Klaipėdos miesto savivaldybė
Klaipėdos miesto savivaldybės mero potvarkis dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos posėdžio sušaukimo

2021 m. birželio 15 d. Nr. M-33, Klaipėda

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 4 ir 111 dalimis, 20 straipsnio 2 dalies 1 punktu,

šaukiu 2021 m. birželio 22-23 d. 9.00 val. 28-ąjį Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos posėdį. Posėdis vyks nuotoliniu būdu realiuoju laiku elektroninių ryšių priemonėmis.

Darbotvarkė:

1. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T2-24 "Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2021-2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo" pakeitimo. Pranešėja I. Butenienė.

2. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T2-23 "Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo" pakeitimo. Pranešėja K. Petraitienė.

3. Dėl specialiojo teritorijų planavimo dokumentų paskelbimo Klaipėdos miesto bendrojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 5 d. sprendimu Nr. T2 110, sudedamąja dalimi. Pranešėja M. Černiūtė-Amšiejienė.

4. Dėl gatvių pavadinimų suteikimo. Pranešėja M. Buivydienė.

5. Dėl pritarimo Klaipėdos miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2020 metų veiklos ataskaitai. Pranešėja D. Čeporiūtė.

6. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 24 d. sprendimo Nr. T2-297 "Dėl Kultūros ir meno tarybos sudėties patvirtinimo" pakeitimo. Pranešėja E. Deltuvaitė.

7. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T2-68 "Dėl Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro nuostatų patvirtinimo" pakeitimo. Pranešėja L. Prižgintienė.

8. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T2-328 "Dėl Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo. Pranešėja L. Prižgintienė.

9. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 12 d. sprendimo Nr. T2-90 "Dėl Socialinės paramos mokiniams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo. Pranešėja A. Liesytė.

10. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T2-79 "Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2021 metų priemonių patvirtinimo" pakeitimo. Pranešėja R. Jievaitienė.

11 Dėl pritarimo projektų įgyvendinimui pagal Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2021 m. sąmatą detalizuojančio plano priemonę. Pranešėja I. Kubilienė.

12. Dėl pritarimo reorganizuoti uždarąją akcinę bendrovę "Gatvių apšvietimas". Pranešėjas E. Simokaitis.

13. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. T2-30 "Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės nuomojamo turto sąrašo patvirtinimo" pakeitimo. Pranešėjas E. Simokaitis.

14. Dėl turto perėmimo Klaipėdos miesto savivaldybės nuosavybėn iš UAB "Pamario troba". Pranešėjas E. Simokaitis.

15. Dėl Savivaldybės būsto ir pagalbinio ūkio paskirties ūkinio pastato dalies pardavimo. Pranešėjas E. Simokaitis.

16. Dėl nekilnojamojo turto nurašymo. Pranešėjas E. Simokaitis.

17. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą ir nekilnojamojo turto perdavimo valstybės nuosavybėn. Pranešėjas E. Simokaitis.

18. Dėl sutikimo priimti dovanojamą viešosios įstaigos "Neptūno" krepšinio klubo dalininkų kapitalo dalį Savivaldybės nuosavybėn. Pranešėjas E. Simokaitis.

19. Dėl mokesčių lengvatų teikimo asmenims, remiantiems reprezentacines Klaipėdos miesto sporto komandas, tvarkos nustatymo. Pranešėja R. Rumšienė.

Savivaldybės mero pavaduotojas, pavaduojantis Savivaldybės merą, Arūnas BARBŠYS

Raktažodžiai
Sidebar placeholder