EVT pirmininkas pagyrė Lietuvos fiskalinę konsolidavimo politiką

EVT pirmininkas pagyrė Lietuvos fiskalinę konsolidavimo politiką

Lietuvoje viešėjęs ir su Premjeru Algirdu Butkevičiumi susitikęs Europos Vadovų Tarybos (EVT) Pirmininkas Hermanas van Rompėjus (Herman Van Rompuy) pagyrė Lietuvos fiskalinę konsolidavimo politiką ir pabrėžė tvarią finansų politiką Europos Sąjungoje.

EVT pirmininkas atkreipė dėmesį, kad Lietuva yra pirmoji Baltijos valstybė, pirmininkaujanti ES, ir pirmoji, kuri pirmininkaus 28 valstybių sąjungai, prie Bendrijos nuo liepos 1 dienos prisijungus Kroatijai.

"Žinoma, pirmininkavimas Sąjungai yra garbė, bet taip pat ir iššūkis. Jūs puikiai pasirengėte su didžiuliu profesionalumu, dėl to jūsų pirmasis pirmininkavimas yra tikrai nacionalinis projektas", - po susitikimo penktadienio vakarą Chodkevičių rūmuose su A. Butkevičiumi sakė H. van Rompėjus ir pažadėjo Lietuvai paramą.

EVT vadovas pabrėžė, kad šis pirmininkavimas yra labai svarbiu metu Europai, nes Europa visiškai neseniai išgyveno krizę, dėl ko iškilo grėsmė ir eurui, tačiau kol kas ES dar nėra nukeliavusi ten, kur norėtų būti.

H. van Rompėjus paragino ir toliau išlaikyti finansinį stabilumą, kas nėra vien tiktai ES institucijų uždavinys, dirbti, kad šalių ekonomikos taptų atsparios, vykdant tvarią viešųjų finansų politiką ir gerinant konkurencingumą.

"Šiuo atžvilgiu Lietuvos fiskalinė konsolidavimo strategija buvo įgyvendinta sėkmingai, ir aš džiaugiuosi, kad kitos savaitės pradžioje Vadovų Taryba panaikins deficito viršijimo procedūrą", - kalbėjo svečias.

Jis taip pat paragino imtis neatidėliotinų priemonių, siekiant sukurti naujas darbo vietas ir užtikrinti augimą, kas labai svarbu kovojant su jaunimo nedarbu, svarbiu esminiu dalyku įvardino ekonomikos ir pinigų sąjungos kūrimo užbaigimą.

EVT vadovas, kalbėdamas apie Lietuvos pirmininkavimą ES, išskyrė tai, kad Lietuvos pirmininkavimas bus paskutinis pilnas pirmininkavimas prieš įvykstančius Europos Parlamento ir Komisijos rinkimus.

"Tai reiškia, kad jūs susidursite su labai įtempta teisėkūros darbotvarke", - įspėjo H. van Rompėjus.

Kalbėdamas apie augimą ir naujų darbo vietų kūrimą, EVT pirmininkas sakė, kad bus labai svarbu, jog visi reikiami reglamentai, susiję su ES biudžetu, daugiamete finansine perspektyva 2014-2020 m., galėtų būti patvirtinti, įgyvendinami sprendimai, susiję su energetika ir mokesčiais, kurie buvo priimti gegužę vykusiame Europos Sąjungos viršūnių susitikime.

Prioritetu ir įsipareigojimu buvo įvardintas bankų sistemos užbaigimas, kas leistų užtikrinti finansinį stabilumą, sumažinti finansinį stabilumą ir atkurti įprastą skolinimąsi ekonomikoje.

"Dabar viskas priklausys nuo Lietuvos pirmininkavimo, kad ji imtųsi vadovaujančio vaidmens ir priartintų mus prie tikros, realios bankų sąjungos, patvirtinant dvi direktyvas - dėl bankų atgaivinimo, atkūrimo ir indėlių garantijų schemų, taip pat pasiekiant susitarimą tarp valstybių narių dėl vieningo sprendimo mechanizmo, kas turės būti įgyvendinta baigiantis Lietuvos pirmininkavimui", - sakė H. van Rompėjus.

Svečias kalbėjo ir apie ES ir Rytų partnerystę. Jis priminė apie lapkritį Vilniuje vyksiantį Rytų partnerystės susitikimą ir paragino išlaikyti aukštas ambicijas ir užmojus, kas esą leis sulaukti apčiuopiamų rezultatų. Pasak jo, esamų ryšių stiprinimas ES galėtų atnešti istorinės svarbos šiai Europos daliai, to nuvertinti negalima.

"Taigi dabar per ateinančius mėnesius turime dar kartą pakartoti konkrečiai šį Lietuvos pirmininkavo šūkį, būtent, kad reikia siekti patikimos, augančios ir atviros Europos. Džiaugiuosi matydamas, kad Lietuva yra pasirengusi šiam svarbiam pirmininkavimui. Žinau, kad jūs tvirtai tikite Europa. Vien tiktai sujungę mūsų visų Europos žmonių pastangas galime padaryti Europą stipresnę. Esu įsitikinęs, kad pirmininkaujanti Lietuva atneš vaisių ir sėkmingai įgyvendins šį laikotarpį", - reziumavo EVT Pirmininkas H. van Rompėjus.

Sidebar placeholder