Vieniems Toliai nyksta, kiti mato artėjantį miestą

Vieniems Toliai nyksta, kiti mato artėjantį miestą

Pajūrio kaimai ir miesteliai

Toliai - maždaug 30 gyventojų kaimas už 3 km nuo Kretingos, pietinėje pusėje. Nuo plento Klaipėda-Kretinga į šį kaimą veda żvyrkelis. Gamtos jis apdovanotas Tolių miškeliu ir upeliuku. Toliai apsupti Kėkštų, Valėnų ir Egliškių kaimelių.

Nemažą kaimo dalį užima sovietiniais laikais statytos fermos, o vienas kitas ūkinis raudonų plytų pastatas rodo čia esant Mažosios Lietuvos regioną. Iš matomų istorinių pėdsakų miškelyje yra likę prūsų kapaliais vietinių vadinami kapai su apžėlusiais, baigiančiais nugriūti paminklais - niekas, sakė, tų kapų "neveizi".

Panašiai piktžolynų priaugę ir dėl plytų nuardytų tvartų pamatai, tik jie yra atviroje vietoje ir bjauroja viso kaimo vaizdą. It šašas kaimo veide - ir buvusių fermų kvartalas su duobėtais keliais.

Pasak 40 metų čia gyvenančio Alfonso, Toliai nyksta, nebėra kas dirbtų žemę. Vienintelis senasis Stasiulis dirbąs. Toliškiai apie jį kalbėjo pagarbiai, kaip apie kokį paskutinį mohikaną.

Tačiau jie energingai pasakojo, kad greitai čia prasidės statybos. Dažnas girdėjęs, kad Kretinga į Tolių pusę plėsis, ir džiaugėsi: "Kaime jau pagyvenome, gal, Dievas duos, pagyvensime ir mieste".

Žemė ir trobesiai čia, vietinių vertinimu, paklausūs ir brangūs. Stanislavai Milkeraitienei už 3 nedidelių kambarių butą siūlė 100 tūkstančių litų. Būna, pasakojo žmonės, ir pirkėjui neįtikėtinai pasisekusių sandėrių. Toliškiai prisimena, kai viena moteris pardavė žemę "su savo troba ir su savimi" - gėrusi ir nieko nesuvokusi.

Romas Joskaudas: "Esam pripratę ir prie nuobodybės, į miestą kvėpuoti dulkių - ne, mieste oras - nuodas"
Neslepia ydų

Tolių žmonės yra buvę liudininkai ir dar skaudesnių neblaivaus mąstymo pasekmių. Įstrigusi į atmintį vienos moters mirtis. Ji, kaip buvusi sportininkė, susilažino iš butelio, jog galinti išbūti tam tikrą laiką po vandeniu. Kai sugėrovai pamatė ją aukštielninką plūduriuojančią prūde, manę, jog tai - triukas, tragedijos iškart nesuvokę.

"Apylinkė turėtų griežtai prižiūrėti girtaujančias, apsileidusias šeimas. Valdžia apie tokias gerai žino, tačiau užsimerkia. Duodami iš biudžeto pinigus už vaikus iš tiesų juk duoda pragerti", - piktinosi viena moteris, pridurdama, kad jauni žmonės neina į darbą, o geria.

"Tokie nenori ir neima savęs į rankas. Iš seno pensininko reikalauja - duok jam pieno. Eina, geria, nučiuškę, nupluškę, o juk rankas ir kojas turi", - barėsi kita.

Neslėpė toliškiai ir svetimėjimo. "Švenčių ar bendro susiėjimo nuo amžių čia niekas neatsimena", - pastebėjo Valerija Martinkuvienė.

O S. Milkeraitienę ypač jaudina nežmoniškas užaugusių vaikų elgesys su tėvais: "Aš savo vaikams neleisdavau praeiti pro žmones nepasakius "Laba diena".

Ji su vyru į Tolius parėjo gyventi 1958 metais iš Klaipėdos todėl, kad patikęs šis kaimas, ir nesigailėjo, sakė, niekada. Užaugino 5 vaikus, džiūgauja, kad visi turi darbus, kad net žentai nerūko, beveik kas vakarą vaikai pas ją atvažiuoja.

Jūratei patinka gėlininkystė, o auginti gėles tėviškėje jai dar mieliau
Vargas dėl transporto

Apstu ir buitinių problemų. "Rusų laikais kursavo autobusas, o dabar žmonėms važiuoti nebereikia? Girdėjau, "mikriukas" lyg kartą per savaitę važiuoja, tačiau stotelės be grafiko - lauk atsisėdęs kiekvieną dieną", - guodėsi viename kieme. O kitame - kitokios žinios: "mikriukas" iš čia išvažiuoja pirmadieniais, trečiadieniais ir šeštadieniais 8.30 val., o parveža 14.30 val.

Be to, prieš 3 metus užsidarė parduotuvė, kuria žmonės labai džiaugėsi. Vandentiekiui nepakanka spaudimo, ypač, kai daug laistančiųjų. Nėra med. punkto, vaikus auginančioms šeimoms būna dėl to rūpesčių.

Pas seniausią ūkininką

Vienintelis Tolių ūkininkas Jonas Stasiulis, užauginęs 4 vaikus, darbuojasi su sūnumi. Jo ūkyje - 20 melžiamų karvių, 20 telyčių ir 3 buliai. Jonas - veikiausiai vyriausias ūkininkas visoje apylinkėje. Jam - 80 metų. Net registruoti ūkį dėl amžiaus nelabai norėję.

"Dėl ko prezidentas tokio amžiaus gali valdyti šalį, o aš ūkio negaliu?" - pareiškęs, anot dukters Dianos, tėvas.

Pagrindinė problema - nėra darbininkų. "Pernai buvau "vaikelį" pasamdęs. Iki pirmo atlyginimo..." - kalbėjo Jonas.

Nors ir turi rūpesčių ("silpnai už pieną, gyvulius moka"), į miestą, jei reikėtų, nesikeltų. "Medį seną perkeltum, juk neprigyventų", - tarė santūriai.

Kelintą dieną pilantis lietus jo negąsdino. Blogiau būtų, jei saulė pašildytų, ir vėl lytų, ir vėl saulė, ir vėl lytų. Šiemet, sakė, turėtų būti neblogas derlius. Išsipildė, pastebėjo, ir orų prognozės. Anot J.Stasiulio, jei Kalėdos juodos, Velykos bus baltos, o jei Kalėdos baltos, Velykos žalios. Šiemet taip ir buvę.

Be darbo - ne gyvenimas

Užsukus pas 34 metus Toliuose gyvenančią V. Martinkuvienę, paaiškėjo, kad ūkininku kaime vadinamas mažiausiai 6 ar 7 karves laikantis žmogus, o kas mažiau - be statuso.

"Aš nuo gyvulio neatsisakysiu, noriu savo kiaulelę, karvelę, bulvelę turėti, ir braškių mano pilnas daržas", - kalbėjo moteris.

Neseniai į Martinkų ūkį "parėjo" bičių spiečius. "Kad parlėkė, su šnabždėjimu, net šuo ėmė lot", - vaizdžiai pasakojo Valerija.

Dar vienas Tolių štrichas - vaikai tėviškės neparduoda, atvažiuoja iš Kretingos, kaip į kolektyvinį sodą.

Štai Jūratė su Petru Pučkurževičiai per vasaras čia, pas tėvus, pasak jų, atostogauja, kiekvienas savo mėgstamą veiklą išvystęs. Prie medžio "palinkęs" Petras daro ąžuolinius baldus, kuriais kaimynai negali atsigėrėti, o Jūratė augina daugiametes gėles.

Audra VENCKUVIENĖ

Sidebar placeholder