Pedagogai užkūrė pirtį dėl matematikos egzamino

Pedagogai užkūrė pirtį dėl matematikos egzamino

Klaipėdos matematikai išsiuntinėjo atsakingoms šalies institucijoms raštą, kuriame pažėrė krūvą pastabų dėl šiemet vykusio matematikos abitūros egzamino. Švietimo ir mokslo ministerija žada sudaryti komisiją ir analizuoti susidariusią situaciją.

"2018 metų valstybinio matematikos brandos egzamino užduoties apimtis per didelė, joje gausu neaiškios paskirties uždavinių, kuriuose neaišku, ką norima patikrinti. Taip pat sąlygų formuluotės neaiškios, sprendimų variantai dviprasmiški, brėžiniai nekorektiški, pasitaiko nelogiškų sprendimų", - rašo pedagogai.

Be to, pasak jų, šiemet valstybinių brandos egzaminų tvarkaraštis buvo sudarytas nepaisant mokinių, mokytojų ir tėvų nuomonės.

"Visas dėmesys buvo sukoncentruotas į prailgintus mokslo metus ir siekimą nesutrukdyti ugdymo proceso. Abiturientų interesai buvo pažeisti. Kai kuriems teko laikyti egzaminus tris šeštadienius iš eilės, savaitės eigoje lankant pamokas. Taip pat pažeisti ir mokytojų interesai - verčiami dirbti šeštadieniais vykdytojais", - akcentuoja matematikos mokytojai.

Jiems nepriimtini planai, kad egzaminų darbai bus vertinami nuotoliniu būdu. Nes esą kaip liudija šių metų fizikos ir IT egzaminų vertinimo nuotoliniu būdu praktika, darbai yra vertinami naktimis, savaitgaliais, konsultacijos vykdomos nekokybiškai, neužtikrinama vertinimo kokybė.

Pabrėžiama ir tai, kad dabar brandos egzaminų vertintojų atlygis tėra simbolinis.

"Mūsų žiniomis, yra nemažai patyrusių specialistų, kurie atsisakė dirbti matematikos egzamino vertintojais dėl menko atlygio", - rašo pedagogai.

Jie atkreipė dėmesį ir į tai, kad matematikos pagrindinio ugdymo patikrinimo užduotys ir valstybinio matematikos brandos egzamino užduotys paruoštos visiškai nesilaikant programų, egzamino struktūros matricos.

"Mums nesuprantama, kaip atsiranda užduotys, kurias išspręsti pajėgia tik olimpiadų ir konkursų dalyviai, kurie yra ruošiami pagal specialią metodiką ir išplėstinę programą. Nesuprantame, kodėl valstybinių egzaminų užduotyse nėra pastovumo, kasmet užduotys radikaliai skiriasi?" - klausia uostamiesčio mokytojai.

Reaguodama į Klaipėdos matematikų kreipimąsi Švietimo ir mokslo ministerija teigia ketinanti sudaryti komisiją, kuri ir atliks egzamino užduočių analizę. Pasak švietimo ir mokslo viceministro Gražvydo Kazakevičiaus, remiantis gautomis išvadomis, bus priimti sprendimai dėl tolimesnių veiksmų rengiant kitų metų užduotis.

"Derinant kitų metų egzaminų tvarkaraštį, bus svarstoma išsakyta nuomonė, kitos alternatyvos ir ieškoma optimaliausio sprendimo, kaip organizuoti egzaminus, kad jie netrikdytų ugdymo proceso", - žadėjo G. Kazakevičius.

Ko prašo matematikos mokytojai?

1. Matematikos valstybinio brandos egzamino (VBE) užduotį turi sudaryti kompetentingi specialistai, būtinai reikia įtraukti autoritetingus respublikos matematikos mokytojus ekspertus.
2. Pakelti atlygį matematikos VBE vertintojams, kuris šiuo metu yra mažiau negu simbolinis.
3. Pagerinti matematikos VBE komandiruotų vertintojų apgyvendinimo sąlygas.
4. Atsisakyti siekio įvesti nuotolinį matematikos VBE vertinimą.

Raktažodžiai
Sidebar placeholder