Pradėtos eksploatuoti šios požeminių atliekų konteinerių aikšteles

Skelbiama informacija apie pradėtas eksploatuoti gyventojams skirtas pusiau požeminių ir požeminių atliekų konteinerių aikšteles

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija informuoja apie š. m. rugsėjo mėn. pradėtas eksploatuoti  gyventojams skirtas naujas 29 pusiau požeminių konteinerių aikšteles. Sąraše nurodytos aikštelės yra perimtos iš rangovo, pradėtos aptarnauti atliekų surinkėjo ir Savivaldybės administracijos direktorius įsakymu priskirtos naudojimui konkretiems atliekų turėtojams.

2022 m. rugsėjo mėn. pradėtų eksploatuoti naujų pusiau požeminių atliekų konteinerių aikštelių Klaipėdos mieste sąrašas:

Eil. Nr.

Konteinerių aikštelės vieta

1.

Baltijos pr. 69

2.

Baltijos pr. 115

3.

Danės g. 33

4.

Debreceno g. 26

5.

Debreceno g. 92

6.

Girulių pl. ir Stovyklos g. sankryža

7.

H. Manto g. 9A

8.

I. Simonaitytės g. 21

9.

Laukininkų g. 20

10.

Laukininkų g. 21

11.

Minijos g. 131A

12.

Naujakiemio g. 15

13.

Nidos g. 15 (Rambyno g.)

14.

Nidos g. 36

15.

Paryžiaus komunos g. 24

16.

Ryšininkų g . 9

17.

Smiltelės g. 29

18.

Smiltynės g. 15D (Senoji perkėla, prie gelbėjimo stoties)

19.

Smiltynės g. 13B (Senoji perkėla, automobilių stovėjimo aikštelė)

20.

Smiltynės g. 32 (Naujoji perkėla)

21.

Sportininkų g. 5

22.

Sportininkų g. 9

23.

Sportininkų g. 19

24.

Sportininkų g. 35A

25.

Šiaulių g. 6A

26.

Švyturio g. 12

27.

Taikos pr. 59

28.

Tilžės g. 37

29.

Viršutinė g. 28

Klaipėdos mieste įrengtų pusiau požeminių ar požeminių konteinerių vietos yra nurodytos yra nurodytos Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos interneto svetainėje, virtualiame Klaipėdos miesto žemėlapyje: 

https://klaipeda.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=dc79c53d57744decaa380b3b4ab0c0f9.

Paspaudus sluoksnį „atliekų konteineriai“ (varnelę) oranžine spalva yra žymimos įrengtos ir eksploatuojamos (rengiamos eksploatacijai) požeminių/ pusiau požeminių konteinerių aikštelės.

Konkrečioje vietoje paspaudus simbolį „požeminių/ pusiau požeminių komunalinių atliekų konteinerių aikštelė“ matosi informacija apie atliekų konteinerių aikštelės esamą priskyrimą konkretiems atliekų turėtojams.

Savivaldybės administracijos direktoriui priskyrus naujai įrengtą kolektyvinę konteinerių aikštelę (-es) atliekų turėtojui (-ams),  už aplinkos prie konteinerių aikštelių nuolatinę priežiūrą bei švarą ir tvarką tampa atsakingas priskirtas atliekų turėtojas (daugiabučio namo savininkų bendrija (-os), bendrojo naudojimo objektų administratorius (-iai).

Tam, kad naujieji konteineriai būtų sklandžiai aptarnaujami, prašome gyventojų neužstatyti komunalinių atliekų konteinerių aikštelių autotransporto priemonėmis.

Kol atliekų turėtojai įpras naudotis naujaisiais konteineriais bei naujos konteinerių aikštelės bus paženklintos eismą ribojančiais ženklais, kai kuriuose išvardintose vietose laikinai paliekami ir antžeminiai konteineriai. 

Konteinerių aikštelės yra įrengiamos pagal ES finansuojamą projektą „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Klaipėdos miesto, Skuodo ir Kretingos rajonų bei Neringos savivaldybėse“. Projekto vykdytojas - UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras.

Projekto lėšomis yra įrengtos ir jau eksploatuojamos 256 naujos pusiau požeminių atliekų konteinerių aikštelės ir 12 naujų požeminių atliekų konteinerių aikštelių.

Visų eksploatuojamų naujai įrengtų pusiau požeminių atliekų konteinerių aikštelių sąrašas skelbiamas čia: https://www.klaipeda.lt/lt/pusiau-pozeminiu-atlieku-konteineriu-aiksteliu-sarasas/9895

Visų eksploatuojamų naujai įrengtų požeminių atliekų konteinerių aikštelių sąrašas skelbiamas čia: https://www.klaipeda.lt/lt/pozeminiu-atlieku-konteineriu-aiksteliu-sarasas/9897

Prašome gyventojų konteinerių aikštelėmis, neįtrauktomis į šį sąrašą, kol kas nesinaudoti.

Sidebar placeholder