Lietuvos narystė Europos Kosmoso agentūroje svarbi ir KU mokslininkams

2021 m. kovo 18 d. Europos Kosmoso Agentūros taryba pasirašė asociacijos susitarimą su Lietuva, kuris bus galutinai ratifikuotas šių metų rudenį. Po sutarties ratifikavimo Lietuva taps pilnaverte asocijuota Europos Kosmoso Agentūros nare. Tai skatins inovacijas mokslo srityje, pažangių technologijų ir inovatyvios pramonės vystymą, didins kosmoso srityje veikiančio verslo ir mokslo konkurencingumą tarptautiniu mastu.

Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto mokslininkai jau turi patirties bendradarbiaujant su Europos Kosmoso Agentūra.

Šiemet mokslininkai užbaigė Europos Kosmoso Agentūros bendradarbiaujančių Europos valstybių plano (angl. PECS – Plan for European Cooperating States) finansuotą projektą ,,Kosminių mokslinių misijų duomenimis grįsto Lietuvos paviršinių vandenų aplinkos kokybės vertinimo bei stebėsenos sistemos vystymas‘‘, kuris Europos Kosmoso Agentūros atstovų pripažintas vienu iš sėkmingiausių projektų.

Pagrindinis šio projekto tikslas – sukurti metodus, kuriuos panaudojant būtų galima kartografuoti įvairius vandens telkinių parametrus, pavyzdžiui, chlorofilo-a koncentraciją, vandens skaidrumą, augaliją, vandens temperatūrą, panaudojant palydovinius Sentinel duomenis. Šie duomenys turi didelę praktinę vertę, kadangi ekologinė būklė ir vandens kokybė, tarša bei vandens „žydėjimo“ mastas gali būti stebimi visame vandens telkinyje vienu metu.

Tad Lietuvos tapimas Europos Kosmoso Agentūros asocijuota nare yra svarbus žingsnis ir Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto mokslininkams, kurie yra pirmaujantys Kosminės okeanografijos ir vandenų aplinkos tyrimų srityje Lietuvoje ir kurie jau dabar glaudžiai bendradarbiauja su ekspertais iš įvairių šalių, pavyzdžiui, Italijos, Estijos, Suomijos, Nyderlandų.

Šiuo metu Europos Kosmoso Agentūros narėmis yra 22 šalys, o Lietuva nuo 2014 m. spalio mėn. buvo bendradarbiaujanti šalis.

Sidebar placeholder