VKEKK suderino bazines vandens kainas Palangoje

VKEKK suderino bazines vandens kainas Palangoje

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, įvertinusi UAB „Palangos vandenys" planuojamas įgyvendinti investicijas ir 2014 m. sąnaudas, suderino vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas bute, 2,04 Eur/m3 (be PVM) geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą.

UAB „Palangos vandenys" geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo ir atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugų kainos vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas bute (Eur/m³ be PVM)

Komisijos suderintos UAB „Palangos vandenys" geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainos įsigalios jas patvirtinus Palangos miesto savivaldybės tarybai. Bazinės kainos nustatomos 3 metų laikotarpiui ir perskaičiuojamos kasmet.

Centralizuota geriamojo vandens tiekimo paslauga šiuo metu naudojasi apie 96 proc. Palangos miesto savivaldybės gyventojų, nuotekų tvarkymo paslauga – apie 95 proc. Vartotojams tiekiamas geriamasis vanduo atitinka higienos normas, surenkama ir iki nustatytų reikalavimų išvaloma 100 proc. nuotekų.

2011–2014 metais UAB „Palangos vandenys" įgyvendino investicinių projektų už 2078,0 tūkst. Eur. Už šias lėšas buvo renovuoti vandentiekio tinklai, atlikta vandens pakėlimo siurblinės vamzdynų rekonstrukcija, taip pat rekonstruoti nuotekų tinklai ir kt. Pasinaudojus ES struktūrinių fondų parama (1512,0 tūkst. Eur) Palangos mieste buvo nutiesta 17 km vandentiekio ir 16,1 km nuotekų tinklų, prie viešojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo sistemos prijungiant 575 gyventojus. Nutiesus naujus tinklus, padidėjo paslaugų prieinamumas, surenkamų buitinių nuotekų kiekis, sumažėjo gruntinio ir požeminio vandens tarša Palangos miesto savivaldybėje.

2015–2018 metų UAB „Palangos vandenys" veiklos plane numatyta įgyvendinti investicijų už 2710,0 tūkst. Eur, visus darbus planuojama finansuoti nuosavomis įmonės lėšomis.

UAB „Palangos vandenys" veiklai būdingas sezoniškumas: vidutiniškai 2,5 karto didesniu pajėgumu įmonė dirba vasaros poilsio sezono metu, o likusius mėnesius aptarnauja nuolatinius gyventojus.

Praėjusiais metais UAB „Palangos vandenys" pardavė 1082 tūkst. m³ vandens ir priklauso III vandens tiekėjų grupei (paslaugų pardavimai nuo 901 iki 1500 tūkst. m3 per metus).

Sidebar placeholder