Įsibėgėjant vasarai – daugiau dėmesio saugumui prie vandens

Šylant orams ir vis daugiau laiko praleidžiant prie vandens telkinių, gelbėtojai primena, jog pastarųjų penkerių metų žūstančiųjų vandenyje statistika – negailestinga. Lietuvoje per metus vidutiniškai nuskęsta apie 130 žmonių, o dažniausia skendimų priežastis – neatsargus elgesys.

Neringos kurorto gelbėtojai ir ugniagesiai birželį pradėjo vykdyti prevencinę akciją paplūdimiuose, kurios metu svečiams bei gyventojams primenamos pagrindinės saugaus elgesio taisyklės vandenyje ir prie vandens.

„Gyventojų ir poilsiautojų saugumas, sveikata - vieni svarbiausių prioritetų planuojant savivaldybės veiklas bei įgyvendinant įvairius projektus. Kasmet investuojame į gelbėtojų, pirmosios medicinos pagalbos įrangą bei darbuotojų kompetencijų stiprinimą, tad tarnybos yra pasirengusios reaguoti į nelaimes. Žinoma, geriau būtų laikytis saugumo taisyklių ir saugoti save bei savo artimuosius, kad nelaimingų atsitikimų būtų išvengta“, - akcentavo Neringos savivaldybės meras Darius Jasaitis.

Prevencinės akcijos dalyviai įgyja ne tik daugiau žinių apie saugų elgesį prie vandens, bet ir gauna praktiškų suvenyrų: kepuraičių, gertuvių ir knygelių mažiesiems.

Primename, kaip elgtis vandenyje ir prie vandens, kad atostogos ir maudynės būtų saugios.

DOVANOS. Aktyviausieji ir labiausiai susidomėjusieji prevencinės akcijos metu pateikta informacija buvo apdovanoti dovanėlėmis. Neringos savivaldybės nuotr.
DOVANOS. Aktyviausieji ir labiausiai susidomėjusieji prevencinės akcijos metu pateikta informacija buvo apdovanoti dovanėlėmis. Neringos savivaldybės nuotr.

Saugaus elgesio atmintinė

• Maudytis galima tik paplūdimiuose įrengtose maudyklų teritorijose, kurias prižiūri gelbėtojai. Klausyti gelbėtojų nurodymų.

• Būtina vadovautis maudyklų taisyklėmis, iškeltų vėliavų reikšmėmis, neplaukti už maudyklų riboženklių, neplaukioti pripučiamomis priemonėmis.

• Paaiškinkite vaikams saugaus elgesio vandenyje taisykles.

• Mažamečius vaikus būtina prižiūrėti prie vandens nepriklausomai nuo jų plaukimo įgūdžių.

• Visada nepertraukiamai ir iš arti stebėkite vaiką, esantį vandenyje ar šalia vandens. Vaikai iki 5 metų amžiaus skęsta tyliai, nes panėrę į vandenį jie nesuvokia, kas vyksta. Jiems nuskęsti užtenka kelių sekundžių, todėl mažamečių skendimų rizika yra itin didelė.

• Nepalikite vaikų saugoti vyresniems vaikams, nes jie nėra tokie atidūs ir atsakingi kaip suaugusieji.

• Leiskite vaikams maudytis tik su gelbėjimosi liemenėmis. Pripučiami ratai, rankovės yra tik žaislai, o ne gelbėjimosi priemonė.

• Niekada neikite į vandenį apsvaigę nuo alkoholio ar kitų psichoaktyviųjų medžiagų. Apsvaigęs žmogus neadekvačiai reaguoja į aplinką, pervertina savo galimybes.

• Nerekomenduojama maudytis pavalgius.

• Jei kaitinotės saulėje, niekuomet staiga nešokite į vandenį. Pirmiau apsišlakstykite juo. Įkaitusį kūną staiga panardinus į vandenį, raumenis gali sutraukti mėšlungis.

• Saulėtomis ir karštomis dienomis dėvėkite kepurę, gerkite pakankamai vandens.

Pamatę skęstantį žmogų, šaukitės aplinkinių pagalbos ir kvieskite gelbėjimo tarnybas bendruoju pagalbos telefonu 112. Nors herojai ir didvyriškumas visuomet vertinami, gelbėti skęstantįjį galima tik gerai įvertinus savo galimybes ir aplinkybes, taip pat jei tikrai žinote, kaip tą daryti, ir jei turite priemones, kurias galite panaudoti. Jei abejojate – nerizikuokite.

Akcija organizuojama įgyvendinat 2014-2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos programos finansuojamą projektą LLI-441 „Žmonių saugumą užtikrinančių paslaugų gerinimas Baltijos jūroje pakrantėje per tarpvalstybinį bendradarbiavimą tarp Vakarų Lietuvos regiono ir Kuržemės regiono Latvijoje (ONLY SAFE!)“. Projektą įgyvendina Neringos savivaldybės administracija kartu su penkiais partneriais iš Lietuvos ir Latvijos – Liepojos miesto savivaldybės komunalinių paslaugų įmone, Liepojos miesto savivaldybės policija, Latvijos Respublikos valstybine policija bei Palangos miesto savivaldybės administracija ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentu. Europos regioninės plėtros fondo bendrasis finansavimas – 449 800 Eur. Detalesnę informaciją teikia Vilma Kavaliova, Neringos savivaldybės administracijos Strateginio planavimo, investicijų ir turizmo skyriaus vedėja (el. paštas [email protected], tel. 8 615 89 589). Ši informacija parengta padedant Europos Sąjungai. Už šios informacijos turinį atsako tik Neringos savivaldybės administracija ir ji negali būti laikoma atspindinčia Europos Sąjungos požiūrį.

***

Kvietimas bendruomeninėms organizacijoms teikti paraiškas

Neringos savivaldybė nuo birželio 28 d. iki liepos 29 d. 15.45 val. kviečia Neringos savivaldybėje veikiančias bendruomenines organizacijas teikti projektų paraiškas Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano 1.1.6 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimui. Lietuvos Respublikos valstybės
biudžeto lėšų bendra suma, skirta projektams įgyvendinti, – 3 417 eurų.

Priemone siekiama skatinti gyvenamųjų vietovių bendruomenių savarankiškumą tenkinant viešuosius jų narių (gyventojų) poreikius, stiprinti narių (gyventojų) sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, bendruomeninę veiklą, sudaryti sąlygas bendruomeninėms organizacijoms dalyvauti priimant sprendimus dėl bendruomenių narių (gyventojų) socialinių ir viešųjų poreikių tenkinimo. Galimi pareiškėjai – bendruomeninės organizacijos, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas ir Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatymas.

Jei savivaldybės teritorijoje veikiančios bendruomeninės organizacijos neteiks paraiškų konkursui ar liks priemonei įgyvendinti skirtų ir bendruomeninėms organizacijoms nepaskirstytų lėšų arba nepanaudotų priemonei įgyvendinti skirtų lėšų, paraiškas naujam konkursui galės teikti nevyriausybinės organizacijos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme, arba religinės bendruomenės ir bendrijos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatyme. Tinkamomis finansuoti laikomos veiklos, kurias vykdant tenkinami viešieji gyvenamųjų vietovių bendruomenių narių (gyventojų) interesai ir poreikiai.

Projektai aprašomi užpildant paraišką. Paraiška turi būti užpildyta lietuvių kalba pagal paraiškos formą, patvirtintą Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano 1.1.6 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Neringos savivaldybėje tvarkos aprašu (toliau – Aprašas) (Neringos savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. birželio 16 d. įsakymas Nr. V13-342, kurį galite rasti www.neringa.lt / komisijos, tarybos ir darbo grupės / bendruomeninių organizacijų taryba), ir pasirašyta pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, nurodant vardą, pavardę ir pareigas, ir patvirtinta antspaudu, jei pareiškėjas privalo turėti antspaudą, arba elektroniniu parašu, jei pareiškėjas jį turi. Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu. Rekomenduojama paraiškas teikti elektroniniu būdu, t. y. skenuotą paraišką su lydraščiu ir pridedamais dokumentais siųsti Savivaldybės el. paštu [email protected] arba pareiškėjas paraišką su lydraščiu pateikia vokuose registruotu paštu, arba įteikia asmeniškai Neringos savivaldybės administracijai adresu: Taikos g. 2, Neringa, I aukštas, Vieno langelio kab. Prie paraiškos, be kitų dokumentų, nurodytų Apraše, būtina pateikti aktyvią (-ias) nuorodą (-as), leidžiančią (-ias) susipažinti su pareiškėjo viešai paskelbtu (-ais) 2020 metų ir (ar) 2021 metų metiniu finansinių ataskaitų rinkiniu (-iais) ir veiklos ataskaita (-omis).

Pareiškėjams, rengiantiems projektus, informaciją ir konsultacijas su konkursu susijusiais klausimais iki paskutinės projektų pateikimo dienos pagal kompetenciją teikia Neringos savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė Žydrūnė Janauskienė, tel. 8 686 55 922 arba el. paštu [email protected]

Raktažodžiai

Rašyti komentarą

Plain text

  • HTML žymės neleidžiamos.
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
Sidebar placeholder