Dr. Arvydas Girdzijauskas: „KU renginyje „Vydūnas – Tautai ir valstybei“ skambės dvasinga muzika su šiuolaikinėmis intonacijomis“
Dr. Arvydas Girdzijauskas: „KU renginyje „Vydūnas – Tautai ir valstybei“ skambės dvasinga muzika su šiuolaikinėmis intonacijomis“

Kaip žinia, Dr. Arvydo GIRDZIJAUSKO iniciatyva 1992 metais Klaipėdoje buvo įkurta estetinės pakraipos, humanitarinė Vydūno vardo gimnazija, siekianti praktiškai derinti bendrąjį lavinimą su aktyvia menine - kūrybine veikla bei estetiniu ugdymu. Šios gimnazijos direktoriumi, muzikos mokytoju ir choro vadovu iki šiol dirba mokytojo-eksperto kvalifikaciją turintis Dr. A. Girdzijauskas, 2008 m. apginęs daktaro disertaciją: „Vyresniųjų mokinių dorovinės kultūros ugdymas menine veikla“.

Su Vydūno gimnazijos vaikų choru aktyviai koncertuojama Lietuvoje bei užsienyje – Belgijoje, Čekijoje, Estijoje, Lenkijoje, Latvijoje, Vokietijoje, Olandijoje, Prancūzijoje Rusijoje ir kt. Dr. Arvydas Girdzijauskas daug kartų buvo skiriamas Vakarų Lietuvos dainų švenčių, Respublikinių moksleivių dainų švenčių ir Lietuvos dainų švenčių vyr. dirigentu. Chorinėje veikloje labiausiai rūpinasi mokinių dorovės bei muzikinės kultūros ugdymu.

--------------------------------------------------------------------------------------

 Klaipėdos universitete, Stasio Vaitiekūno auloje (Herkaus Manto 84), tęsiant kultūros renginių ciklą „Vydūnas – Tautai ir valstybei“, 2020 m. sausio 16 dieną 17 val. įvyks antrasis renginys, skirtas Mažosios Lietuvos šviesuolio Vilhelmo Storostos Vydūno chorinei muzikai. Šįkart KU svečias - Klaipėdos Vydūno gimnazijos vaikų choras, vadovaujamas gimnazijos direktoriaus Arvydo Girdzijausko (chormeisterė Ingrida Bertulienė, koncertmeisteris Romualdas Kalvėnas), parengs šiuolaikišką meninę programą. Klaipėdos Vydūno vardo gimnazijos įkūrėjas bei direktorius A. Girdzijauskas mielai sutiko pasidalyti savo įžvalgomis - kuo bus ypatingas kitąmet, sausio 16 d. planuojamas  renginys?

Iš tiesų, visiems gerai žinoma, jog Vydūnas yra kūręs chorinę muziką ir netgi pats vadovavo Tilžės lietuvių giedotojų draugijai. Todėl jis ir Klaipėdos krašto dainų šventę organizavo, kadangi savo kultūrine veikla yra tampriai susijęs su chorine muzika. Galima sakyti, visą laiką vyksta tam tikras dialogas tarp tradicinės ir šiuolaikinės muzikos. Būtent šį dialogą mes, ko gero, mėginsime akcentuoti savo koncertinėj - meninėje programoje „Lietuva brangi šalelė“, kurią atliksime Klaipėdos universitete, Stasio Vaitiekūno auloje, ateinančiais metais, sausio 16 dieną. Tai yra, bus atliekamos Vilhelmo Storostos Vydūno giesmės, kurias jis pats yra parašęs. Klaipėdos Vydūno gimnazijos vaikų choras atliks kelias giesmes iš Vydūno leidinio „Lietuvos varpeliai“. Taip pat skambės Klaipėdos krašto lietuvių liaudies dainos, aranžuotos šiuolaikinių kompozitorių. Planuojamo renginio „Vydūnas – Tautai ir valstybei“ koncertinės programos metu skambės dvasinga muzika su šiuolaikinėmis intonacijomis, t. y.   Bobo Čilkoto džiazinės mišios, parašytos vaikų chorui: Bob Chilcott „Nidaros jazz mass“. Kyrie, Gloria, Sanctus, Benedictus, Agnus Dei.

Žodžiu, tarsi bus nutiestos paralelės tarp Vydūno chorinės muzikos ir 21 amžiaus muzikos, per tą šimto metų tarpą, kuris skiria Vydūno gyvenimą nuo mūsų dienų. Mėginsime pateikti Vydūno muziką šiuolaikiniame kontekste, apsuptą šiuolaikinių autorių kūrinių. Mes siekiame, kad tas išryškėjęs muzikinis kontrastas pabrėžtų Vydūno kūrybos savitumą, jo dvasingumą bei reikalingumą šiuolaikinio meno kontekste. 

O juk faktiškai, Klaipėdos universitete pradedant kultūros renginių ciklą „Vydūnas – Tautai ir valstybei“, toks ir buvo vienas pagrindinių sumanymų – „nuleisti Vydūną ant žemės“, pateikiant jo idėjų ir kūrybinio palikimo svarbą nudienos realijų, t. y. kultūros, meno, šiuolaikinių apmąstymų, minties kontekste. Matyt, tai turėtų sudominti ne tik klaipėdiečius, bet ir visus tautiečius, kurie apsilankys tokio pobūdžio renginiuose? 

Vienas iš svarbiausių mūsų uždavinių - parengti tokią meninę programą, kad Vydūnas būtų suprantamas ne tik senjorams, bet ir vaikams,  jaunimui, kad Vydūno idėjos gyvuotų įvairiais pavidalais ir įvairiomis formomis, tiek meninės kūrybos, tiek sveikos gyvensenos, tiek ir žmoniškumo propagavimo formomis. Todėl greta dainavimo, mūsų koncerto meninėje programoje bus ir teatralizuoti intarpai - būtent Vydūno idėjų, Vydūno minčių interpretavimas, pasitelkiant judesio, etiudų ir dainos simbiozę. Toks lydinys, tokia integracija, turėtų suskambėti šiuolaikiškai ir įtaigiau atskleisti Vydūno idėjas dabarties kontekste.[CITATA]

Sakykite, prašau, ar Vydūno gimnazijoje kas nors jums talkina, rengiant koncertinę programą, šalia atliekamų dainų įkomponuojant Vydūno idėjų, dramaturgijos fragmentų teatralizuotus intarpus? 

Klaipėdos Vydūno gimnazijoje mes turime savo teatralus. Yra teatrinės klasės, teatro būreliai ir mokytojai, kurie su mokiniais užsiima teatriniais reikalais. Mes su jais tariamės, bendradarbiaujame. Bendradarbiavimas ir integracija Klaipėdos Vydūno gimnazijoje – tai mūsų vizitinė kortelė, mūsų veidas.

Tikėtina, kad ir jūsų vadovaujamos gimnazijos mokytojai, kurie talkino rengiant koncertinę – meninę programą „Lietuva brangi šalelė“, dalyvaus kitąmet, sausio 16 dieną, 17 val. Klaipėdos universiteto Stasio Vaitiekūno auloje įvyksiančiame renginyje „Vydūnas – Tautai ir valstybei“? 

Be jokios abejonės, Klaipėdos Vydūno gimnazijos mokytojai, teatro klasių moksleiviai, dainininkai ir teatralai, tikrai dalyvaus šiame renginyje, mūsų bendromis pastangomis parengtoje meninėje programoje „Lietuva brangi šalelė“. Chormeisterė Ingrida Bertulienė, koncertmeisteris Romualdas Kalvėnas. Programos vedantieji – aktoriai Gytis Šimelionis ir Evelina Šimelionė. Akompanuos fortepijonas, bus mušamieji.

Belieka palinkėti Klaipėdos Vydūno gimnazijos šauniam kolektyvui, dainininkams ir teatralams, o taip pat vaikų choro meno vadovui bei dirigentui Arvydui Girdzijauskui, kūrybinės sėkmės Naujaisiais - 2020 metais!.. Dėkoju už interviu pokalbį. 


KU antrojo renginio „Vydūnas – Tautai ir valstybei“ programa

Kviečiame į Klaipėdos universiteto kultūros renginių ciklo „VYDŪNAS – TAUTAI ir VALSTYBEI“ antrąjį renginį, skirtą Vilhelmo Storostos Vydūno chorinei muzikai.

Klaipėdos Vydūno gimnazijos vaikų choro koncertas - meninė programa „LIETUVA BRANGI ŠALELĖ“

Choro vadovas Arvydas GIRDZIJAUSKAS

Chormeisterė Ingrida Bertulienė, koncertmeisteris Romualdas Kalvėnas

Dalyvauja: aktoriai - Gytis Šimelionis ir Evelina Šimelionė

 Vydūno gimnazijos teatro klasių moksleiviai

Muzikologė, KU profesorė emeritė Daiva Kšanienė

Seimo nariai - prof. Algimantas Kirkutis ir Dainius Kepenis

Renginio pradžia - 2020 m. sausio mėn. 16 d. 17 val.

Renginio vieta: Klaipėdos universitetas, Herkaus Manto 84, Stasio Vaitiekūno aula

PROGRAMA

17:00  Klaipėdos Vydūno gimnazijos meninio kolektyvo pristatymas.

 17: 05 Klaipėdos universiteto rektoriaus prof. dr. Artūro Razbadausko sveikinimo žodis.

17:10 Trys Vydūno kompozicijos: „Lietuvių giesmė“, Tylūs varpeliai“, „Lietuva brangi šalelė“.

17:20 Literatūrinė kompozicija vaikų kūrybos temomis.

17:25 Donato Zakaro harmonizuota Klaipėdos krašto daina „Parbėg laivelis“, Zita Bružaitė „Užtekėjo saulelė“.

17:35 Koncerto vedėjų literatūrinis-muzikinis intarpas.

17:40 Bob Chilcott „Nidaros jazz mass“. Kyrie, Gloria, Sanctus, Benedictus, Agnus Dei.

17:55 J. Rutter. „Mes už grožį žemės šios“.

18:00 Diskusija Vydūno chorinės muzikos bei kūrybos temomis. Dalyvauja: muzikologė, KU profesorė emeritė Daiva Kšanienė. Seimo nariai – prof. Algimantas Kirkutis ir Dainius Kepenis.

Sidebar placeholder