Miesto valdžiai - tūkstantinis iššūkis
Miesto valdžiai - tūkstantinis iššūkis

Nuo rugsėjo įsigaliojusiai naujai mokėjimo už Klaipėdos darželius tvarkai nepritaria mažiausiai 2 183 klaipėdiečiai, patvirtinę tokią savo poziciją parašu.

Vakar atitinkamas Vakarų Lietuvos tėvų forumo (VLTF) prašymas su jam pritariančiais 199 parašų lapais buvo perduotas Savivaldybės administracijai. Tarp adresatų yra ne tik Klaipėdos meras, bet ir miesto Taryba, Vyriausybės atstovas Klaipėdos apskrityje ir Seimo kontrolierių įstaiga.

Pasirašiusieji po kreipimusi tvirtina, kad nurodymas atleisti nuo mokesčio tik tada, kai vaikas serga 10 darbo dienų iš eilės, ne trumpesnių kaip 14 dienų tėvų atostogų metu ir ne daugiau kaip du kartus per metus arba 28 ir daugiau dienų iš eilės vasaros metu iš anksto pateikus prašymą, "nėra gerai apgalvotas ir logiškas".

"Pasitaiko įvairių susirgimų, kurie tiek nesitęsia. Pavyzdžiui, apsinuodijimai maistu, buitinės nesunkaus pobūdžio traumos ar tik prasidėję peršalimo simptomai, kai vaikas pasveiksta per savaitę ar kelias dienas. Tokiu būdu tėvai patiria finansinių sunkumų, turėdami neplanuotų išlaidų perkant vaistus, gaudami sumažintas pajamas iš "Sodros" bei turėdami susimokėti ugdymo įstaigai už vaiko ugdymo paslaugas, kurių tuo metu negauna. Tėvų atostogos dažnai trunka ir 7 kalendorines dienas, dažnai dėl šeimyninių aplinkybių tėvai praleidžia atostogas atskirai. Taryba visiškai nesivadovavo Darbo kodekso nuostatomis, pagal kurias tiek viešojo, tiek ir privataus sektoriaus įstaigų darbuotojai turi teisę savarankiškai planuoti savo atostogų laiką, jas išskirstant savaitėmis, dienomis", - akcentuojama rašte.

Pagal iki rugsėjo galiojusią tvarką pateisinama priežastis mažinti ugdymo sąlygų mokestį buvo ir 5 darbo dienų iš eilės trukmės mokamos ar nemokamos tėvų atostogos.

VLTF rašte išdėstyta ir daugiau gyvenimiškų situacijų pavyzdžių, kurioms naujoji tvarka yra nepalanki.

Kartu primenama, kad tokio sprendimo projektas nebuvo iki galo išdiskutuotas, tėvų atstovai ir kiti su jo įgyvendinimu susiję specialistai nebuvo pakviesti į darbo grupę, o per vėlai sužinojus apie ruošiamą naują tvarką nespėta iki galo jos išanalizuoti.

Žinia, minėtąjį sprendimo projektą parengė darbo grupė, kurioje buvo tik Savivaldybės tarnautojos ir joms pavaldžios švietimo įstaigų vadovės bei viena profsąjungietė. Darbo grupę sudarė jos vadovė Ugdymo ir kultūros departamento direktorė Nijolė Laužikienė, Planavimo ir analizės skyriaus vedėja Jolanta Ceplienė, Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Virginija Kazakauskienė, Planavimo ir analizės skyriaus vyresnioji specialistė Inga Kėdytė, šio skyriaus vyriausioji specialistė Violeta Valentinaitė. Į ją dar buvo pakviestos Klaipėdos miesto švietimo darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė Laima Juknienė, lopšelio-darželio "Puriena" direktorė Virginija Letukienė, lopšelio-darželio "Vyturėlis" direktorė Rima Rupšienė ir lopšelio-darželio "Želmenėlis" direktorė Genovaitė Žmuidienė.

Po spaudoje pasirodžiusių straipsnių apie ruošiamą naują tvarką VLTF atstovai buvo pakviesti tik į vieną pasitarimą, kurio metu projekto rengėjai sutiko tik sumažinti sirgimo terminą nuo 11 iki 10 darbo dienų.

"Prašome Tarybos sprendimą iš naujo svarstyti pasikviečiant į darbo grupę tėvų, medikų, ikimokyklinių įstaigų atstovus, viešojo administravimo specialistus, ekonomistus, teisininkus, politikus", - rašoma prašyme.

Pagal teisės aktų reikalavimus, į tokį prašymą valdžios institucijos atsakymą turi pateikti per 20 darbo dienų.

"Nebus pažiūrėta formaliai"

Vytautas GRUBLIAUSKAS, Klaipėdos meras
Tokia bendruomenės iniciatyva tikrai sulauks ne formalaus atsakymo. Manau, kad politikai tikrai sugrįš prie šio klausimo svarstymo, nes būtų nedovanotina klaida ignoruoti taip aiškiai išreikštą miestiečių valią. Tačiau būtina akcentuoti, kad ir du tūkstančiai parašų nėra teisinis pagrindas atšaukti sprendimą. Tai - rimtas pagrindas argumentuotai, racionaliai diskusijai, siekiant surasti sprendimą, maksimaliai tenkinantį visas suinteresuotas puses. Kaip jau buvau sakęs, ir toliau manau, kad tvarkos tobulinimui erdvės yra, tačiau reikia nepamiršti ir to, kad siūlymų gali būti pačių įvairiausių, tačiau reikia girdėti ir argumentus tų, kurie turi juos įgyvendinti. Be to, reikia mąstyti ir apie visą sistemą.

Informacija

Pagal valdininkų skaičiavimus, jei vaikas serga ilgiau nei 29 dienas, kaip ir anksčiau jam nereikia nieko mokėti, jei serga 21 dieną - tėvai sutaupo 9,79 euro, sirgus 12 darbo dienų - 7,87 euro, 10 darbo dienų - 6,59 euro. Nauja tvarka nepalanki sergantiesiems nuo 1 iki 10 darbo dienų. Vaikui sirgus tik 5 darbo dienas, tėvai turi mokėti 9,7 euro daugiau nei anksčiau.

Raktažodžiai
Sidebar placeholder