Būsto energijos taupymo agentūra paskelbė naują kvietimą mažajai renovacijai

Būsto energijos taupymo agentūra (BETA) paskelbė naują kvietimą teikti paraiškas mažajai renovacijai. Nuo šių metų balandžio 23 d. priimamos paraiškos daugiabučių namų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimui bei įrenginių, skirtų karštam vandeniui ruošti iš atsinaujinančių energijos išteklių, diegimui.

Pagal šį naują kvietimą planuojantiems įsidiegti energinio efektyvumo didinimo priemones numatyta 30 proc. parama Klimato kaitos programos lėšomis - kompensacinių išmokų forma.

Paraiškas gali teikti daugiabučių bendrojo naudojimo objektų valdytojai arba savivaldybės paskirti energinio efektyvumo didinimo programos įgyvendinimo administratoriai ir daugiabučio namo butų savininkai.

Reikalavimai paraiškos teikėjams

Gyventojai, siekiantys gauti paramą, gali keisti elevatorinius šilumos punktus į naujus automatizuotus ar atnaujinti senus ir susidėvėjusius automatinius šilumos punktus, kurie automatiškai nepalaiko užduotos karšto vandens temperatūros pastato vidaus karšto vandens tiekimo sistemoje.

Taip pat parama bus skiriama ir tokioms priemonėms kaip radiatorių keitimas, termostatinių ventilių įrengimas, vamzdynų keitimas, individualių šilumos apskaitos prietaisų ar šilumos daliklių sistemos įrengimas, išmaniosios apskaitos, įgalinančios vienalaikį rodmenų nuskaitymą iš daliklių ir karšto vandens skaitiklių butuose, diegimas ir kt.

Į paramą gali pretenduoti ir tie daugiabučiai namai, kuriuose šilumos punktas yra pakeistas ir jau įrengta nepriklausoma šilumos tiekimo sistema.

Tuo metu planuojantiems diegti įrenginius, skirtus karštam vandeniui ruošti iš atsinaujinančių energijos išteklių, parama numatoma saulės plokštelinių ar vakuuminių kolektorių, boilerių ir akumuliacinių talpų įrengimui, mažo galingumo šilumos siurblių karštam vandeniui ruošti įrengimui, saulės fotovoltinės elektrinės įrengimui (elektros energijos poreikiams, atsiradusiems dėl karšto vandens ruošimo) ir kt.

Subalansuos šilumos paskirstymą

BETA direktorius Valius Serbenta sako, kad mažoji renovacija gali sudominti norinčius atnaujinti daugiabutį, tačiau finansiškai negalinčius sau to leisti - ji pigesnė nei viso daugiabučio atnaujinimas, bet jos nauda - neabejotina.

„Kvietimas teikti yra paraiškas mažajai renovacijai naudingas tiems, kurie galbūt dar nesiryžta įgyvendinti kompleksinės renovacijos priemonių, tačiau nėra patenkinti oro temperatūra bute šaltuoju metų laiku, jaučia poreikį atnaujinti savo daugiabutį ir turėti geresnes gyvenimo sąlygas", - pabrėžia BETA direktorius Valius Serbenta.

Jis pabrėžia, kad vidaus vamzdynų sistemos subalansavimas, papildomi prijungti šildymo prietaisai, šilumos punkto automatizavimo lygis turi didelę įtaką šildymo sąskaitoms.

Apie 14 proc. daugiabučių vis dar naudojasi sovietinio tipo elevatoriniais šilumos punktais, o tai gali lemti 7-15 proc. didesnį šildymo sąskaitos dydį.

Paraiškos teikiamos Būsto energijos taupymo agentūrai (paraiškos priimamos visuose BETA regioniniuose padaliniuose) iki 2022 m. vasario 1 d. arba iki tol, kol nebus viršyta šiai priemonei numatyta 800 tūkst. eurų suma.

Pratęsiamas paraiškų daugiabučių renovacijai terminas

Paraiškų kompleksinei daugiabučių renovacijai teikimo terminas pratęstas iki 2021 m. birželio 1 dienos, todėl svarstantiems apie daugiabučio atnaujinimą šiuo metu yra ypač palankus metas.

Paraiškas daugiabučiams renovuoti pagal Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą gali teikti savivaldybės, daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojai bei savivaldybės paskirti energinio efektyvumo didinimo programos administratoriai.

Valstybė suteikia paramą 100 proc. visoms daugiabučio namo renovacijos projekto parengimo, administravimo ir statybos techninės priežiūros išlaidoms padengti bei kompensuoti 30 proc. investicijų, tenkančių energiją taupančių priemonių įgyvendinimui.

Papildomai teikiama 100 proc. parama mažas pajamas turintiems gyventojams, padengiant visas jiems tenkančias išlaidas, susijusias su namo renovacijos projekto įgyvendinimu.

Sidebar placeholder