Alina Velykienė: "Savivaldybės būsto administravimas tapo remiama paslauga rinkoje?" (3)

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija parengė unikalų sprendimo projektą „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos administravimo paslaugos programos dalinio finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Paprasčiau tariant, savivaldybė nusprendė, kad nuomos sutarčių sudarymas ir nuomos mokesčio surinkimas į savivaldybės biudžetą yra remiama veikla.

Ne ekonominė, bet remiama, kaip sportas ar kultūra. Klaipėdos miesto savivaldybė valdo apie 1500 butų, kurie yra likę neprivatizuoti ir už kuriuos reikia mokėti tarybos nustatytą rinkliavą.

Tai visiškai ekonominė veikla, pagal ekonominės veiklos klasifikatorių, kas suteikia teisę ne vienai gyvenamuosius, negyvenamuosius pastatus administruojančiai įmonei teikti tokias paslaugas visoje Lietuvos teritorijoje.

Stebina tai, kad Klaipėdos miestas dar niekada nėra daręs tokių aprašų, kas pažeidžia LR konkurencijos įstatymą, LR Viešųjų pirkimų įstatymą.

Taip tiesiogiai siekiama išvengti skaidrios ir konkurencingos viešojo pirkimo procedūros.

Kauno miesto savivaldybė turi įmonę UAB „Kauno butų ūkis“, kuri taip pat administruoja savivaldybės būstą, tačiau vadovaujantis įstatymais šiai paslaugai tiekti yra vykdoma viešojo pirkimo procedūra.

Vilniaus miesto savivaldybė yra perdavusi turtą patikėjimo teise SĮ „Vilniaus miesto būstai“ ir taip klausimą išsprendusi.

Na, o Klaipėda sugalvojo eiti dar Lietuvoje neregėtu keliu  - „skelbti projekto dalinio finansavimo konkursą“, kur prašoma prisidėti 5 proc. prie teikiamos būsto administravimo paslaugos savo įmonės lėšomis, kaip parama.

Kad būtų labiau suprantama, įsivaizduokime, kad Klaipėdos mieste, teikiant senyvo amžiaus gyventojams socialinę paslaugą namuose, mes skelbtume konkursą, kas prisideda 5 proc., tam sumokame 95 proc. už paslaugą, arba dar geriau, statydami pavyzdžiui Baltijos prospektą, skelbiame ne rangos konkursą, o projekto konkursą, kur rangovas prisidėtų 5 proc. nuo pirkimo sumos.

Stebina, kad pristatant klausimą Socialinių reikalų ir sveikatos komitete, niekas neišgirdo argumentų, kad toks parengtas sprendimo projektas pažeidžia LR Konkurencijos įstatymą,

LR Viešųjų pirkimų įstatymą bei valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklėse yra 63 p., kur rašoma: Asignavimų valdytojai, organizuodami programų, finansuojamų iš valstybės ir savivaldybių biudžetų, vykdymą, turi teisę Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka iš įmonių, įstaigų ir organizacijų pirkti paslaugas ir darbus.

Būsto administravimo paslauga nėra remiama veikla, tai yra ekonominė veikla, kurios paslaugą savivaldybė privalo pirkti rinkoje.

Labai gaila, kad Klaipėdos miesto savivaldybės administracija siekia vengti viešųjų pirkimų ir daro akivaizdų Konkurencijos įstatymo pažeidimą.

Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 1 dalis viešojo administravimo subjektams nustato pareigą užtikrinti sąžiningos konkurencijos laisvę, įgyvendinant jiems pavestus uždavinius, susijusius su ūkinės veiklos reguliavimu Lietuvos Respublikoje.

Šis tekstas yra autoriaus nuomonė ir nebūtinai sutampa su redakcijos pozicija.

 

tai čia jūs arba naivus arba ....kitos savivaldybės skelbia viešų pirkimų konkursus, kad tiekėjai konkuruotų ir pateiktų mažiausias kainas už administravimą ir tos kainos galioja visą laikotarpį. ir kalba čia ne apie paprastus daugiabučius, o apie socialinį būstą, kuris priklauso savivaldybei ir kuriame gyvena socialiai remtini žmonės - paslaugos teikėjas turi iš jų surinkti nuomą ir už tai gauti procentą už administravimą
to social, 2021-04-15 09:33
Jo, jo rinka jau "sutvarkė", pvz. skambinu mūsų namo administratoriu norėdamas sužinoti už ką tokia sąskaita (2 kamb. 36 eur). Manote randu atsakymą? Rinka yra rinka, tai pinigų kalimo būdas, ir tai suprantamas. Savivaldybė teikia socialines paslaugas, pasitekdama savo įmones. Tai nemaišykite, paleisti į rinką ir tikėtis, kad kapitalizmas užsiims socializmu, būtų naivu ir kvaila. Žmonės taip galvojančius kai ir straipsnio autorę galima laikyti arba labai naiviais, arba kvailiais.
social, 2021-04-15 08:30
Nauja mada.klaustukai
Svečias, 2021-04-15 05:48
Sidebar placeholder