Jūrininkų sąjunga ėmėsi kraštutinių priemonių (5)

Besibaigiantys metai Lietuvos jūrininkų sąjungai (LJS) nebuvo eiliniai. Visai neseniai, lapkričio pradžioje, ji kreipėsi į Tarptautinę darbo organizaciją (TDO) pranešdama, kad Lietuva nesilaiko tarptautinės MLC konvencijos reikalavimų, turint omenyje dienpinigius jūrininkams. Suprantama, daugybę metų buvo bandoma atkreipti šalies valdžios dėmesį į nesprendžiamą problemą, tačiau nepavyko nieko pasiekti, todėl imtasi kraštutinių priemonių.

Kartais pasigirsta kaltinimų, kad LJS negina jūrininkų interesų. Jos pirmininkas Petras Bekėža sako, kad didesnė dalis tų, kurie triukšmauja, nėra LJS nariai. Pasak jo, kuo daugiau sąjunga turės narių, tuo lengviau jai būtų ginti visų jūrininkų, ne tik savo narių, interesus. LJS išsilaiko iš narių mokesčių. Šiuo metu ji vienija 1 560 mokančių nario mokestį narių.

Trūko kantrybė

„Mums jau įkyrėjo nuolatos kelti dienpinigių klausimą, kuris daugybę metų nėra sprendžiamas. Kadangi nuo dienpinigių nemokamos įmokos “Sodrai", jūrininkai gauna mažesnes garantijas: mažesnę pensiją, socialinio draudimo išmokas, neįgalumo pensiją ir kt.

TDO konvencijoje dėl darbo jūrų laivyboje (MLC konvencija), kurią ratifikavo Lietuva, nustatyta, kad jūrininkai turi gauti ne mažesnes socialines garantijas nei kranto darbuotojai. Vadinasi, ši konvencija nėra vykdoma. Mes jau išsiuntėme laišką TDO ir pranešėme, kad Lietuva netinkamai vykdo minėtos konvencijos reikalavimus. Kai kantrybė trūko, buvome įspėję, kad lauksime pusmetį, jeigu valdžia nieko nedarys, imsimės drastiškesnių priemonių„ - “Vakarų ekspresui" sakė P. Bekėža ir pridūrė, kad TDO bus siunčiami raštai ir dėl kitų klausimų.

Jūrininkai tebeskirstomi į dvi grupes

Kadangi pernai pasikeitė valdžia, išrinkti nauji Seimo nariai, paskirti nauji ministrai, tai LJS ir šiemet turėjo daug darbo. Pasak P. Bekėžos, trūkt už vadžių ir vėl iš pradžių: vėl atėjo nauji žmonės, kuriems jūreivystės klausimai - tamsus miškas. Tad dar šiemet vyko daug susitikimų su valdžios atstovais, be visų kitų dalykų, buvo dirbdamas švietėjiškas darbas, atsakingiems asmenims įteikta gausybė įvairiausių raštų.

P. Bekėža sako, kad valdžios dėmesys atkreiptas į tai, kokios jūrininkų problemos nėra išspręstos iki šiol ir kol kas vis dar nėra jokio pajudėjimo į priekį. Be dienpinigių, kitas klausimas - jūrininkai iki šiol moka skirtingai gyventojų pajamų mokestį. Dirbančiųjų Europos ekonominės erdvės šalyse registruotuose laivuose jūrininkų gaunamos pajamos neapmokestinamos, o trečiųjų šalių laivuose - apmokestinamos. Privalomasis sveikatos draudimas taip pat skirtingas dirbantiems užsienio ir Lietuvos laivuose.

Neišspręstos medicininės problemos

Šiemet iškilo problemų jūrininkams dėl medicininės komisijos. Anksčiau šias paslaugas teikusi vienintelė Klaipėdos jūrininkų ligoninė jų nebeteikia, nes jai tai neapsimoka daryti. Taip nutiko sveikatos apsaugos ministro įsakymu leidus tokias paslaugas teikti visoms asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, turinčioms licenciją teikti tokias paslaugas ir sudariusioms nustatytos sudėties jūrininkų sveikatos tikrinimo komisijas.

"Jūrininkams vis dar kyla daug klausimų šioje srityje. Per savaitę nustatytos tik tam tikros dienos, kada galima pereiti medicininę komisiją, reikia iš anksto registruotis, sudaromos eilės.

Nebėra kaip anksčiau, kad ryte pereini medicininę komisiją, o vakare jau gauni atsakymą.

Jūrininkai skundžiasi, kad atsakymus gauna po kelių dienų ir dėl to negali išvykti į laivą. Išlenda įvairiausių problemų, kurios nėra išspręstos iki šiol. Pereiti medicininę komisiją jūrininkai važiuoja į Liepoją. Lietuva praranda pinigus, kuriuos už komisiją sumoka jūrininkai. Užsienio laivuose dirbantys jūrininkai patys moka už jūrinę komisiją. Laivuose, kuriuose mes turime kolektyvines sutartis, pagal Lietuvos teisės aktų reikalavimus, kai jūrininkas dirba, medicininę komisiją apmoka darbdavys, laivo savininkas", - sakė LJS pirmininkas.

Patariamoji taryba nedirba

P. Bekėžos teigimu, šiemet kovą buvo sutarta, kad bus atkurta patariamoji taryba prie Susisiekimo ministerijos. Ji turi svarstyti visus jūrininkų keliamus klausimus. Ši taryba buvo patvirtinta tik viduryje vasaros. Dabar jau lapkritis, bet minėtosios tarybos nariai dar nė karto neposėdžiavo net nuotoliniu būdu.

„Kreipėmės į Seimo narius, kad jie judintų šį klausimą ir kad Susisiekimo ministerija vis dėlto pradėtų organizuoti tuos posėdžius“, - sakė LJS pirmininkas.

Bus daugiau

Bekeza lauk išmesti nulis
Va, 2021-11-21 19:15
DFDS bankrutuos ;) kai apmokestins dienpinigius xa xa xa
Klonn, 2021-11-19 18:13
Manyčiau, kad yra pora priežasčių kodėl iki šiol skriaudžiami JŪRININKAI. Pirma tai, kad mūsų LJS yra bedantė, o antra tai, kad iki šiol nėra ir nebuvo JŪRININKUS ginančio atstovo(kvalifikuoto jūrininko ne šoperio) nei prie vyriausybės, nei prie seimo. Jūrininkų problemas visada sprendė ir sprendžia kas tik nori, bet ne profesionalai jūrininkai ( bent jau konsultuotu?). Manyčiau, kad būtų galima pajudinti valdininkų užpakalius nuo šiltų kėdžių, padavus Transporto ministeriją (Lietuvos valstybę) į teismą, nes nevykdo 2006 m Konvencijos dėl darbo jūrų laivyboje, kurią ratifikavo. O komandiruotpinigiai su atlyginimu, pagal esmę neturi nieko bendro???🐃⚓🚢
Algimantas Požela, 2021-11-19 14:27
Sidebar placeholder