Šešis lopšelius-darželius reorganizuos iki rugsėjo
Šešis lopšelius-darželius reorganizuos iki rugsėjo

Dar praėjusių metų gruodį Klaipėdos miesto savivaldybės taryba pritarė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų tinklo pertvarkos bendrajam planui, tad numatoma iki 2021 metų rugsėjo 1 d. sujungti 6 uostamiesčio lopšelius-darželius.

Patvirtintame Tinklo pertvarkos bendrajame plane numatoma reorganizuoti Klaipėdos lopšelį-darželį "Boružėlė", prijungiant jį prie lopšelio-darželio "Traukinukas", lopšelį-darželį "Kregždutė" prijungti prie lopšelio-darželio "Šaltinėlis" ir lopšelį-darželį "Šermukšnėlė" prijungti prie lopšelio-darželio "Čiauškutė".

Planuojama, jog po reorganizavimo švietimo įstaigos savo veiklą pradės nuo rugsėjo 1 d.

Reorganizuojant uostamiesčio lopšelius-darželius Klaipėdos miesto savivaldybė siekia optimizuoti biudžetinių švietimo įstaigų tinklą, jų valdymą ir racionaliai bei tikslingai naudoti materialinius, finansinius ir specialistų išteklius. Taip pat sumažinti etatų, kurie tiesiogiai nesusiję su vaikų ugdymu, skaičių.

Pasak Klaipėdos miesto savivaldybės Švietimo skyriaus vedėjos Laimos Prižgintienės, po reorganizacijos mažiau lėšų reikės administravimo ir aptarnaujančiojo personalo pareigybėms finansuoti.

"Racionaliau naudojant lėšas, prireikus jų daugiau bus galima skirti švietimo pagalbai, ugdymo kokybei gerinti, sumažės administracinė našta, planavimas, buhalterinė apskaita, taip pat daugiau vaikų galės pasinaudoti vykdomomis neformaliojo švietimo programomis", - sakė L. Prižgintienė.

Nuo rugsėjo mėnesio lopšelyje-darželyje "Traukinukas" veiktų 13 grupių, lopšelyje- darželyje "Šaltinėlis" - 17 grupių, o lopšelyje-darželyje "Čiauškutė" veiktų 16 grupių.

Reorganizuojant lopšelius-darželius bus naikinamos ir kai kurios darbuotojų pareigybės. Pasak L. Prižgintienės, siekiant išvengti neigiamo darbuotojų požiūrio į reorganizavimą, pradėta analizuoti situacija, kokių pareigybių konkrečiai nebeliks ir ką galima pasiūlyti atleidžiamiems darbuotojams.

"Reorganizavime dalyvaujančių lopšelių-darželių "Traukinukas", "Šaltinėlis" ir "Čiauškutė" kai kurie darbuotojai gali nesutikti su pasikeitusiomis darbo sąlygomis, nes gali didėti darbo krūvis. Jei darbuotojų netenkintų pasikeitusios darbo sąlygos, jiems būtų siūlomi kiti variantai", - pasakojo Švietimo skyriaus vedėja.

Po reorganizacijos Klaipėdos miesto savivaldybė kasmet sutaupytų apie 182 tūkst. eurų. Galutinį sprendimą dėl lopšelių-darželių reorganizavimo artimiausiame posėdyje turės priimti Klaipėdos miesto taryba.

Raktažodžiai
Sidebar placeholder