Redakcijos archyvo nuotr.

Klaipėdos miesto savivaldybės mero potvarkis dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos posėdžio sušaukimo

2023 m. gegužės 18 d., Nr. M-119, Klaipėda

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 17 straipsnio 9 ir 12 dalimis, 27 straipsnio 2 dalies 4 punktu,

šaukiu 2023 m. gegužės 25-26 d. 9.00 val. Savivaldybės posėdžių salėje Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2-ąjį posėdį.

Darbotvarkės projektas:

1. Dėl pritarimo teikiamai kandidatūrai į Klaipėdos miesto savivaldybės vicemero pareigas. Pranešėjas A. Vaitkus.

2. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo ir didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Klaipėdos miesto savivaldybės administracijoje nustatymo. Pranešėja I. Gelžinytė-Litinskienė.

3. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 31 d. sprendimo Nr. T2-209 „Dėl Antikorupcijos komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja A. Digrienė.

4. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 17 d. sprendimo Nr. T2-18 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos Etikos komisijos veiklos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja A. Digrienė.

5. Dėl pavedimo Savivaldybės merui. Pranešėja R. Gružienė.

6. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2003 m. liepos 24 d. sprendimo Nr. 1-243 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės strateginio planavimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja I. Butenienė.

7. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T2-1 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja K. Petraitienė.

8. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės mero rezervo lėšų naudojimo taisyklių patvirtinimo. Pranešėja K. Petraitienė.

9. Dėl sutikimo steigti lošimų organizavimo vietą. Pranešėja R. Mačiulė.

10. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2022 m. rugsėjo 15 d. sprendimo Nr. T2-206 „Dėl Lošimų organizavimo vietos poveikio viešajai tvarkai, švietimui, kultūrai, visuomenės sveikatai, gyvenamajai aplinkai ir kriminogeninei situacijai konkrečių vertinimo kriterijų ir prašymų nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja R. Mačiulė.

11. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. T2-331 „Dėl Prekybos ir paslaugų teikimo Klaipėdos miesto viešosiose vietose vietinės rinkliavos nuostatų ir Prekybos ir paslaugų teikimo Klaipėdos miesto viešosiose vietose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja R. Mačiulė.

12. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 14 d. sprendimo Nr. T2-59 „Dėl Piniginių premijų Klaipėdos universiteto studentams už miestui aktualius ir pritaikomuosius darbus skyrimo nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios. Pranešėja A. Valadkienė.

13. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T2-337 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės premijų už miestui aktualius ir pritaikomuosius darbus Klaipėdos aukštųjų mokyklų absolventams skyrimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja A. Valadkienė.

14. Dėl Klaipėdos lopšelio-darželio „Linelis“ nuostatų patvirtinimo. Pranešėja L. Prižgintienė.

15. Dėl Klaipėdos lopšelio-darželio „Pakalnutė“ nuostatų patvirtinimo. Pranešėja L. Prižgintienė.

16. Dėl Klaipėdos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ nuostatų patvirtinimo. Pranešėja L. Prižgintienė.

17. Dėl Klaipėdos lopšelio-darželio „Eglutė“ nuostatų patvirtinimo. Pranešėja L. Prižgintienė.

18. Dėl Klaipėdos lopšelio-darželio „Nykštukas“ nuostatų patvirtinimo. Pranešėja L. Prižgintienė.

19. Dėl Klaipėdos lopšelio-darželio „Žilvitis“ nuostatų patvirtinimo. Pranešėja L. Prižgintienė.

20. Dėl Klaipėdos lopšelio-darželio „Žuvėdra“ nuostatų patvirtinimo. Pranešėja L. Prižgintienė.

21. Dėl Klaipėdos lopšelio-darželio „Aitvarėlis“ nuostatų patvirtinimo. Pranešėja L. Prižgintienė.

22. Dėl Klaipėdos lopšelio-darželio „Liepaitė“ nuostatų patvirtinimo. Pranešėja L. Prižgintienė.

23. Dėl Klaipėdos „Gilijos“ pradinės mokyklos nuostatų patvirtinimo. Pranešėja L. Prižgintienė.

24. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 22 d. sprendimo Nr. T2-247 „Dėl Klaipėdos miesto tautinių mažumų tarybos prie Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja E. Deltuvaitė.

25. Dėl atstovo delegavimo į Klaipėdos miesto savivaldybės koncertinės įstaigos Klaipėdos koncertų salės meno tarybą. Pranešėja E. Deltuvaitė.

26. Dėl Klaipėdos miesto tautinių mažumų tarybos prie Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sudėties patvirtinimo. Pranešėja E. Deltuvaitė.

27. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės biudžetinių kultūros įstaigų 2022 metų veiklos ataskaitų patvirtinimo. Pranešėja E. Deltuvaitė.

28. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės viešosios įstaigos „Klaipėdos šventės“ 2022 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo. Pranešėja E. Deltuvaitė.

29. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2021 m. lapkričio 25 d. sprendimo Nr. T2-280 „Dėl Paskatos organizuoti konferencinio turizmo renginius Klaipėdos miesto savivaldybėje administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja J. Sokolova.

30. Dėl lankytinų vietų pavadinimų patvirtinimo. Pranešėja J. Sokolova.

31. Dėl pritarimo Klaipėdos miesto savivaldybės viešosios įstaigos „Klaipėda ID“ 2022 m. veiklos ataskaitai. Pranešėja J. Sokolova.

32. Dėl pritarimo Klaipėdos miesto savivaldybės viešosios įstaigos Klaipėdos turizmo informacijos centro 2022 m. veiklos ataskaitai. Pranešėja J. Sokolova.

33. Dėl pritarimo Klaipėdos miesto savivaldybės biudžetinių sporto įstaigų 2022 metų veiklos ataskaitoms. Pranešėja R. Rumšienė.

34. Dėl pritarimo Klaipėdos miesto savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų 2022 metų veiklos ataskaitoms. Pranešėja R. Perminienė.

35. Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Paslaugų, skatinančių ir efektyviai palaikančių globą šeimos aplinkoje, vystymas“. Pranešėja A. Liesytė.

36. Dėl pritarimo Klaipėdos miesto savivaldybės biudžetinių socialinių paslaugų įstaigų 2022 metų veiklos ataskaitoms. Pranešėja A. Liesytė.

37. Dėl naudojimosi Klaipėdos miesto savivaldybei priklausančiomis elektromobilių įkrovimo stotelėmis paslaugos kainos. Pranešėjas R. Mockus.

38. Dėl pritarimo VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“ 2022 metų veiklos ataskaitai. Pranešėjas R. Mockus.

39. Dėl atleidimo nuo socialinio būsto nuomos mokesčio mokėjimo. Pranešėja L. Murauskienė.

40. Dėl Savivaldybės būsto nuomos sąlygų pakeitimo. Pranešėja L. Murauskienė.

41. Dėl pritarimo Viešosios įstaigos „Klaipėdos butai“ 2022 metų veiklos ataskaitai. Pranešėja L. Murauskienė.

42. Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Klaipėdos miesto savivaldybės biudžetinėms įstaigoms. Pranešėjas E. Simokaitis.

43. Dėl Parduodamų Savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo. Pranešėjas E. Simokaitis.

44. Dėl turto perėmimo Klaipėdos miesto savivaldybės nuosavybėn. Pranešėjas E. Simokaitis.

45. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 24 d. sprendimo Nr. T2-373 „Dėl Savivaldybės įmonių, viešųjų įstaigų, akcinių ir uždarųjų akcinių bendrovių veiklos planų rengimo ir įgyvendinimo stebėsenos tvarkos“ pripažinimo netekusiu galios. Pranešėjas E. Simokaitis.

46. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2009 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. T2-236 „Dėl gyvenamosios patalpos Baltijos pr. 107-26, Klaipėdoje, perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise biudžetinei įstaigai Klaipėdos miesto savivaldybės koncertinei įstaigai Klaipėdos koncertų salei“ pakeitimo. Pranešėjas E. Simokaitis.

47. Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise biudžetinei įstaigai „Klaipėdos paplūdimiai“. Pranešėjas E. Simokaitis.

48. Dėl leidimo nuomotis transporto priemones. Pranešėjas E. Simokaitis.

49. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. T2-30 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės nuomojamo turto sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjas E. Simokaitis.

50. Dėl turto perdavimo patikėjimo teise. Pranešėjas E. Simokaitis.

51. Dėl turto perdavimo patikėjimo teise. Pranešėjas E. Simokaitis.

52. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės turto investavimo, didinant viešosios įstaigos Klaipėdos futbolo mokyklos dalininkų kapitalą. Pranešėjas E. Simokaitis.

53. Dėl asmenų delegavimo į Klaipėdos miesto savivaldybės valdomų įmonių kolegialių organų nepriklausomų narių atrankos komisiją. Pranešėja E. Simokaitis.

54. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės valdomų įmonių metinių finansinių ataskaitų rinkinių ir metinių pranešimų (veiklos ataskaitų) patvirtinimo Pranešėjas E. Simokaitis.

 

Rašyti komentarą

Plain text

  • HTML žymės neleidžiamos.
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
Sidebar placeholder