirtinami svarbiausi einamųjų metų miesto dokumentai – strateginis veiklos planas bei biudžetas.

Dirbdami valdančiojoje daugumoje, turime ne tik teisę, bet ir pareigą patvirtinti kad ir kompromiso keliu parengtus dokumentus - tik taip  užtikrinamas sklandus darbas Klaipėdai.

Sidebar placeholder