VšĮ "Ori senatvė" 5 metus teikia dienos socialinę globą ir slaugą klaipėdiečiams jų namuose

VšĮ "Ori senatvė" 5 metus teikia dienos socialinę globą ir slaugą klaipėdiečiams jų namuose

2018-ųjų pabaigoje pradėjome įgyvendinti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 08.6.1 - ESFA-V-911-01-001 "Savanoriškos pagalbos ir kitų socialinių paslaugų teikimas socialinę atskirtį patiriantiems senyvo amžiaus asmenims, gyvenantiems Klaipėdos dalyje", vykdomą pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto " Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu" Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonę "Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas", bendrojo finansavimo iš Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto.

Šio projekto tikslas - bendruomenės narių įtraukimas į savanorystės veiklas, siekiant sumažinti senyvo amžiaus asmenų socialinę atskirtį visuomenėje.

Dauguma asmenų vieniši, bijantys ar negalintys savarankiškai išeiti iš namų, tvarkyti gyvenimiškųjų reikalų ir jiems reikalinga kito asmens pagalba.

Projekto veiklos - savanoriškos veiklos organizavimas ir savanorių mokymas, bendrųjų socialinių paslaugų, specialiųjų socialinės priežiūros ir kitų reikalingų paslaugų socialinę atskirtį patiriantiems gyventojams teikimas, informacijos apie įvairiose organizacijose prieinamas socialines ir kitas reikalingas paslaugas sklaida, socialinę atskirtį patiriantiems gyventojams ir tarpininkavimas šias paslaugas gaunant.

Per trijų metų projekto trukmę veiklose bus skatinama ir populiarinama savanoriška veikla, projektui įgyvendinti bus apmokyta ir pasitelkta ne mažiau kaip 24 savanoriai. Projekto veiklose tikslinėje teritorijoje gyvenantys asmenys teiks įvairias socialines paslaugas kitiems tikslinės teritorijos bendruomenės nariams.

Projekto metu bus siekiama užtikrinti kaniterapijos, sociokultūrinių, tarpininkavimo, atstovavimo, informavimo, pavėžėjimo paslaugas, padėti senyvo amžiaus asmenims įvertinti turimus gebėjimus, panaudojant asmeninę patirtį, kūrybingumą, plėtoti naujas žinias ir įgūdžius, padedančius įsijungti į socialinio dalyvumo procesą.

Visos paslaugos senyvo amžiaus asmenims bus teikiamos atsižvelgiant į individualią senyvo amžiaus asmens socialinę padėtį, nustatant socialinės atskirties priežastis, sudarant individualų socialinių paslaugų paketą, jautriai atsižvelgiant į asmens sveikatos būklę.

Bus vykdomos šios paslaugos: informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, bendravimas, laisvalaikio organizavimas, maitinimo organizavimas (maisto iš prekybos centrų ar turgavietės nupirkimas, parnešimas, pagalba ruošiant maistą, asmeninės higienos paslaugų organizavimas, psichologinė ir psichoterapinė pagalba, higiena ir priežiūra, ūkio darbai, asmens lydėjimas į įvairias socialines, švietimo, sveikatos, reabilitacijos, kultūros ir kitas įstaigas, pasivaikščiojimas, asmens priežiūra darbo metu.

Viso projekto laikotarpiu paslaugos bus teikiamos ne mažiau kaip 120 senyvo amžiaus asmenų, taip pat iš jų turintiems negalią, regos ar kitus sutrikimus.

Projekto kokybiškam darbui nuomojamose patalpose, kuriose vyks tik su projektu susijusios veiklos, nupirkti baldai, kompiuterinė ir biuro technika.

Projekto veiklai išnuomotu automobiliu, pritaikytu vežti neįgaliuosius asmenis, bus teikiamos socialinės pavėžėjimo paslaugos: senyvo amžiaus asmenų pavėžėjimas pas gydytojus ar į kitas reikalingas įstaigas.

Projekto veiklos apims informacijos apie įvairiose organizacijose prieinamas socialines ir kitas reikalingas paslaugas Klaipėdos m. IIT VVG VPS įgyvendinimo teritorijoje gyvenantiems senyvo amžiaus asmenims.

Bus teikiamos ne tik informavimo, konsultavimo paslaugos, bet ir tarpininkaujama gaunant jas.

Šio projekto finansavimas suteikė VVG tikslinės grupės asmenims gauti nemokamas paslaugas.

Bus teikiama informacija apie VšĮ "Ori senatvė" teikiamas paliatyvios pagalbos namuose, pagalbos į namus, integralios pagalbos ir slaugos namuose paslaugas.

Dėl informacijos ir norimų paslaugų kreiptis: VšĮ "Ori senatvė", Taikos pr.28, Klaipėda.

"Adobe Stock" nuotr.

Rašyti komentarą

Plain text

  • HTML žymės neleidžiamos.
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
Sidebar placeholder