Pirmininko veikla sukėlė įtarimų

Pirmininko veikla sukėlė įtarimų

Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupę prieš Kalėdas sukrėtė skandalas. Sudaryta revizijos komisija, turinti išsiaiškinti, ar grupės vadovas dirba skaidriai ir ar nesiekia asmeninės naudos. Įtarimų sukėlė sumokėti 35 tūkst. Lt už paslaugas, kurių teikimu suabejota. Pats pirmininkas teigia, esą prieš jį pradėta šmeižto kampanija.

Gruodžio 21 d. sušauktame Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupės (KŽVVG) narių visuotiniame susirinkime tvyrojo įtampa. Posėdžiui pirmininkauti išrinktas iniciatyvinės grupės vadovas Petras Cirtautas pirmiausia siūlė svarstyti pasitikėjimo KŽVVG pirmininku G. R. ir jo atšaukimo klausimą. Užvirė ilgos ir piktos diskusijos dėl posėdžio darbotvarkės. Buvo manančių, kad pirmininkas turi būti supažindintas su nepasitikėjimo priežastimis ir turėti laiko pasiruošti gynybai. Prisimintas ir Civilinis Kodeksas, esąs aukščiau už asociacijos įstatus.

Galų gale vietoje keturių palikti 2 darbotvarkės klausimai - pateikta informacija dėl nepasitikėjimo pirmininku nepriimant sprendimo ir  išrinkta revizijos komisija iš 5 narių, turinti patikrinti G. R., kaip viešųjų pirkimų komisijos pirmininko, veiklą dėl paslaugų iš VšĮ Šilutės verslo vystymo centro pirkimo.

Iki 2012 m. sausio 10 d. komisija, kurios nariai - Saulius Gulbinskas, Liudmila Makūnienė, P. Cirtautas, Alfonsas Bargaila ir Kristina Bereišienė, turi pateikti savo išvadas, o sausio 17 d. ketinama sušaukti KŽVVG narių visuotinį susirinkimą.

Įtarimai dėl išlaidų

P. Cirtautas išvardino daug punktų, kur G. R. esą padaręs pažeidimų. Nuo 2008 m. iki dabar nebuvo daromos revizijos, nepateiktos pirmininko finansinės ataskaitos, trūksta dokumentų naudojimo tvarkos, nėra nurodyta, kokia informacija yra konfidenciali ir t. t. Vienas iš rimtesnių įtarimų - esą pirmininkas nesilaikė Viešųjų pirkimų įstatymo. Jis, būdamas viešųjų pirkimo komisijos pirmininkas, be KŽVVG valdybos pritarimo pirko paslaugas.

Šilutės verslo vystymo centrui už paslaugas sumokėti 35 tūkst. Lt. Pasak P. Cirtauto, sumokėta 4 tūkst. Lt už vertimo paslaugas, nors niekas negirdėjo, kad ką būtų reikėję versti. Be to, minėtas centras neturi licencijos, leidžiančios užsiimti tokia veikla. Už kelionių į Lenkiją, Daniją, Latviją organizavimą sumokėta 14 tūkst. Lt, nors centras nėra turizmo agentūra, o pats P. Cirtautas važiavęs savo automobiliu. Valdybos narių posėdžiams organizuoti išleisti 8 tūkst. Lt. Kyla įtarimų, ar nebuvo pinigai sumokėti už orą.

Ginasi kaltindamas

Dar prieš susirinkimo sušaukimą G. R. išplatino atvirą laišką valdybos nariams. Anot pirmininko, jį šmeižia ir apkalba du valdybos nariai - Viktoras Šukšteris ir P. Cirtautas, vyksta susidorojimo kampanija net neišklausant kitos pusės. Tai atsitikę dėl to, kad  gruodžio pradžioje pirmininko buvę paprašyta atsižvelgti į "akcininkų" norus. Jam atsisakius ir pareiškus, kad tas klausimas bus teikiamas spręsti valdybos posėdžiui, ir prasidėjusi ši puolimo kampanija.

G. R. buvęs apkaltintas "šeimos" klano sudarymu, nes planavo teikti valdybai svarstyti žmonos kandidatūrą į vieną iš projektų administratoriaus etatų, o vėliau ir lėšų iššvaistymu.

Pirmininkas laiške vardina kai kurių valdybos narių turimas tiesiogines sąsajas (šeimos ir tarnybinių) su kitais valdybos nariais, interesų painiojimo atvejus ir sako galįs pateikti įrodymų. Laiške jis pateikia pasiaiškinimą dėl kaltinimo lėšų iššvaistymu.

Anot pirmininko, V. Šukšteris neva tiesiogiai darąs įtaką penkių KŽVVG valdybos narių sprendimams, o visuotiniame KŽVVG narių susirinkime valdo šešių narių sprendimus. G. R. mano, kad sprendimas dėl tolesnio jo buvimo pirmininku gali būti priimtas vienašališkai, nes esą didžioji dalis yra tiesiogiai ir netiesiogiai valdoma V. Šukšterio.

Raktažodžiai
Sidebar placeholder