Siūloma mažinti vadovaujančių valstybės tarnautojų skaičių
Siūloma mažinti vadovaujančių valstybės tarnautojų skaičių

Vyriausybė yra linkusi pritarti Saulėlydžio komisijos siūlymams siekti dar efektyvesnio įstaigų prie ministerijų valdymo, mažinant jų vadovų skaičių, bei, atlikus kaštų ir naudos analizę, centralizuoti bendrąsias funkcijas arba pirkti paslaugas rinkoje.

Trečiadienį Vyriausybės pasitarime Saulėlydžio komisija pateikė Ministrų Kabinetui siūlymus optimizuoti vadovaujančias pareigas einančių valstybės tarnautojų skaičių, mažinant jį ilgiau kaip 1 metus neužimtų pareigybių skaičiumi. Pagal pateiktą projektą, vienam vadovui įstaigoje turėtų tekti ne mažiau kaip 3,5 valstybės tarnautojų ar darbuotojų pareigybių.

Įgyvendinus šiuos siūlymus laipsniškai būtų pereinama ir prie buhalterinės apskaitos tvarkymo, personalo valdymo, ūkio ir informacinių technologijų valdymo, dokumentų tvarkymo bei viešųjų pirkimų centralizavimo.

Sumažinus valstybės įstaigų vadovų skaičių, taip pat būtų mažinamas ir jų pavaduotojų pareigybių skaičius bei atsirastų galimybė stambinti padalinius iki 5 pareigybių, o departamentus - iki 25 pareigybių.

Įstaigose, atlikus kaštų ir naudos analizę, siūloma nebūdingas įstaigoms paslaugas pirkti rinkoje. Atliekant struktūrinius pakeitimus kartu būtų įvertintas pokyčių finansinis efektas, o atitinkama informacija būtų skelbiama viešai.

Sidebar placeholder