Ignitis

Aukso lietus „Ignitis grupėje“: už ką 5,6 tūkst. eurų per mėnesį mokame tvarumo vadovui? (1)

Valstybės kontroliuojama bendrovė „Ignitis grupė“ nesugeba suprantamai paaiškinti, ką veikia keturiems darbuotojams vadovaujantis tvarumo vadovas, per mėnesį uždirbantis iki 5673 eurus iki mokesčių.

Šias pareigas, kurių pavadinimas kelis kartus kito, jau trejus metus eina ilgametis „Ignitis grupės“ darbuotojas, turintis žurnalisto išsilavinimą. Grupė teigia, kad to visiškai pakanka deramai atlikti patikėtas svarbias funkcijas, be to, tvarumo vadovas šiuo metu studijuoja finansus.

Praėjusių metų vasarą kai kuriuos Seimo narius nustebino „Ignitis grupės“ paskelbtas dar vieno vadovo konkursas, o labiausiai naujos pareigybės pavadinimas – Žmonių gerovės, įvairovės ir įtraukties vadovas. Jam pasiūlytas iki 4386 eurų prieš mokesčius mėnesinis atlyginimas.

Alfa.lt domėjosi, ką „Igntis grupėje“ veikia vidutinio lygio įmantrių pareigų vadovai, uždirbantys daugiau už ministrus.

Trūkstamas žinias papildo dirbdamas

„Ignitis grupės“ Tvarumo grupės vadovas Valentas Neviera socialiniame tinkle „LinkedIn“ nurodo, kad nuo 2005 m. dirbo Nacionalinės Teismų administracijos atstovu spaudai, 2008–2009 m. – žurnalistu „Veido“ savaitraštyje, po to apie porą metų išmaniosios komunikacijos agentūros „Idea Prima“ paskyros vadybininku. 2011 m. V. Neviera metams įsidarbino Jaunimo linijos plėtros direktoriumi.

2012–2018 m. V. Neviera dirbo Lietuvos elektrinę Elektrėnuose valdančios bendrovės „Lietuvos energijos gamyba“ (dabar „Ignitis gamyba“) komunikacijos departamento vadovu.

Nuo 2019 m. iki dabar V. Neviera „Ignitis grupės“ Tvarumo grupės vadovas. Nuo 2020 m. – Atsakingos verslo asociacijos valdybos narys.

„Ignitis grupės“ ryšių su visuomene vadovas Artūras Ketlerius patikslino, kad V. Neviera grupės įmonėse dirba nuo 2012 m. „Kaip teisingai pastebėjote, kelerius metus jis dirbo „Ignitis gamyboje“, vadovavo bendrovės komunikacijai.

Taip pat jis kurį laiką dirbo ESO atstovo ryšiams su visuomene pozicijoje, vėliau buvo atsakingas už grupės atsinaujinančių išteklių plėtros komunikaciją, vienaip ar kitaip įsitraukė į daugelį nuo jo darbo pradžios grupėje vykusių pokyčių ir projektų, užtikrino kokybišką jų išorinę ir vidinę komunikaciją, įvairių suinteresuotų šalių įtraukimą“, – pasakojo A. Ketlerius.

Alfa.lt klausė, ar, žurnalisto išsilavinimą turintis ir didžiąją karjeros dalį žurnalistu ir komunikacijos specialistu dirbęs, V. Neviera yra įgijęs kokį nors energetinį ar ekonominį, tiksliųjų mokslų išsilavinimą, turbūt reikalingą sėkmingam „Ignitis grupės“ Tvarumo grupės vadovo darbui.

„Teisingai pastebėjote, kad V. Neviera yra baigęs žurnalistiką. Turimas žinias jis vis papildo baigdamas įvairias su komandų, pokyčių valdymu bei tiesiogiai tvarumu susijusias lietuviškas ir tarptautines programas, mokosi finansų studijose.

Manome, kad V. Nevieros turimos žinios ir įvairiapusė ankstesnė bei darbo grupės įmonėse metu įgyta patirtis atitinka šiai pozicijai, kurią užimantis asmuo turi užtikrinti efektyvią už tvarumo srities valdymą atsakingo padalinio veiklą ir jai keliamų tikslų įgyvendinimą, keliamus reikalavimus“, – atsakė A. Ketlerius.

„Pozicija nėra nauja – naujas pavadinimas“

„Ignitis grupės“ atstovas paaiškino, kad tvarumo vadovo pozicija nėra nauja. A. Ketleriaus teigimu, nuo 2019 m. centralizuotos „Ignitis grupės“ komunikacijos funkcijos sudėtyje veikė Darnaus vystymosi skyrius, kuriam nuo pat pradžių ir vadovavo V. Neviera.

„Drauge su komanda jis šią veiklos sritį ir formavo ir toliau vysto atsižvelgiant į „Ignitis grupei“ ir jos įmonėms taikomus Lietuvos Respublikos teisės aktų, Valdymo koordinavimo centro, akcijų biržų, įvairių tarptautinių standartų reikalavimus bei įvairių interesų šalių lūkesčius dėl grupės įmonių atsakingos veiklos aplinkos apsaugos, socialinėje, valdysenos srityse, jų atskaitomybės“, – teigė A. Ketlerius.

Jis paaiškino, kad „siekiant išgryninti atsakomybes ir palengvinti komunikacijos sričiai iš esmės nebūdingų klausimų valdymą“, nuo šių metų pradžios Darnaus vystymosi funkcinė sritis buvo atskirta nuo komunikacijos ir pervadinta, kad labiau atspindėtų realias veiklas.

„Dabar ji vadinasi Tvarumo funkcija, o jai ir toliau vadovauja V. Neviera, kurio pareigų pavadinimas buvo pakeistas ir dabar vadinasi Grupės tvarumo vadovas“, – teigė A. Ketlerius.

Nesuprato, ką veikia ir apie ką kalba

Naujienų portalui Delfi šių metų sausį paskelbus ilgą interviu su V. Neviera, socialiniuose tinkluose kilo diskusija, ką gi veikia „Ignitis grupės“ tvarumo vadovas. Vienas susirūpinęs Lietuvos pilietis savo feisbuko paskyroje V. Nevieros išsakytas mintis apie savo darbą grupės vykdomas veiklas „pagal tvarumo prizmę“ įvertino kaip niekalą.

„Žmogus (parašė – red.) straipsnį apie savo tokį reikalingą Lietuvai triūsą. Atsiverčiame ir skaitome – vykdomų veiklų poveikis, žvelgiant per tvarumo prizmę, yra labai skirtingas... atlikome reikšmingumo vertinimą (angl. materiality assessment) ... viskas prasideda nuo bendro supratimo apie tvarumą... skatiname jaunus žmones ne tik pačius pažinti žaliąją energetiką, bet ir paskatinti tai daryti savo tėvus ir artimuosius... iš viešųjų pirkimų pusės, taip pat siekiame vykdyti kaip galima daugiau „žaliųjų“ viešųjų pirkimų... darnaus vystymosi teorijoje kalbant apie švarią energiją, jos prieinamumas – yra neatsiejama dalis... dar atsakingiau nei iki šiol įsivertinti savo įtaką aplinkai ir ieškoti būdų, kaip ją sumažinti... ir t. t. ir pan. tufta„, – apie V. Nevieros interviu atsiliepia komentatorius.

Susirūpinusiam Lietuvos piliečiu iškalbingas ir įmantrus pasirodė pats straipsnelio pavadinimas: „Ignitis grupės“ tvarumo vadovas: gyventojai gali patys užsitikrinti stabilią energijos kainą“.

„Ir tikrai – užuot valstybės infrastruktūrai užtikrinus vartotojų interesus reguliuojant kainas, į elektros tiekimo sistemą įvesti tarpininkai, kuriuos turime „pasirinkti“, nors kiekvienam aišku, kad tarpininkavimas visada pakelia kainas.

Bet „galime patys užsitikrinti, kad jos bus stabilios“ (paaiškinkite tai tiems, kurie gavo mokėjimo lapelius), nes taip yra „visame normaliame pasaulyje“.

Tuo pasirūpins valstybiniai, išmanūs „grupės“ vyrukai už savo kuklius atlyginimus, sau pasiskirtus iš paslaugų, kurias mums ir valstybei teikia. Kurias visas galiausiai apmokame mes“, – rašo neabejingas Lietuvos pilietis.

Vadovauja keturiems darbuotojams

Naujienų portalas Alfa.lt paprašė „Ignitis grupės“ konkrečiau apibūdinti Tvarumo grupės vadovo V. Nevieros darbo pobūdį ir pavaldinių skaičių – juk vadovas turėtų kažkam vadovauti.

„Ignitis grupė“ atsakė, kad „tvarumo funkcijoje“ dirba dar keturi specialistai, kurie drauge su V. Neviera atsakingi už visų grupės įmonių tvarumo veiklas.

„Tai reiškia, kad atsižvelgdama į grupės įmonių veikla suinteresuotų šalių lūkesčius, taip pat grupės strategines kryptis, ši komanda formuoja grupės ir jos įmonių darnumo politiką ir jos įgyvendinimo priemones, rūpinasi jų įgyvendinimu, renka su aplinkosauga, socialiniais aspektais ir valdysena susijusius grupės įmonių duomenis, juos analizuoja ir rūpinasi jų viešinimu, rengia grupės ir atskirų jos įmonių tvarumo ataskaitas, teikia informaciją apie šias grupės veiklas pagal įvairias valstybės ir tarptautinių institucijų, investuotojų užklausas, rūpinasi grupei aktualių šios srities reitingų atnaujinimu, koordinuoja energetinio efektyvumo veiklas, privalomų reikalavimų pagal Energijos vartojimo efektyvumo įstatymą įgyvendinimą ir t. t.“, – tvarumo vadovo ir jo komandos funkcijas vardijo A. Ketlerius.

Tarp svarbiausių šios komandos atsakomybių „Ignitis grupės“ atstovas paminėjo tai, kad ji koordinuoja grupės veiksmus siekiant prisidėti prie klimato kaitos švelninimo mažinant grupės veikloje susidarančias šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas.

„Priminsime, kad „Ignitis grupė“ yra vienintelė lietuviško kapitalo bendrovė, kurios emisijų mažinimo tikslus yra patvirtinusi „Mokslu grįstų tikslų iniciatyva“ (angl. Science Based Targets initiative, SBTi), o iki 2030 metų grupė emisijas siekia sumažinti 47 proc.“, – atkreipė dėmesį A. Ketlerius.

Ar „Ignitis grupės“ tvarumo vadovo darbas, misija tikslai nesidubliuoja su kitų padalinių vadovų darbu, misija, tikslais? Kaip jie atskiriami?

A. Ketleriaus teigimu, „veiklos tvarumas“ yra kiekvieno „Ignitis grupės“ darbuotojo atsakomybė, atlikdami visas šias užduotis „tvarumo funkcijos“ darbuotojai glaudžiai bendradarbiauja su kitomis grupėje centralizuotai veikiančiomis funkcijomis, visomis grupės įmonėmis.

„Tvarumo srities darbuotojai analizuoja grupės veiklos vertinimus ir, remdamiesi tarptautinių standartų, reitingų duomenimis, siūlo funkcijoms ir įmonėms tvarumo tikslus bei prisideda, konsultuoja juos įgyvendinant.

Darbas drauge siekiant tų pačių grupės strategijoje įvardintų tikslų ir aiškus susitarimas dėl atsakomybių padeda išvengti bet kokio dubliavimo“, – tikino A. Ketlerius.

Jis nurodė, kad „Ignitis grupės“ Tvarumo grupės vadovo pareigybės „atlygio rėžis“ šiuo metu siekia nuo 3940 iki 5673 eurų prieš mokesčius. Vadovaujantis „Ignitis grupės“ atlygio tvarkomis, šiai pareigybei gali būti mokama iki 10 proc. kintamoji atlygio dalis, kuri priklauso nuo komandai keliamų tikslų pasiekimo.

Vieni didžiausių atlyginimų viešajame sektoriuje

Ne paslaptis, kad didžiausias algas Lietuvos viešajame sektoriuje gauna stambiųjų valstybės įmonių vadovai, o tarp jų ryškiai išsiskiria „Ignitis grupė“: 5 šiai grupei priklausantys vadovai atsiduria tarp lyderių. Jų vidutinis darbo užmokestis dukart didesnis negu ministrų.

Antai „Ignitis grupės“ vadovo ir valdybos pirmininko Dariaus Maikštėno 2021 m. trečią ketvirtį vidutinis išmokėtas mėnesio darbo užmokestis (pastovioji atlygio dalis prieš mokesčius) buvo 10 957 eurai.

„Ignitis grupės“ vadovas kaip valdybos pirmininkas papildomai gauna 2550 eurų per mėnesį. Viską sudėjus jo mėnesinė alga per mėnesį siekia 13 507 eurus neatskaičius mokesčių. Tai daugiau nei mokama Lietuvos banko valdybos pirmininkui, kurio mėnesinė alga pernai buvo 12 650 eurų.

Valstybės vadovo Lietuvos Respublikos prezidento mėnesinis darbo užmokestis buvo dar kuklesnis – Gitanas Nausėda 2021 m. ketvirtą ketvirtį per mėnesį uždirbo 9735 eurus iki mokesčių.

Tarp daugiausiai uždirbančių valstybės įmonių vadovų patenka ir „Ignitis grupės“ antrinių įmonių vadovai.

ESO generaliniam direktoriui Mindaugui Keizeriui 2021 m. trečią buvo mokamas 8521 euro iki mokesčių mėnesinis atlyginimas, „Ignitis grupės paslaugų centro“ generalinė direktorė Irma Kaukienė 2021 m. per mėnesį uždirbo 8394 eurus, „Ignitis gamybos“ generalinis direktorius Rimgaudas Kalvaitis – 7798 eurus prieš mokesčius.

„Ignitis“ generalinis direktorius Artūras Bortkevičius pernai ketvirtą ketvirtį tenkinosi 8022 eurus prieš mokesčius mėnesine alga.

Lietuvos ministrai uždirbo perpus mažiau nei šie „Ignitis grupės“ įmonių vadovai. Vidutinis ministrų atlyginimas buvo apie 4,5 tūkst. eurų.

Antai „Ignitis grupę“ kontroliuojančios Finansų ministerijos vadovės Gintarė Skaistės alga 2021 m. buvo 4529 eurai, o energetikos sektorių kuruojančio energetikos Dainiaus Kreivio – 4676 eurai.

Mažiau už „Ignitis grupės“ įmonių vadovus uždirbo ir ministrė pirmininkė Ingrida Šimonytė – jos mėnesinė alga 2021 m. trečią ketvirtį buvo 5621 euras „ant popieriaus“.

Net „Ignitis grupės“ vidutinio lygmens vadovų darbo užmokestis yra didesnis už ministrų. Grupės 2021 m. ataskaitoje apie vidutinį darbo užmokestį bendrovėje nurodoma, kad vidutinio lygmens vadovų vidutinis išmokėtas mėnesio darbo užmokestis (pastovioji atlygio dalis prieš mokesčius) praėjusių metų trečią ketvirtį buvo 5784 eurai, aukščiausio lygio vadovų – 8276 euari, ekspertų, specialistų – 3551 euras.

Sumanė apsidovanoti akcijomis

„Ignitis grupė“ savo vadovus ir darbuotojus skatina ne tik didelėmis algomis, bet ir kitais finansiniais svertais.

Valstybės kontroliuojama energetikos milžinė į politikų ir visuomenės kritikos taikiklyje atsidūrė 2020 m. pabaigoje, kai po Seimo rinkimų keičiantis valdžioms nusprendė skirti 212 tūkst. eurų vertės akcijas devynių grupės įmonių vadovams, jei šie įgyvendintų numatytus strateginius tikslus iki 2023 m.

„Igntis grupė“ tvirtino, kad opcionų programos kaip sudėtine atlygio ir motyvavimo dalis yra modernus, geriausias tarptautines praktikas ir Lietuvos įstatymus atitinkantis procesas.

Seimo teisininkai savo ruožtu išaiškino, kad pagal Akcinių bendrovių įstatymą akcijomis premijuoti galima tik privačių, bet ne valstybės įmonių vadovus.

Vėliau Vilniaus miesto apylinkės teismas prokurorų prašymu laikinai sustabdė „Ignitis grupė“ vadovų ir darbuotojų skatinimo opcionais programą.

Dėl to į teismą kreipėsi Vilniaus apygardos prokuratūra. Viešojo intereso prokurorė teismo prašė pripažinti negaliojančiais bendrovės akcininkų susirinkimo ir valdybos sprendimus, susijusius su opcionų programa, taip pat opcionų sutartis.

Atsakovai byloje buvo „Ignitis grupė“, ją kontroliuojanti Finansų ministerija, „Ignitis grupės“ vadovas D. Maikštėnas, valdybos nariai Živilė Skibarkienė, Vidmantas Salietis, Dominykas Tučkus, Darius Kašauskas, ESO generalinis direktorius M. Keizeris, „Ignitis Renewables“ vadovas Aleksandras Spiridonovas, tuometis „Ignitis“ vadovas D. Montvila ir „Ignitis gamybos“ vadovas R. Kalvaitis.

2020 m. gruodį keičiantis valdžioms su visais jais pasirašytos opcionų sutartys. Pagal jas D. Maikštėnas 2024 m. neatlygintinai galėjo įsigyti 2265 akcijas, D. Kašauskas, D. Tučkus, Ž. Skibarkienė ir V. Salietis – po 1178, D. Montvila – 661, M. Keizeris – 653, A. Spiridonovas – 605, R. Kalvaitis – 601 akciją.

Galiausiai „Ignitis grupės“ vadovai viešai atsisakė akcijų opcionų sutarčių, o opcionų programą grupė sustabdė. Teismo procesas šiuo metu nėra pasibaigęs.

Dar viena mįslinga pareigybė

Net ir nurimus šiam skandalui „Ignitis grupė“ sugebėjo išlaikyti politikų dėmesį – praėjusių metų vasarą grupė paskelbė ieškanti įtraukties ir gerovės vadovo – jo atlyginimas iki 4386 eurai prieš mokesčius.

Konkursas sudomino kai kuriuos Seimo narius, jie naujiena ir savo nuostaba dalijosi feisbuke –politikų dėmesį labiausiai patraukė pareigybės pavadinimas – „Ignitis grupės“ žmonių gerovės, įvairovės ir įtraukties vadovas.

„Žmonių gerovės, įvairovės ir įtraukties vadovo atsakomybė yra nubrėžti grupės įvairovės, įtraukties, gerovės kryptį, parengti strategiją, ją įgyvendinti drauge su visa organizacija ir nuolatos stebėti bei prižiūrėti progresą. Šias pareigas einantis žmogus rūpinasi, kad, pavyzdžiui, moterys ir vyrai turėtų lygias galimybes įsidarbinti, gauti teisingą atlygį, siekti karjeros, kad organizacijoje galėtų dirbti žmonės su negalia, kad nebūtų vadovaujamasi stereotipais apie skirtingo amžiaus darbuotojus, visi žmonės galėtų derinti darbą ir asmeninį gyvenimą, darbo aplinka būtų tausojanti gerą darbuotojų savijautą, emocinę būklę“, – naujai sukurtą vadovo pareigybę apibūdino „Ignitis grupės“ atstovas A. Ketlerius.

Konkursą eiti šias pareigas laimėjo ir 2021 m. rugsėjo mėn. pabaigoje „Ignitis grupėje“ pradėjo dirbti Donatas Paulauskas.

73,08 proc. „Ignitis grupės“ akcijų valdo Finansų ministerija, o 26,92 proc. – smulkieji investuotojai.

Sidebar placeholder