Janušas Korčakas. Kaip mylėti vaiką (1)

Janušas Korčakas. Kaip mylėti vaiką (1)

Kovotoju ar darbininku, vadu ar eiliniu? O gal tegu būna tiesiog laimingas?

Kur laimė, kas jinai? Ar žinai kelią pas ją? Ar egzistuoja žinantieji?

Ar susidorosi su tuo? Ar galima viską numatyti, nuo visko apsaugoti?

Tavo drugelis virš kunkuliuojančio gyvenimo srauto. Kaip jam pridėti tvirtybės, o ne sumažinti skrydžius, kaip sutvirtinti jo sparnus, o ne juos pakirpti?

Savo pavyzdžiu, pagalba, patarimu, žodžiu?

O jeigu viską paneigs?

Po 15 metų jis žvelgs į ateitį, tu - gręžiosies atgal.

Tavyje - prisiminimai ir patirtis, jame - nepastovumas ir įžūli viltis. Tu svyruoji - jis laukia ir tiki, tu būgštauji - jam viskas paprasta.

Jaunystė, jeigu ji nesišaipo, neatsiriboja, nesmerkia, visada siekia ištaisyti praeities klaidas.

Taip turi būti.

Ir vis dėlto... Tegu ieško, kad tik nepaklystų, tegu užkariauja viršūnes, kad tik nesusižeistų, tegu kariauja, tik atsargiai atsargiai...

Jis pasakys:

- Aš manau kitaip. Pakaks mane globoti.

Vadinasi, tu manimi netiki?

Vadinasi, aš tau nereikalinga?

Tave slegia mano meilė? Nejautrus vaikas. Vargšas, nepažįstantis gyvenimo... Nedėkingas!

Nedėkingas

Ar žemė dėkoja saulei už tai, kad ji šviečia? Medis - sėklai, iš kurios jis išaugo? Ar lakštingala savo treles skiria motinai už tai, kad ši kadaise šildė jį savimi?

Ar atiduodi vaikui tai, ką pats gavai iš tėvų, ar skoliniesi kuriam laikui kruopščiai skaičiuodamas palūkanas?

Argi mylėti - paslauga, kurią galima apmokėti?

Geras vaikas

Būkite atsargūs, kad nesupainiotumėte "geras" su "patogus".

Verkia mažai, nežadina naktimis, patiklus, paklusnus, - geras.

Kaprizingas, verkia be akivaizdžios priežasties, motina šviesios dienos per jį nemato - blogas.

Nepriklausomai nuo savijautos, naujagimiai iš prigimties apdovanoti didesniu ar mažesniu kantrumu. Vienam pakanka vieno nemalonaus pojūčio, kad sureaguotų dešimtimi riksmų, o kitas į dešimtį nemalonių pojūčių reaguoja vienu verksmu.

Vienas mieguistas, tingių judesių, žinda lėtai, rėkia neįnirtingai, be ašarų.

Antras lengvai įsijaudrina, miega jautriai, žinda springdamas, rėkia iki pamėlynavimo. Tenka jį gaivinti, kitąkart sunkiai grįžta į gyvenimą. Aš žinau: tai liga, mes ją gydome fosforu, dieta be pieno. Bet ši liga netrukdo kūdikiui užaugti ir tapti žmogumi, pasižyminčiu stipria valia, nepaprastu atkaklumu ir genialiu protu.Napoleonas kūdikystėje, būdavo, įsirėkia iki dusimo.

Šiuolaikinis auklėjimas reikalauja, kad vaikas būtų patogus. Žingsnis po žingsnio jis veda prie to, kad vaiką neutralizuotų, nuslopintų, sunaikintų viską, kad yra valia ir laisvė, dvasios grūdinimas, reikalavimų ir siekių jėga.

"Paklusnus, išauklėtas, geras, patogus..."

Nė minties nekyla, kad toks užaugs bevalis ir neprisitaikęs prie gyvenimo.

Šaltinis: How to Love a Child. Janusz Korczak

Lenkų gydytojas ir pedagogas Janušas Korčakas (1878 - 1942), savo gyvenimą paskyręs svetimiems vaikams, žuvo 1942 m. dujų kameroje su savo globotiniais ir bendradarbiais.

Dešimt Korčako priesakų

1. Nesitikėk, kad tavo vaikas bus toks kaip tu arba toks, koks tu nori. Padėk jam tapti ne tavimi, o savimi.

2. Nereikalauk iš vaiko atlygio už viską, ką dėl jo padarei. Tu davei jam gyvenimą - kaip jis gali tau atsidėkoti? Jis duos gyvenimą kitam, kitas - trečiam, ir tai yra nekintantis dėkingumo dėsnis.

3. Neišliek ant vaiko savo nuoskaudų, kad senatvėje nevalgytum karčios duonos. Nes ką pasėsi, tą ir pjausi.

4. Nežiūrėk į jo problemas iš aukšto. Gyvenimas duotas kiekvienam pagal jėgas, ir, būk tikras, jam jis sunkus ne mažiau nei tau, o gal net ir labiau, nes jis neturi patirties.

5. Nežemink!

6. Nepamiršk, kad patys svarbiausi žmogaus susitikimai - tai jo susitikimai su vaikais. Skirk jiems daugiau dėmesio - mes niekada negalime žinoti, ką sutinkame vaiko pavidalu.

7. Nesikankink, jeigu ko nors negali padaryti dėl savo vaiko. Kankinkis, jeigu gali, bet nedarai. Atmink, dėl vaiko padarei nepakankamai, jeigu nepadarei visko.

8. Vaikas - ne tironas, kuris valdo visą tavo gyvenimą, ne tik tavo kūnas ir kraujas. Tai tas brangus indas, kurį Gyvenimas davė tau saugoti ir įžiebti kūrybos ugnį. Tai laisva motinos ir tėvo, pas kuriuose augs ne "nuosavas", "mūsų" vaikas, o siela, patikėta saugoti, meilė.

9. Mokėk mylėti svetimą vaiką. Niekada nedaryk svetimam to, ko nenorėtum, kad darytų tavajam.

10. Mylėk savo vaiką bet kokį - netalentingą, nesėkmingą, suaugusį. Bendrauk su juo - džiaukis, nes vaikas - tai šventė, kuri kol kas su tavimi.

Tęsinys - kitą šeštadienį.

Janušas Korčakas. Kaip mylėti vaiką (2)

Janušas Korčakas. Išteisinti arba atleisti

Parengė Vilma Skiotienė

Sidebar placeholder