Abiturientai laiko matematikos valstybinį brandos egzaminą

Abiturientai laiko matematikos valstybinį brandos egzaminą

Trečiadienį abiturientai laiko matematikos valstybinį brandos egzaminą. Jį pasirinko laikyti 15 tūkst. 973 kandidatai, kuriems egzaminas bus vykdomas 159-iuose Lietuvos savivaldybių administracijų įsteigtuose centruose.

Dabar matematikos egzaminas nėra privalomas, bet svarstoma nuo 2016-ųjų jį paversti privalomu stojantiesiems į valstybės finansuojamas vietas aukštosiose mokyklose.

Birželio 3 dieną vyko privalomas lietuvių kalbos ir literatūros egzaminas.

Pagrindinė sesija baigsis birželio 19 d. informacinių technologijų valstybiniu brandos egzaminu. Pakartotinėje sesijoje, kuri vyks nuo birželio 20 d. iki liepos 5 d., brandos egzaminus gali laikyti tik tie kandidatai, kurie dėl pateisinamos priežasties nelaikė valstybinio ar mokyklinio brandos egzamino per pagrindinę sesiją.

Brandos atestatui gauti mokiniai ir buvę mokiniai privalo išlaikyti du brandos egzaminus: vienas iš jų privalomas valstybinis ar mokyklinis lietuvių kalbos ir literatūros, antrą egzaminą mokinys ar buvęs mokinys turėjo galimybę laisvai pasirinkti iš valstybinių matematikos, istorijos, biologijos, geografijos, chemijos, fizikos, informacinių technologijų, užsienio kalbų (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių,) arba mokyklinių gimtųjų kalbų (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių), menų, muzikologijos ir technologijų egzaminų. Iš viso kandidatai galėjo rinktis laikyti ne daugiau kaip penkis egzaminus.

Prašymus laikyti brandos egzaminus pateikė 39 tūkst. 980 kandidatai (2012 metais - 44 tūkst. 852). Tai 4872 kandidatais mažiau negu praėjusiais metais (apie 10 proc.)

Be privalomojo lietuvių kalbos ir literatūros egzamino, šiais metais populiariausi yra valstybinis užsienio kalbos (anglų) (16 998 kandidatai), valstybinis istorijos (16 213 kandidatų), valstybinis matematikos (15 973 kandidatai) egzaminai.

Mokyklinių pagrindinės sesijos brandos egzaminų rezultatai skelbiami per 5 darbo dienas nuo egzamino vykdymo dienos, gimtųjų kalbų bei lietuvių kalbos ir literatūros - per 9 dienas. Valstybinių brandos egzaminų rezultatai skelbiami per 3 darbo dienas nuo Valstybinių brandos egzaminų vertinimo komiteto posėdžio, patvirtinusio rezultatus, dienos. Numatoma visų valstybinių brandos egzaminų pagrindinės sesijos rezultatus paskelbti iki liepos 12 d.

Praėjusią savaitę mokyklose nuaidėjo Paskutinis skambutis. Jas baigė 41,2 tūkst. abiturientų: iš jų 33,1 tūkst. bendrojo ugdymo mokyklose, 8,1 tūkst. profesinėse.

Sidebar placeholder