Seimo komisija gilinsis į seksualinio priekabiavimo problemą aukštosiose mokyklose

Seimo komisija gilinsis į seksualinio priekabiavimo problemą aukštosiose mokyklose

Reaguodama į viešumon kylančius seksualinio priekabiavimo skandalus ir sukrečiančias studentų savižudybes, Seimo Savižudybių ir smurto prevencijos komisija trečiadienį vyksiančiame posėdyje svarstys, kaip aukštosios mokyklos turėtų užtikrinti saugią emocinę aplinką ir prieinamą visapusišką pagalbą.

Komisijos pirmininko Mykolo Majausko teigimu, akademinėje aplinkoje neturi būti kliūčių empatiškai, lengvai prieinamai psichologinei pagalbai studentams ir universiteto darbuotojams.

Komisijos pirmininkas dar iki klausimo svarstymo posėdyje pradžios raštu kreipėsi į švietimo ir mokslo ministrę Jurgitą Petrauskienę, prašydamas imtis visų reikiamų priemonių, kad seksualinio priekabiavimo atvejai nepasikartotų. Taip pat užtikrinti studentų poreikiams pritaikytos visapusiškos pagalbos prieinamumą.

Komisijos posėdyje dalyvaus ir į klausimus atsakys švietimo ir mokslo ministrė J. Petrauskienė.

Į komisijos posėdį taip pat yra kviečiami Lietuvos muzikos ir teatro akademijos rektorius prof. Zbignevas Ibelgauptas, Vilniaus dailės akademijos rektorius prof. Audrius Klimas, Vilniaus universiteto rektorius prof. habil. dr. Artūras Žukauskas, Kauno technologijos universiteto doc. dr. Jurgita Šiugždinienė, laikinai einanti rektoriaus pareigas, Mykolo Romerio universiteto rektorius doc. dr. Algirdas Monkevičius, Vytauto Didžiojo universiteto rektorius prof. habil. dr. Juozas Augutis, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto rektorius prof. habil. dr. Remigijus Žaliūnas, Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos viršininkas brg. gen. Algis Vaičeliūnas, Klaipėdos universiteto rektorius prof. habil. dr. Eimutis Juzeliūnas, Šiaulių universiteto rektorius prof. dr. Donatas Jurgaitis, Lietuvos studentų sąjungos prezidentas Eigirdas Sarkanas.

Sidebar placeholder