Iš uosto „išspirti“ baltarusiai keršija: stabdo lietuviškos mokyklos veiklą

Šiandien (penktadienį) pranešta, kad dėl priešgaisrinės saugos pažeidimų sustabdyta Voronovskio rajono Pelesos vidurinės mokyklos veikla. Apie tai agentūros Belta korespondentui pranešė oficiali Nepaprastųjų situacijų ministerijos Gardino regiono departamento atstovė Olga Adieva.

Priminsime, kad vakar Baltarusijos neteisėtas prezidentas Aliaksandras Lukašenka susitikime dėl Baltarusijos produkcijos eksporto galimybių teigė, kad reikia imtis priemonių todėl, kad Baltarusija esą liko praktiškai be savo nuosavybės Klaipėdos uoste (Baltarusijai priklausė trečdalis UAB „Birių krovinių terminalas“ akcijų - aut past.).

Baltarusijos veiksmų ilgai laukti nereikėjo.

"Ekstremaliųjų situacijų ministerijos darbuotojų komisiją atskleidė daugybę pažeidimų Voronovskio rajono Pelesos vidurinėje mokykloje“, – sakė O. Adieva.

Anot jos, nepaprastų situacijų atvejų mokyklos patalpose yra neužtikrinama mokinių ir darbuotojų evakuacija. Patalpos taip perskirtos pakeičiant paskirtį iš sandėlių į klases ir dirbtuves.

Parnešama, kad remiantis nustatytais pažeidimais, keliančiais grėsmę mokinių ir mokytojų gyvybei ir sveikatai, įstaigos vadovui buvo išsiųstas siūlymas iki nustatytų pastabų sustabdyti mokyklos veiklą.

O. Adieva taip pat pridūrė, kad Ekstremalių situacijų ministerijos darbuotojai prašė projektinės dokumentacijos, patvirtinančios techninių reglamentų reikalavimų įvykdymą. Tačiau ugdymo įstaigos vadovas nepateikė visos prašomos medžiagos.

Gardino srities vykdomojo komiteto pagrindinio ugdymo skyriaus vedėjas Ruslanas Abramčikas Belta pasakojo, kad praėjusiais mokslo metais mokykloje mokėsi 104 mokiniai, 23 iš jų gyveno mokyklos internate.

Be to, ugdymo įstaigoje veikė dvi grupės 23 ikimokyklinukams. Mokykloje, kurios veikla finansuojama iš Lietuvos Respublikos biudžeto, dirba 52 darbuotojai.

Mokykloje dirba 24 mokytojai, iš jų 14 iš Baltarusijos, 10 iš Lietuvos.

Anot jo, šiandien Voronovskio ir Lydos rajonų švietimo skyriai bendradarbiauja su tėvais, kad vaikai kuo greičiau būtų perkelti mokytis į naują vietą.

„Sunkumų rengiant mokymo programas nekils, nes pagal Švietimo kodeksą, kuris įsigalios rugsėjo 1 d., mokymas visose Baltarusijos Respublikos mokyklose, nepriklausomai nuo steigėjo, bus vykdomas valstybinėmis kalbomis (rusų ir baltarusių - aut. past.)“, – sakė R. Abramčikas.

Situaciją "Vakarų ekspresui" komentuoja LR Švietimo, mokslo ir sporto ministrės patarėjas Dainoras Lukas:

"Mums yra žinoma, kad priešgaisrinės apsaugos inspekcijos pareigūnai vakar apsilankė ir užfiksavo  galimus pažeidimus Pelesos vidurinėje mokykloje.

Pateiktas siūlymas pristabdyti mokyklos veiklą iki tol, kol bus pašalinti užfiksuoti trūkumai.

Atkreipiame dėmesį, kad ankstesniais kartais apsilankę pareigūnai tokių trūkumų nenustatė.

Mokyklos direktorius įsipareigos pašalinti trūkumus.

Nuo 1992 metų veikianti Pelesos vidurinė mokykla yra pastatyta Lietuvos lėšomis ir pilnai išlaikoma Lietuvos valstybės.

Lietuva siekė išsaugoti galimybę vaikams mokytis lietuviškai Pelesos vidurinėje mokykloje, tačiau Baltarusija laikosi principo, kurį nustatė jų naujasis Švietimo kodeksas – visose mokyklose ugdymas gali vykti tik rusų arba baltarusių kalba.

Pelesos mokyklos mokiniai nuo kitų mokslo metų mokysis rusų kalba. Lietuvių kalba galės būti vedamos tik lietuvių kalbos ir literatūros pamokos, popamokinė veikla, toliau dirbs ir lietuviai mokytojai.

Kaip jau anksčiai skelbėme, Baltarusija priėmė Švietimo kodekso pataisas, pagal kurias nuo kitų mokslo metų visose tautinėse mokyklose mokomoji kalba bus valstybinė (rusų arba baltarusių). Baltarusijoje iki šiol veikė  keturios tautinių mažumų mokyklos – dvi lenkiškos ir dvi lietuviškos.

Lietuvos užsienio reikalų ministerija dėl tokių Baltarusijos veiksmų, pažeidžiančių dvišalius susitarimus ir tarptautinius įsipareigojimus dėl tautinių mažumų teisių užtikrinimo,  išreiškė griežtą protestą. Šis klausimas taip pat iškeltas atitinkamose tarptautinėse bei regioninėse organizacijose , pavyzdžiui, Jungtinių Tautų Žmogaus teisių taryboje ir Europos  saugumo ir bendradarbiavimo organizacijoje. 

Baltarusijos pusei buvo pateikti konkretūs siūlymai, kaip šioje situacijoje lietuvių tautinei bendruomenei užtikrinti deramas sąlygas mokytis lietuvių kalbos, tačiau Baltarusijos pusė Lietuvos siūlymus atmetė.

Įvertinant visas aplinkybes Švietimo, mokslo ir sporto ministerija jau priėmė sprendimą tęsti mokymą Pelesos vidurinėje mokykloje, kad mūsų tautiečiai turėtų bent minimalias galimybes mokytis gimtosios kalbos. Tačiau neteisėti Baltarusijos valdžios  veiksmai bus ir toliau pristatomi tarptautinėse bei regioninėse organizacijose ir bus siekiama užtikrinti geresnes sąlygas mūsų tautiečiams mokytis lietuvių kalbos ir puoselėti savo tautinę tapatybę. 

Baltarusijoje iki šiol veikė  dvi lietuviškos mokyklos: Pelesos vaikų darželis - vidurinė mokykla lietuvių mokomąja kalba (mokosi 127 mokinių, dirba 23 pedagogai, iš jų 11 – Lietuvos piliečių) ir Rimdžiūnų lopšelis - darželis - vidurinė mokykla lietuvių mokomąja kalba (mokosi  82 mokiniai, dirba 18 pedagogų, iš jų 14 – Lietuvos piliečių).

Nuo 1992 metų veikianti Pelesos vidurinė mokykla yra pastatyta Lietuvos lėšomis ir pilnai išlaikoma Lietuvos valstybės. Lietuva toliau finansuos šią mokyklą.

Rimdžiūnų mokykla yra valstybinė Baltarusijos mokykla, ji pastatyta 1996 metais Lietuvos lėšomis. Mokykla finansuojama Baltarusijos. Ši mokykla sujungiama su tame pačiame pastate esančia maža (apie 20 mokinių) mokykla, kurioje mokomasi baltarusių kalba,  ir nuo naujų mokslo metų visi mokiniai mokysis baltarusių kalba."

Raktažodžiai
Sidebar placeholder